logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HUGO ROKYTA

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1983, č. 1/2, s. 3, foto Karel Lojka

Sedí v první řadě zcela napravo s činovníky Svazu německé katolické mládeže, jehož byl ve druhé půli třicátých let organizačním tajemníkem

Sedí v první řadě zcela napravo s činovníky Svazu německé katolické mládeže, jehož byl ve druhé půli třicátých let organizačním tajemníkem

Repro Pátek Lidových novin, 1998, č. 2, s. 12

Někdy v roce 1955 u pomníku Adalberta Stiftera nad Horní Planou

Někdy v roce 1955 u pomníku Adalberta Stiftera nad Horní Planou

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 129 (Národní památkový ústav, generální ředitelství)

Při pořizování rozhlasové nahrávky v rodném domě Stifterově, píše se leden roku 1968

Při pořizování rozhlasové nahrávky v rodném domě Stifterově, píše se leden roku 1968

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 144 (Město Horní Planá)

Repro Město Horní Planá

Za návštěvy v Horní Plané v osudovém roce 1968, kdy se 28. ledna slavilo 100. výročí Stifterova úmrtí

Za návštěvy v Horní Plané v osudovém roce 1968, kdy se 28. ledna slavilo 100. výročí Stifterova úmrtí

Repro Město Horní Planá

Při oslavě svých šedesátin v Kučerově paláci na Hradčanech, kde úřadoval, když tu sídlilo pracoviště Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody

Při oslavě svých šedesátin v Kučerově paláci na Hradčanech, kde úřadoval, když tu sídlilo pracoviště Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 144 (Archiv Národního muzea, fond Hugo Rokyta, karton č. 16)

S Haroldem Salfellnerem při prezentaci knihy Die Böhmischen Länder
v zahradě Rakouského velvyslanectví v Praze

S Haroldem Salfellnerem při prezentaci knihy Die Böhmischen Länder
v zahradě Rakouského velvyslanectví v Praze

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 141 (archiv Nakladatelství Vitalis, foto Ivan Koreček)

V roli obdivovaného průvodce

V roli obdivovaného průvodce

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 147 (Archiv Národního muzea, fond Hugo Rokyta, karton č. 30)

Jako Magistrální rytíř - Velkokřížník Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů a nositel Důstojnického kříže za zásluhy "Pro Merito Melitensi"

Jako Magistrální rytíř - Velkokřížník Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů a nositel Důstojnického kříže za zásluhy "Pro Merito Melitensi"

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 142 (Archiv Národního muzea, fond Hugo Rokyta, karton č. 30, foto Jaroslav Hodík)

S manželkou Brigittou v pražském kostele Panny Marie pod řetězem, patřícímu Suverénnímu řádu maltézských rytířů

S manželkou Brigittou v pražském kostele Panny Marie pod řetězem, patřícímu Suverénnímu řádu maltézských rytířů

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 144 (Archiv Národního muzea, fond Hugo Rokyta, karton č. 30)

Snímek Oskara Anrathera ze Salzburgu zachycuje Dr. Rokytu na tamním Rezidenčním náměstí

Snímek Oskara Anrathera ze Salzburgu zachycuje Dr. Rokytu na tamním Rezidenčním náměstí

Repro "Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie" : Gedenkschrift für Hugo Rokyta (1912 - 1999) (2002), frontispis

Repro Adalbert Stifter : rodný dům, Horní Planá, Šumava (1999), informační leták, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově

Mezi oficiálními hosty oslav 190. výročí narození Stifterova v roce 1995 (u mikrofonu hovoří právě
  hornorakouský hejman Pühringer) sedi Hugo Rokyta s holí při zdi spisovatelova rodného domu

Mezi oficiálními hosty oslav 190. výročí narození Stifterova v roce 1995 (u mikrofonu hovoří právě
hornorakouský hejman Pühringer) sedi Hugo Rokyta s holí při zdi spisovatelova rodného domu

Repro Adalbert Stifter : rodný dům, Horní Planá, Šumava (1999), informační leták, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově

Obálky (1968) jeho publikací, vydaných českobudějovickou Krajskou knihovnou
k jubilejní výstavě ve Zlaté Koruně

Obálky (1968) jeho publikací, vydaných českobudějovickou Krajskou knihovnou
k jubilejní výstavě ve Zlaté Koruně

Obálka (1997) jeho knihy z pražského nakladatelstvá Vitalis

Obálka (1997) jeho knihy z pražského nakladatelstvá Vitalis

Vzpomínka píseckého knihovníka Dr. Malého zmiňuje Rokytu jako vězně koncentračního tábora Buchenwald

Vzpomínka píseckého knihovníka Dr. Malého zmiňuje Rokytu jako vězně koncentračního tábora Buchenwald

Repro Knižní značka, 1946, č. 4-6, s. 54

Zpráva o udělení Herderovy ceny vídeňské univerzity v dubnu roku 1965

Zpráva o udělení Herderovy ceny vídeňské univerzity v dubnu roku 1965

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1965, č. 3/4, frontispis

O jihočeském literárním místopise, také o Hugonu Rokytovi a v neposlední řadě i o Kohoutím kříži a zlatokorunské výstavě Místa setkávání pojednal Martin C. Putna v jednom z pořadů svého cyklu na vlnách českobudějovického rozhlasu (klikněte pro přehrání)

O jihočeském literárním místopise, také o Hugonu Rokytovi a v neposlední řadě i o Kohoutím kříži a zlatokorunské výstavě Místa setkávání pojednal Martin C. Putna v jednom z pořadů svého cyklu na vlnách českobudějovického rozhlasu (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Obálky dopisu Dr. Erharda Koppensteinera s texty o Rokytovi, zaslaný ze Salcburku do Českých Budějovic v roce 2000

Obálky dopisu Dr. Erharda Koppensteinera s texty o Rokytovi, zaslaný ze Salcburku do Českých Budějovic v roce 2000

Záznam v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově s jeho jménem

Záznam v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově s jeho jménem

Repro On-line katalog Městské knihovny v Českém krumlově

Slavnostní otevření Stifterova památníku v jeho rodném domě 23. října 1960

Slavnostní otevření Stifterova památníku v jeho rodném domě 23. října 1960

Repro Adalbert Stifter : rodný dům, Horní Planá, Šumava (1999), informační leták,
Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově

Interiér původní expozice z roku 1960

Interiér původní expozice z roku 1960

Repro Adalbert Stifter : rodný dům, Horní Planá, Šumava (1999), informační leták, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově

Padesáté výročí otevření památníku v Horní Plané 23. října 2010 - na horním snímku zleva stojí nad jubilejním koláčem Ivan Slavík, Johann Lachinger a Jiří Hůlka

Padesáté výročí otevření památníku v Horní Plané 23. října 2010 - na horním snímku zleva stojí nad jubilejním koláčem Ivan Slavík, Johann Lachinger a Jiří Hůlka

Foto Květa Cempírková, Pavel Polák a Jiří Svoboda

V roce 2014 byla v památníku Adalberta Stiftera uspořádána výstava, věnovaná jeho životu a díluV roce 2014 byla v památníku Adalberta Stiftera uspořádána výstava, věnovaná jeho životu a dílu

V roce 2014 byla v památníku Adalberta Stiftera uspořádána výstava, věnovaná jeho životu a dílu

Foto Pavel Polák

Tady se ocitla stejná fotografie v roce 2022 na obálce krajanské revue, kde mu bylo věnováno množství stran

Tady se ocitla stejná fotografie v roce 2022 na obálce krajanské revue, kde mu bylo věnováno množství stran

Nápis na Stifterově památníku v Horní Plané, který Rokyta cituje ve své knize i v německém originále

Nápis na Stifterově památníku v Horní Plané, který Rokyta cituje ve své knize i v německém originále

Repro Hoam!, 2009, č. 10, obálka

V roce 1980 se krajanský "diecézní" měsíčník Glaube und Heimat dotázal s odvoláním na Rokytu svých čtenářů, zda snímek na obálce zachycuje Madonu z Horní Plané či snad z některého vypleněného kostela v okolí

V roce 1980 se krajanský "diecézní" měsíčník Glaube und Heimat dotázal s odvoláním na Rokytu svých čtenářů, zda snímek na obálce zachycuje Madonu z Horní Plané či snad z některého vypleněného kostela v okolí

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 2, obálka a s. 2

Snímek Panny Marie Nanebevzaté (Assumpta) na bočním oltáři hornoplánského oltáře, kde stojí dodnes

Snímek Panny Marie Nanebevzaté (Assumpta) na bočním oltáři hornoplánského oltáře, kde stojí dodnes

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 330

Slavnostní střelba schwarzenberské zámecké gardy nad Krumlovem a obstarožní zámecký granátník na stráži

Slavnostní střelba schwarzenberské zámecké gardy nad Krumlovem a obstarožní zámecký granátník na stráži

Slavnostní střelba schwarzenberské zámecké gardy nad Krumlovem a obstarožní zámecký granátník na stráži

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Jedna z lesních, možná i šumavských inspirací Moritze von Schwinda na jeho kresbě s názvem "Dudák"

Jedna z lesních, možná i šumavských inspirací Moritze von Schwinda na jeho kresbě s názvem "Dudák"

Repro Grüss dich, Deutschland, aus Herzensgrund! (1955), obr. příl.

Titulní list prvého čísla slavného měsíčníku Berthy von Suttnerové,
které vyšlo deset let před jejím pobytem v Nalžovech

Titulní list prvého čísla slavného měsíčníku Berthy von Suttnerové,
které vyšlo deset let před jejím pobytem v Nalžovech

Repro ANNO - AustriaN Newspapers Online

Reportáž České televize o hradu Rýzmberk z pořadu "Toulavá kamera"
(viz i Franz Karl Dimter)

Reportáž České televize o hradu Rýzmberk z pořadu "Toulavá kamera"
(viz i Franz Karl Dimter)

Repro www stránky České televize

Dvě viněty na titulním listu sborníku "Borské teze" ze stejnojmenného semináře ke 125. výročí jejich podepsání

Dvě viněty na titulním listu sborníku "Borské teze" ze stejnojmenného semináře ke 125. výročí jejich podepsání

Repro Borské teze : [sborník semináře ke 125. výročí od podepsání Borských tezí] (2009)

Zámek v Boru u Tachova s erbem knížecího rodu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg na mědirytině z roku 1961

Zámek v Boru u Tachova s erbem knížecího rodu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg na mědirytině z roku 1961

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 35, s. 12

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist