logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADOLF RODLER

Repro Kalendář k uctění Nejsvětějších Srdcí Pána Ježíše a Panny Marie na rok 1914, s. 43 a SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list staré litoradlické matriky

Titulní list staré litoradlické matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podpis v pamětní knize českobudějovického německého gymnázia z roku 1903

Podpis v pamětní knize českobudějovického německého gymnázia z roku 1903

Repro z daru Antonína Sekyrky

Česky psaný záznam křestní matriky farní obce Křtěnov o narození Adolfa Floriana Rodlera dne 13. května roku 1843 v Literadlicích

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel sv. Prokopa v Křtěnově, kde byl pokřtěn

Kostel sv. Prokopa v Křtěnově, kde byl pokřtěn

Foto Pavel Polák

Záznam křestní matriky farní obce Horní Vltavice o narození Wenzla Antona Rodlera 28. září roku 1805 v Zátoni čp. 1 - jako jeho kmotr je tu psán Franz Guolfinger, rytíř von Steinsberg, rodiči chlapcovými byli knížecí lesmistr a revírník Anton Rodler a Ewrosina, dcera knížecího vimperského lesmistra Thomase Janowskyho a jeho ženy Veroniky, roz. Brunerové (zde Brunerin) z Mirotic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Křtěnov o zdejší svatbě Václava Rodlera s Marií, roz. Lepší, dne 6. února 1837

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho úmrtí v českobudějovické knize zemřelých, na rozdíl od úmrtního lístku a a oznámení v diecézním věstníku níže je tu uvedeno datum 30. prosince

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Líc a rub jeho úmrtního lístku

Líc a rub jeho úmrtního lístku

Repro archív Kohoutího kříže

Oznámení o jeho skonu v diecézním věstníku

Oznámení o jeho skonu v diecézním věstníku

Repro ordinariátní list Budějovické diecéze, 1913, č. 2, s. 8

Českobudějovický kněžský hrob č. X u sv. Otýlie

Českobudějovický kněžský hrob č. X u sv. Otýlie

Foto Jan Mareš

Frontispis kalendáře k uctění Nejsvětějších Srdcí Pána Ježíše a Panny Marie pro katolický lid je i apoteózou císaře Františka Josefa a následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este (zachycen za císařem i s českou chotí) v roce, kdy po sarajevském atentátu vypukla první světová válka

Frontispis kalendáře k uctění Nejsvětějších Srdcí Pána Ježíše a Panny Marie pro katolický lid je i apoteózou císaře Františka Josefa a následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este (zachycen za císařem i s českou chotí) v roce, kdy po sarajevském atentátu vypukla první světová válka

Repro Kalendář k uctění Nejsvětějších Srdcí Pána Ježíše a Panny Marie na rok 1914, frontispis

Náhrobní deska Františka Loberschinera, zmíněného v jeho textu, na českokrumlovské prelatuře

Náhrobní deska Františka Loberschinera, zmíněného v jeho textu, na českokrumlovské prelatuře

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist