logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF ROSENAUER

Repro Schwarzenberský plavební kanál :
historie a současnost (2013), s. 43

Z expozice muzea v jeho rodných Chvalšinách

Z expozice muzea v jeho rodných Chvalšinách

Repro www stránky města Chvalšiny

Jeho podpis na Ideálním plánu stavby plavebního kanálu na panství Prášily, 1799 a 1800

Jeho podpis na Ideálním plánu stavby plavebního kanálu na panství Prášily, 1799 a 1800

Repro H. Hladík, Schwarzenberský plavební kanál v zrcadle historických dokumentů (2021), s. 7

Záznam o jeho úmrtí dne 10. března roku 1804 v Českém Krumlově - knížecí plavební ředitel skonal tu v domě čp. 26 tehdejšího značení v 69 letech

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rosenauerův rodný dům čp. 18 ve Chvalšinách má na sobě dvě pamětní desky:
jednu z roku 1928, tu druhou z roku 1991

Rosenauerův rodný dům čp. 18 ve Chvalšinách má na sobě dvě pamětní desky:
jednu z roku 1928, tu druhou z roku 1991

Repro J. a M. Erhartovi, Jihočeský kraj (2005), obr. 37 a foto Ivo Kareš

Pozvánka k odhalení pamětní desky na rodném domě v červenci 1928 (viz i Wladimir Sazyma)

Pozvánka k odhalení pamětní desky na rodném domě v červenci 1928 (viz i Wladimir Sazyma)

Repro z daru Ing. Antonína Nikendeye

U pamětních desek na jeho rodném domě vidíme starostku Chvalšin Vlastu Novákovou při stisku ruky s čestným hostem slavnosti k jejich odhalení paní Charlotte Rosenauerovou, vdovou oslavencova prapravnuka

U pamětních desek na jeho rodném domě vidíme starostku Chvalšin Vlastu Novákovou při stisku ruky s čestným hostem slavnosti k jejich odhalení paní Charlotte Rosenauerovou, vdovou oslavencova prapravnuka

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 14

Dům čp. 54 U Černého koníčka na českokrumlovském Latráně, kde zemřelDům čp. 54 U Černého koníčka na českokrumlovském Latráně, kde zemřel

Dům čp. 54 U Černého koníčka na českokrumlovském Latráně, kde zemřel

Foto Ivo Kareš

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve ChvalšináchMuzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

Foto Ivo Kareš a prospekt

Rosenauerův pomník u Schwarzenberského plavebního kanálu a desky na něm

Rosenauerův pomník u Schwarzenberského plavebního kanálu a desky na něm

Foto Ivo Kareš

Rosenauerův projekt vodní pumpy pro zámek Hluboká nad Vltavou, poháněné mlýnskými koly,
byl přijat ve Vídni roku 1774

Rosenauerův projekt vodní pumpy pro zámek Hluboká nad Vltavou, poháněné mlýnskými koly,
byl přijat ve Vídni roku 1774

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 13

V roce 1787, tedy těsně před zahájením stavby Schwarzenberského plavebního kanálu, dokončil jinou zakázku pro knížete Schwarzenberga: odvodnění Podskalské louky u Hluboké nad Vltavou (dnes je tu golfové hřiště, foto z předjaří roku 2013)

V roce 1787, tedy těsně před zahájením stavby Schwarzenberského plavebního kanálu, dokončil jinou zakázku pro knížete Schwarzenberga: odvodnění Podskalské louky u Hluboké nad Vltavou (dnes je tu golfové hřiště, foto z předjaří roku 2013)

Foto Pavel Polák

Jím v roce 1768 kreslený plánek obchvatného kanálu při Čertově stěně, jak se dochoval v českokrumlovské pobočce SOA Třeboň

Jím v roce 1768 kreslený plánek obchvatného kanálu při Čertově stěně, jak se dochoval v českokrumlovské pobočce SOA Třeboň

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 306

Obzvláštní raritou je tento jeho prvý návrh (=Brouillon) plavebního kanálu z roku 1776

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 17

Mapka lesa pro skláře Franze Antona Adlera z roku 1780, kterou nakreslil a podepsal

Repro SOkA Český Krumlov

Záhlaví mapy zachycující úsek Vltavy u Loučovic zvaný Čertova stěna a nesoucí jeho vlastní označení "von mir Ioseph Rosnauer Iäger Adjunct", tedy pořízené s mapou někdy mezi roky 1759 a 1769

Záhlaví mapy zachycující úsek Vltavy u Loučovic zvaný Čertova stěna a nesoucí jeho vlastní označení "von mir Ioseph Rosnauer Iäger Adjunct", tedy pořízené s mapou někdy mezi roky 1759 a 1769

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 12

Pohár, který dostal roku 1790 při jmenování plavebním ředitelem, nese rytý nápis "Es lebe die Schwemm" a nachází se dodnes ve vlastnictví rodiny

Pohár, který dostal roku 1790 při jmenování plavebním ředitelem, nese rytý nápis "Es lebe die Schwemm" a nachází se dodnes ve vlastnictví rodiny

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 14

Zpráva Josefa Rosenauera z 28. dubna roku 1789 o zahájení stavby plavebního kanálu

Repro Schwarzenberský plavební kanál : 200 let od svého založení (1989), s. 49

Alegorie božstev na mapě z roku 1791 představuje bohyni Pallas Athenu, ochránkyni věd, umění a řemesel, jak přihlíží podání rukou Dunaje a Vltavy za účasti bůžka lásky Amora - autorem kresby použité na patitulu sborníku ke 200. jubileu Schwarzenberskeho plavebního kanálu byl Jan Nepomuk Šimoušek (Schimauschek)

Alegorie božstev na mapě z roku 1791 představuje bohyni Pallas Athenu, ochránkyni věd, umění a řemesel, jak přihlíží podání rukou Dunaje a Vltavy za účasti bůžka lásky Amora - autorem kresby použité na patitulu sborníku ke 200. jubileu Schwarzenberskeho plavebního kanálu byl Jan Nepomuk Šimoušek (Schimauschek)

Soubor fotografií o plavbě dříví Schwarzenberským kanálem
byl exponátem Světové výstavy v Paříži roku 1900

Soubor fotografií o plavbě dříví Schwarzenberským kanálem
byl exponátem Světové výstavy v Paříži roku 1900

Repro Jihočeská pravda, 18. 10. 1989, s. 1

Rozrod dvou manželství Josefa Rosenauera

Rozrod dvou manželství Josefa Rosenauera

Repro archív Kohoutího kříže

Data k osobě jeho nemanželského otce Antona Rosenauera,
jeho ženy Marie a také k osobě Josefovy matky Ursuly

Data k osobě jeho nemanželského otce Antona Rosenauera,
jeho ženy Marie a také k osobě Josefovy matky Ursuly

Repro archív Kohoutího kříže

Ke sporu o Rosenauerova otce se asi nejpodrobněji vyslovila Anna Kubíková roku 1981

Repro Jihočeský sborník historický, 1981, č. 2, s. 97-100

Dodatek k životopisu Josefa Rosenauera se opět vrací k textu Karla Tannicha v Blau-Weisse Blätter

Repro Jihočeský sborník historický, 1983, č. 1, s. 49-52

Po osmnácti letech shrnula Anna Kubíková své poznatky o Rosenauerovi do tohoto stručného jeho životopisu

Repro Rodopisná revue, 1999, č. 3. s. 6-7

Sáhový kámen, německy řečený Klafferstein

Sáhový kámen, německy řečený Klafferstein

Repro prospekt Muzea Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

Hráz Rosenauerovy nádrže nad Novým Údolím a pohled z ní do prázdné nádržeHráz Rosenauerovy nádrže nad Novým Údolím a pohled z ní do prázdné nádrže

Hráz Rosenauerovy nádrže nad Novým Údolím a pohled z ní do prázdné nádrže

Foto Ivo Kareš

Napájecí strouha z nádrže

Napájecí strouha z nádrže

Foto Ivo Kareš

... a první metry kanálu

... a první metry kanálu

Foto Ivo Kareš

Horní a dolní portál tunelu Schwarzenberského kanálu u Jeleních VrchůHorní a dolní portál tunelu Schwarzenberského kanálu u Jeleních Vrchů

Horní a dolní portál tunelu Schwarzenberského kanálu u Jeleních Vrchů

Foto Ivo Kareš

V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce kanálu u Zvonkové...V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce kanálu u Zvonkové...

V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce kanálu u Zvonkové...

Foto Pavel Polák

... o rok později již úspěšně dokončená... o rok později již úspěšně dokončená

... o rok později již úspěšně dokončená

Foto Ivo Kareš

Schwarzenberský knížecí lesní úřad v Českém Krumlově na staré pohlednici

Schwarzenberský knížecí lesní úřad v Českém Krumlově na staré pohlednici

Repro R. Fink, Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), s. 69

Pohled od zaniklé osady Vyšný (Miesau) na Bobík a Boubín

Pohled od zaniklé osady Vyšný (Miesau) na Bobík a Boubín

Foto Jan Jelínek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist