logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PETER ROSEGGER (vl. jm. PETER ROSSEGGER)

Petri Kettenfeier Rosegger, řečený "da Schneiderpeterl von da Kriaglerolm"

Petri Kettenfeier Rosegger, řečený "da Schneiderpeterl von da Kriaglerolm"

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1918, 7. Abteilung (1930), s. 1011

Jeho portrét v "Ilustrovaném Budějovickém kalendáři a adresáři na rok 1895"

Jeho portrét v "Ilustrovaném Budějovickém kalendáři a adresáři na rok 1895"

Repro Illustr. Budweiser Kalender 1895 und Adreß-Buch, s. 68

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Krieglach ve Štýrsku

Repro Matricula Online

Na skupinové fotografii z roku 1886, pořízené v Krems "an der Donau", je on ten uprostřed

Na skupinové fotografii z roku 1886, pořízené v Krems "an der Donau", je on ten uprostřed

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1325

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische
Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der
deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band,
Von 1848 bis 1890 (1930), s. 1021, 1027

Repro dtto, s. 1033

Rodný dům v Alpl u Krieglachu...

Rodný dům v Alpl u Krieglachu...

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1890 (1930), s. 1009

... je dodnes uchován a památkově chráněn

... je dodnes uchován a památkově chráněn

Repro www stránky Marktgemeinde Krieglach

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých farní obce Krieglach

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých farní obce Krieglach

Repro Matricula Online

Pohřební proslov na titulní straně českobudějovického německého listu, pokračující Roseggerovým životopisem na dalších stranách, obojí z pera Karla Franze Leppy

Repro Budweiser Zeitung, 1918, č. 51, s. 1-3

Jeho hrob v Krieglachu

Jeho hrob v Krieglachu

Repro www stránky Grabstaetten, cemeteries, graveyards, Graeber

Lesní škola v Krieglach-Alpl jako by Šumavě z oka vypadla

Lesní škola v Krieglach-Alpl jako by Šumavě z oka vypadla

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1918, 7. Abteilung (1930), s. 1035

Stifterovo foto s věnováním

Stifterovo foto s věnováním

Repro dtto, s. 1015

Skalka zvaná "Rosegger-Felsen" na Pestřickém vrchu...

Skalka zvaná "Rosegger-Felsen" na Pestřickém vrchu...

Repro Hoam!, 1975, s. 269

... ze které se otevíral pohled na Vítkův Kámen

... ze které se otevíral pohled na Vítkův Kámen

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 711

Dnes je skalka na Pestřickém vrchu dávno bez Roseggerova portrétu a obklopená lesem (za její nalezení v nepřehledném terénu děkujeme Martinu Peškovi z Horní Plané)

Dnes je skalka na Pestřickém vrchu dávno bez Roseggerova portrétu a obklopená lesem (za její nalezení v nepřehledném terénu děkujeme Martinu Peškovi z Horní Plané)

Dnes je skalka na Pestřickém vrchu dávno bez Roseggerova portrétu a obklopená lesem (za její nalezení v nepřehledném terénu děkujeme Martinu Peškovi z Horní Plané)

Foto Martin Pešek

Inzerce a ohlas uvedení jeho hry "Am Tage des Gerichts" (tj. "V den soudu") českobudějovickým městským divadlem roku 1916

Repro Budweiser Zeitung, 1916, č. 22, s. 4-5; č. 23, s. 4 a č. 24, s. 6-7

Takto ho na Slovensku připomenula Jozefína Marečková

Repro J. Marečková, Duchovné prúdy v našej republike. II. díl, Prúdy cirkevné (1926), s. 332

V prosinci roku 1935 zavítala i do Českých Budějovic tzv. Sudetská divadelní scéna (Sudetenbühne) s veselohrou z horského prostředí "Die lustige Wallfahrt" i s hudbou, zpěvy a tanci podle předlohy Petera Roseggera, kterou zpracoval vídeňský dramatik a herec Anton Hamik (1887-1943)

V prosinci roku 1935 zavítala i do Českých Budějovic tzv. Sudetská divadelní scéna (Sudetenbühne) s veselohrou z horského prostředí "Die lustige Wallfahrt" i s hudbou, zpěvy a tanci podle předlohy Petera Roseggera, kterou zpracoval vídeňský dramatik a herec Anton Hamik (1887-1943)

Repro Budweiser Zeitung, 1935, č. 91, s. 10

Reklamní známka z období 1. světové války

Reklamní známka z období 1. světové války

Repro SOkA České Budějovice

Dvě německé známky z doby druhé světové války k jeho památce

Dvě německé známky z doby druhé světové války k jeho památce

Repro www stránky Literary stamps

Takto vzpomněl protektorátní list Jihočeská jednota dvou spisovatelových výročí
v roce 1943 nepodepsaným článkem

Takto vzpomněl protektorátní list Jihočeská jednota dvou spisovatelových výročí
v roce 1943 nepodepsaným článkem

Repro Jihočeská jednota, 1943, č. 13, s. 5

Obálka výboru z Roseggerových povídek, které roku 1941 vyšly "pro školní a soukromou četbu"

Obálka výboru z Roseggerových povídek, které roku 1941 vyšly "pro školní a soukromou četbu"

Na deskách jednoho z mnoha vydání jeho knihy v nakladatelství Staackmann je použit akvarel Aloise Schönna (1826-1897), zpodobující Roseggera v chlapeckém věku

Na deskách jednoho z mnoha vydání jeho knihy v nakladatelství Staackmann je použit akvarel Aloise Schönna (1826-1897), zpodobující Roseggera v chlapeckém věku

Medaile Ludwiga Hujera (1872-1968) ke spisovatelovým sedmdesátinám

Medaile Ludwiga Hujera (1872-1968) ke spisovatelovým sedmdesátinám

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 31, s. 8

Podle této noticky Waltera Franze v krajanském časopise zabránil udělení Nobelovy ceny za literaturu roce 1913 právě Roseggerovi protest "českých nacionalistů", kteří jako důvod uvedli dvoumilionovou podporu německým školám na jazykové hranici, výsledek sbírky, k níž dal popud už roku 1909 Roseggerův časopis Heimgarten

Podle této noticky Waltera Franze v krajanském časopise zabránil udělení Nobelovy ceny za literaturu roce 1913 právě Roseggerovi protest "českých nacionalistů", kteří jako důvod uvedli dvoumilionovou podporu německým školám na jazykové hranici, výsledek sbírky, k níž dal popud už roku 1909 Roseggerův časopis Heimgarten

Repro Hoam!, 1993, s. 340

Článek ke 170. výročí jeho narození a 95. výročí úmrtí na stránkách ústředního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 46, s. 13

Jeho verše s přáními do Nového roku uveřejnil čtvrtletník Der Bayerwald na 1. straně svého prvého čísla v 21. století

Jeho verše s přáními do Nového roku uveřejnil čtvrtletník Der Bayerwald na 1. straně svého prvého čísla v 21. století

Repro Der Bayerwald, 2000, č. 1, s. 1

K textu "Jeden den na Šumavě": v roce 2021 přibyla na Dobrovodském vrchu v Horní Plané pár desítek metrů od spisovatelova pomníku tato "Stifterova lavička "

K textu "Jeden den na Šumavě": v roce 2021 přibyla na Dobrovodském vrchu v Horní Plané pár desítek metrů od spisovatelova pomníku tato "Stifterova lavička "

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist