logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RAINER MARIA RILKE

Mladý Rilke (1897)

Mladý Rilke (1897)

Repro Der Bayerwald-Bote, 29. 12. 2001, s. 15

Na portrétní kresbě Emila Orlika

Na portrétní kresbě Emila Orlika

Repro Der Ackermann aus Böhmen : Monatschrift für das geistige Leben der Sudetendeutschen, 1933, příloha

Krátce po svatbě roku 1901 c manželkou Clarou, roz. Westhoffovou

Krátce po svatbě roku 1901 c manželkou Clarou, roz. Westhoffovou

Repro www stránky

V roce 1924 ve Švýcarsku u kaple Musot

V roce 1924 ve Švýcarsku u kaple Musot

Repro Schweizerisches Literaturarchiv, Bern

Záznam rejstříku pražské matriky o jeho narození a křtu v kostele u sv. Jindřicha se jménem dítěte a jeho rodičů...

Záznam rejstříku pražské matriky o jeho narození a křtu v kostele u sv. Jindřicha se jménem dítěte a jeho rodičů...

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik JCH i5

... a samotný matriční záznam

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik JCH N27

Unikátní Rilkeho snímek z roku 1918, s výtiskem českých Národních listů oznamujících zvolení T. G. Masaryka prezidentem

Unikátní Rilkeho snímek z roku 1918, s výtiskem českých Národních listů oznamujících zvolení T. G. Masaryka prezidentem

Repro Wikipedia, archív Howarda Percyho

Za dob svých studií na obchodní akademii v Linci bydlel Rilke v domě Viktora von Drouota, někdejšího tamního starosty a rodáka z Hořic na Šumavě

Za dob svých studií na obchodní akademii v Linci bydlel Rilke v domě Viktora von Drouota, někdejšího tamního starosty a rodáka z Hořic na Šumavě

Repro Hoam!, 2005, č. 6, s. 23

Na portrétu Karla Stratila k básníkovu úmrtí

Na portrétu Karla Stratila k básníkovu úmrtí

Repro Sudetendeutsches Jahrbuch 1927, 3. Band, s. 55

Prvý odstavec ze stati Pražské rilkovské topografie, jíž Hugo Rokyta přispěl do sborníku o "evropském básníkovi z Prahy", pojednává o básníkově rodném domě

Prvý odstavec ze stati Pražské rilkovské topografie, jíž Hugo Rokyta přispěl do sborníku o "evropském básníkovi z Prahy", pojednává o básníkově rodném domě

Repro Rainer Maria Rilke : evropský básník z Prahy : sborník z mezinárodní konference (1996), s. 85

Na místě rodného domu čp. 889/II., č. 19, zvaného "U Bílého lva", v pražské Jindřišské ulici stojí dnes tato honosná budova, na níž ovšem chybí jakákoli pamětní deska básníkova (viz In Böhmen und Mähren geboren : 10 ausgewählte Lebensbilder (2007), s. 46)

Na místě rodného domu čp. 889/II., č. 19, zvaného "U Bílého lva", v pražské Jindřišské ulici stojí dnes tato honosná budova, na níž ovšem chybí jakákoli pamětní deska básníkova (viz In Böhmen und Mähren geboren : 10 ausgewählte Lebensbilder (2007), s. 46)

Foto Ivo Kareš

Pamětní deska na pražském domě čp. 856 (Na Příkopě 16)

Pamětní deska na pražském domě čp. 856 (Na Příkopě 16)

Repro www stránky Pamětní desky v Praze

Dědova pražská policejní přihláška (jeho rodné Trmice jsou psány německy chybně Türnitz namísto Türmitz) s daty jeho ženy Wilheminy, roz. Reiterové, mezi jeho dětmi pak i básníkova otce Josefa, narozeného ve Svébořicích (Schwabitz)

Dědova pražská policejní přihláška (jeho rodné Trmice jsou psány německy chybně Türnitz namísto Türmitz) s daty jeho ženy Wilheminy, roz. Reiterové, mezi jeho dětmi pak i básníkova otce Josefa, narozeného ve Svébořicích (Schwabitz)

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 513, obraz 350
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Opravdu jen pouhou náhodou je tato pohlednice, v Krumlově podaná 31. prosince 1898 a vrácená 1. ledna 1899 z Vídně odesilateli, označena příjmením Rilke?

Opravdu jen pouhou náhodou je tato pohlednice, v Krumlově podaná 31. prosince 1898 a vrácená 1. ledna 1899 z Vídně odesilateli, označena příjmením Rilke?

Repro R. Fink, Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), s. 13

Záznam českokrumlovské úmrtní matriky o skonu policejního strážmistra Hermanna Rilkeho na adrese Parkán čp. 111 28. října roku 1906 i s datem jeho narození ve dnes zaniklých Otovicích (Hottowitz), které byly osadou obce Trmice (Türmitz), rodiště Rainerova děda Johanna

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V tomto domě v Českém Krumlově v Široké ulici č. 75 žil Rilkeho strýc, a tak zde básník při svých návštěvách pobýval

V tomto domě v Českém Krumlově v Široké ulici č. 75 žil Rilkeho strýc, a tak zde básník při svých návštěvách pobýval

Foto Ivo Kareš

O větvi Rilkeova rodu v Českém krumlově na stránkách "esoterického" průvodce městem

O větvi Rilkeova rodu v Českém krumlově na stránkách "esoterického" průvodce městem

Repro J. Kočnar, Magické zrcadlo pětilisté růže : průvodce kulturní historií a magickými místy Českého Krumlova a jeho okolí (2005), s. 152-153

Zámek Muzot ve Švýcarsku, kde Rilke pobýval v posledních letech života

Zámek Muzot ve Švýcarsku, kde Rilke pobýval v posledních letech života

Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (2001), s. 110

Celkový pohled a detail jeho hrobu v RaronuCelkový pohled a detail jeho hrobu v Raronu

Celkový pohled a detail jeho hrobu v Raronu

Repro www stránky mySwissalps.ch

O něm perem Pavla Eisnera ve sborníku Co číst z literatur germánských (1935)

Repro Co číst z literatur germánských (1935), s. 182-183

Jeho nedožitých osmdesátin vzpomněl v prosinci 1955 ústřední list vyhnaných krajanů článkem, všímajícím si zejména jeho "evropanství"

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 49, s. 8 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Záhlaví jeho "krumlovského" textu, jak ho otiskl oficiální orgán krajanského sdružení

Záhlaví jeho "krumlovského" textu, jak ho otiskl oficiální orgán krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 12, s. 7

Houfnice a dělové koule jsou za branou českokrumlovského zámku dodnes

Houfnice a dělové koule jsou za branou českokrumlovského zámku dodnes

Foto Pavel Polák

Druhé zámecké nádvoří s knížecí schwarzenberskou gardou zachytil F. Diltsch svým kvašem
na papíře někdy kolem roku 1900, tedy v době Rilkeova krumlovského pobytu

Druhé zámecké nádvoří s knížecí schwarzenberskou gardou zachytil F. Diltsch svým kvašem
na papíře někdy kolem roku 1900, tedy v době Rilkeova krumlovského pobytu

Repro J. Müller, Český Krumlov : hrad a záme (1996), s. 52

Schwarzenberská granátnická garda na snímcích českokrumlovského fotografa Josefa Wolfa také z roku 1900

Schwarzenberská granátnická garda na snímcích českokrumlovského fotografa Josefa Wolfa také z roku 1900

Schwarzenberská granátnická garda na snímcích českokrumlovského fotografa Josefa Wolfa také z roku 1900

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Vyobrazení schwarzenberského granátníka u vstupu do Maškarního sálu českokrumlovského zámku, dílo malíře Josefa Lederera z roku 1748

Vyobrazení schwarzenberského granátníka u vstupu do Maškarního sálu českokrumlovského zámku, dílo malíře Josefa Lederera z roku 1748

Repro Hradní muzeum Český Krumlov : historie objektu a katalog exponátů (2010), s. 173, foto Daniel Kovář

Buben z 18. století s malbou schwarzenberského znaku

Buben z 18. století s malbou schwarzenberského znaku

Repro Hradní muzeum Český Krumlov : historie objektu a katalog exponátů (2010), s. 179, foto Jana Koubová

Několik snímků z přílohy disertační práce Martina Voříška o schwarzenberské gardě a její hudební kapeleNěkolik snímků z přílohy disertační práce Martina Voříška o schwarzenberské gardě a její hudební kapele

Několik snímků z přílohy disertační práce Martina Voříška o schwarzenberské gardě a její hudební kapele

Repro M. Voříšek, Kapela schwarzenberské gardy v Českém Krumlově, disertační práce MU Brno (2008), obr. příl.

Kresba Emila Orlika k rukopisu mladistvé Rilkeovy básně "Starý příběh"

Kresba Emila Orlika k rukopisu mladistvé Rilkeovy básně "Starý příběh"

Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (2001), s. 98

Obálka (1896) prvního vydání jeho básnické sbírky "Obětiny lárům" (tj. "domácím bůžkům")

Obálka (1896) prvního vydání jeho básnické sbírky "Obětiny lárům" (tj. "domácím bůžkům")

Obálka ročenky, v níž vyšel Jakschův text o něm

Obálka ročenky, v níž vyšel Jakschův text o něm

Repro Sudetendeutsches Jahrbuch 1927

Obálka sborníku z mezinárodní konference o něm (1996, nakladatelství H & H, Jinočany)

Obálka sborníku z mezinárodní konference o něm (1996, nakladatelství H & H, Jinočany)

Obálka knihy z nakladatelství Insel ve Frankfurtu nad Mohanem (2001)

Obálka knihy z nakladatelství Insel ve Frankfurtu nad Mohanem (2001)

Na rakouské poštovní známce z roku 1976, vydané k 50. výročí básníkova úmrtí

Na rakouské poštovní známce z roku 1976, vydané k 50. výročí básníkova úmrtí

Jeho báseň jako úvod ke "komiksového románu" Sidonie (2021) jako poctě baronce Nádherné

Jeho báseň jako úvod ke "komiksového románu" Sidonie (2021) jako poctě baronce Nádherné

Repro T. Srbová - P. J. Stibitzová, Sidonie : komiksový román (2021)

Úryvek z jeho Duinských elegií provází oratorium Gegenfeuer
za tvůrčí účasti malíře Petera Fischerbauera z Hořic na Šumavě

Rilke i s ukázkami z jeho tvorby v jednom z pořadů cyklu Martina C. Putny Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem (klikněte pro přehrání)

Rilke i s ukázkami z jeho tvorby v jednom z pořadů cyklu Martina C. Putny Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Rukopis jednoho ze Sonetů Orfeovi

Rukopis jednoho ze Sonetů Orfeovi

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 11857

Stříbročerný erb rodu Rilkeů v kresbě Jana Konůpka

Stříbročerný erb rodu Rilkeů v kresbě Jana Konůpka

Repro R.M. Rilke, Zpěv o lásce a smrti korneta Krištofa Rilke (1942), titulní list

Obálka českého překladu jeho Písně o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka (edice Mortovivo, 2004) s osobním věnováním a dvěma poznámkami překladatele Zdeňka Hrona

Obálka českého překladu jeho Písně o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka (edice Mortovivo, 2004) s osobním věnováním a dvěma poznámkami překladatele Zdeňka Hrona

Pamětní deska na budově "zemské kanceláře" v Linci, někdejšího úředního sídla zemského písaře, později budovy
 školy, na které studovali Anton Bruckner i Rainer Maria Rilke

Pamětní deska na budově "zemské kanceláře" v Linci, někdejšího úředního sídla zemského písaře, později budovy
školy, na které studovali Anton Bruckner i Rainer Maria Rilke

Repro Ikaros, foto Jan Lukavec

Hrob Rilkeova otce Josefa a strýce Jaroslava, bratra Egona a dědečka Johanna na Olšanských hřbitovech v Praze

Hrob Rilkeova otce Josefa a strýce Jaroslava, bratra Egona a dědečka Johanna na Olšanských hřbitovech v Praze

Repro M. Szabo, Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy I. & II. (2010), s. 135, 144

Baron Mundy z rodiny Hardtmuthů, kterého Rilke v Budějovicích navštívilBaron Mundy z rodiny Hardtmuthů, kterého Rilke v Budějovicích navštívil

Baron Mundy z rodiny Hardtmuthů, kterého Rilke v Budějovicích navštívil

Repro archív Kohoutího kříže a K. Pletzer, Českobudějovické ateliéry 1853-1929 (2001), s. 48

Nekrolog barona Mundyho, posledního svého rodu, na stránkách českobudějovického německého listu

Nekrolog barona Mundyho, posledního svého rodu, na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1896, č. 95, s. 3

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist