logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILIBALD RODLER

Dne 6. února roku 1821 byli podle tohoto záznamu oddací matriky farní obce Nákří ve zdejším kostele sv. apoštolů Petra a Pavla sezdáni zde podepsaným knězem Václavem Hronkem Wilibaldovi budoucí rodiče: pětatřicetiletý ženich Václav Rodler ze Želnavy ("Salnawa na Krumlowskym panstwj"), bývalý "mysliwecky Inžinyr na Hlubokeg", nyní ustanovený knížecí schwarzenberský vrchní myslivec "neb Oberjäger w Salnawě" na krumlovském panství, a osmnáctiletá nevěsta Karolina, pobytem "Městiz Hluboka 5", dcera "Pana Franze Hronka knjžecyho Sklenaře a Starssjho Obecnjho na Hlubokeg" čp. 5 a "matky Doroti rozene Wogtěch Andrassko z Petrowyho dwora bliž Nettolitz" čp. 1 - jako svědci jsou v jinak česky a latinsky psaném textu německy podepsáni lesmistr Franz von Feldegg a soudní správce Anton Glaß

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Želnavská křestní matrika tu zaznamenává jeho narození 3. listopadu 1823 a křest farářem Jakobem Lackingerem ve zdejším kostele sv. Jakuba Staršího den nato jménem Willibald Karl (Borromäus) Ottomar Rodler - otec novorozencův Wenzel Rodler byl, jak víme z jiného pramene, synem Franze Rodlera a jeho ženy Josephy, "geborene Kržižowitz", chlapcova matka Karolina byla rozená Hronková, její otec Franz Hronek byl sklenářským mistrem (Glasermeister) v Hluboké nad Vltavou (Frauenberg), matka Dorothea, roz. Andraschko, pocházela z Jinonic - svědkem při křtu byl sládek pivovaru ve Schwarzenbergu v bavorských Frankách se svou ženou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Želnavský kostel, kde byl pokřtěn

Želnavský kostel, kde byl pokřtěn

Foto Ivo Kareš

Záznam vimperské křestní matriky o narození jeho sestry Albiny Klary dne 12. srpna roku 1834 na zdejším zámku (Nr. 1) Wenzelu a Karolině Rodlerovým provází i podpis dívčina otce, který tu zastupoval její kmotry, jimiž byli sládek (Bräumeister) pivovaru ve Schwarzenbergu v bavorských Frankách Anton Danesch a jeho žena Maria

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam úmrtní matriky farní obce Dlouhá Ves vypovídá o jeho skonu 19. května 1881 v 58 letech na "nahromadění krve v dutině osrdečníku" (Herzwassersucht) a jeho zdejším pohřbu dva dny nato

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Obálka (1873) jeho knihy, vimperského Steinbrenerova tisku

Obálka (1873) jeho knihy, vimperského Steinbrenerova tisku

Jeho podpis na kupní smlouvě, kterou v dubnu 1861 Ignaz Spiro (viz podobenka vpravo) získává "druhou" krumlovskou papírnu od Theodora PachneraJeho podpis na kupní smlouvě, kterou v dubnu 1861 Ignaz Spiro (viz podobenka vpravo) získává "druhou" krumlovskou papírnu od Theodora Pachnera

Jeho podpis na kupní smlouvě, kterou v dubnu 1861 Ignaz Spiro (viz podobenka vpravo) získává "druhou" krumlovskou papírnu od Theodora Pachnera

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 99 a Böhmerwäldler Jahrbuch 2023, s. 85

Záznam na webovém indexu botaniků Harvard University Herbaria

Záznam na webovém indexu botaniků Harvard University Herbaria

Repro www stránky The Harvard University Herbaria)

Tady Raimund Paleczek dopovídá o Rodlerových předcích stále jen zlomek toho, co má v "materiálech"

Tady Raimund Paleczek dopovídá o Rodlerových předcích stále jen zlomek toho, co má v "materiálech"

Repro archív Kohoutího kříže

Mrtvý luh s Bobíkem a Boubínem na pohlednici Josefa Seidela asi z roku 1915

Mrtvý luh s Bobíkem a Boubínem na pohlednici Josefa Seidela asi z roku 1915

Repro Šumava, léto 2022, s. 33

Mrtvý luh

Mrtvý luh

Foto Ivo Kareš

Mokřady u rybníku OlšinaMokřady u rybníku Olšina

Mokřady u rybníku Olšina

Foto Ivo Kareš

Smrčina z hladiny Lipenského jezera

Smrčina z hladiny Lipenského jezera

Foto Leona Töroková

Zamračený pohled na Smrčinu a Hraničník od cesty z Muckova do zaniklého Hubenova

Zamračený pohled na Smrčinu a Hraničník od cesty z Muckova do zaniklého Hubenova

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist