logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN VON ROSENBERG (Jan III. z ROŽMBERKA)

Zjednodušený rodokmen Rožmberků

Zjednodušený rodokmen Rožmberků

Repro S. Kotlárová, Jan III. z Rožmberka : 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu (2010), s. 180

Text jeho česky psané listiny z listopadu 1516, udělující městečku Radomyšl právo odúmrtí

Repro B. Lifka, Radomyšl : dějiny jihočeského městečka a jeho okolí (1993), s. 111-112

Jeho pečeť přivěšená na listině z dubna roku 1517

Jeho pečeť přivěšená na listině z dubna roku 1517

Repro S. Kotlárová, Jan III. z Rožmberka : 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu (2010), příl. VI

Český a uherský král (po abdikaci Karla V. i císař) Ferdinand I., jehož volbu českým králem po moháčské tragédii 	29. srpna 1526 Jan s bratry podpořil

Český a uherský král (po abdikaci Karla V. i císař) Ferdinand I., jehož volbu českým králem po moháčské tragédii 29. srpna 1526 Jan s bratry podpořil

Repro S. Kotlárová, Jan III. z Rožmberka : 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu (2010), s. 180

Listina ze 16. srpna 1529, kterou český král Ferdinand I. potvrzuje Janovi III. z Rožmberka, nejvyššímu převorovi johanitského řádu v Čechách a vladaři rožmberského domu, majestát krále Vladislava II. o výsadním postavení Rožmberků mezi nejvyššími zemskými úředníky

Listina ze 16. srpna 1529, kterou český král Ferdinand I. potvrzuje Janovi III. z Rožmberka, nejvyššímu převorovi johanitského řádu v Čechách a vladaři rožmberského domu, majestát krále Vladislava II. o výsadním postavení Rožmberků mezi nejvyššími zemskými úředníky

Repro S. Kotlárová, Jan III. z Rožmberka : 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu (2010), příl. V

Nejvýznamnější johanitské komendy pod jurisdikcí Jana III. z Rožmberka

Nejvýznamnější johanitské komendy pod jurisdikcí Jana III. z Rožmberka

Repro S. Kotlárová, Jan III. z Rožmberka : 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu (2010), s. 64

I on je mezi těmi, kdo byli pohřbeni v rožmberské rodové hrobce (viz i zde)

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 242

Bohumír Lifka ve své knize o Radomyšli připojil k jeho životopisu i tuto věcnou poznámku

Bohumír Lifka ve své knize o Radomyšli připojil k jeho životopisu i tuto věcnou poznámku

Repro B. Lifka, Radomyšl : dějiny jihočeského městečka a jeho okolí (1993), s. 114

Strakonice na vedutě Jana Willenbergera (také Willenberga /1571-1613/), v pozadí se zámkem Střela

Strakonice na vedutě Jana Willenbergera (také Willenberga /1571-1613/), v pozadí se zámkem Střela

Repro S. Kotlárová, Jan III. z Rožmberka : 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu (2010), s. 58

Strakonice na kolorované kresbě z poslední třetiny 18. století

Strakonice na kolorované kresbě z poslední třetiny 18. století

Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 21

Strakonický hradStrakonický hrad

Strakonický hrad

Foto Leona Töröková

Obálka (1993) Karla Svolinského ke knize Dr. Bohumíra Lifky, obsahující i Janův životopis (knihu vydala obec Radomyšl)

Obálka (1993) Karla Svolinského ke knize Dr. Bohumíra Lifky, obsahující i Janův životopis (knihu vydala obec Radomyšl)

Obálka (2010) knihy o něm z českobudějovického nakladatelství Veduta

Obálka (2010) knihy o něm z českobudějovického nakladatelství Veduta

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist