logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILHELM VON ROSENBERG (Vilém z Rožmberka)

V jinošském věku na potrétu Mistra pánů z Rožmberka z doby kolem roku 1552

V jinošském věku na potrétu Mistra pánů z Rožmberka z doby kolem roku 1552

Repro J. Pánek, Vilém z Rožmberka : politik smíru (2011), obr. příl. (Lobkowiczké sbírky, zámek Nelahozeves a Lobkowiczký palác, Pražský hrad)

Na počátku politické kariéry na olejomalbě Jakoba Seiseneggera z roku 1560

Na počátku politické kariéry na olejomalbě Jakoba Seiseneggera z roku 1560

Repro J. Pánek, Vilém z Rožmberka : politik smíru (2011), obr. příl. (Lobkowiczké sbírky, zámek Nelahozeves a Lobkowiczký palác, Pražský hrad)

Jako stárnoucí velmož s Řádem Zlatého rouna na olejomalbě z roku 1589

Jako stárnoucí velmož s Řádem Zlatého rouna na olejomalbě z roku 1589

Repro J. Pánek, Vilém z Rožmberka : politik smíru (2011), obr. příl. (Lobkowiczké sbírky, zámek Nelahozeves a Lobkowiczký palác, Pražský hrad)

Autorem tohoto jeho "portrétu" z roku 1846 byl Charles Louis Philippot (1801-1859)

Autorem tohoto jeho "portrétu" z roku 1846 byl Charles Louis Philippot (1801-1859)

Repro V. Bůžek - P. Král (ed.), Paměť urozenosti (2008), obr. příl. XXXII

Na rytině Oldřicha Kulhánka k poštovní známce vydané k "Rožmberskému roku" 2011

Na rytině Oldřicha Kulhánka k poštovní známce vydané k "Rožmberskému roku" 2011

Repro J. Pánek, Vilém z Rožmberka : politik smíru (2011), obr. příl.

Takto je zpodoben u vimperského zámku (2017)

Takto je zpodoben u vimperského zámku (2017)

Foto Pavel Polák

Poznámky Vilémovy v exempláři Nového zákona z roku 1541, který získal po příchodu na studia do Pasova v roce 1545 a pilně si v něm, jak vidno, čítal

Poznámky Vilémovy v exempláři Nového zákona z roku 1541, který získal po příchodu na studia do Pasova v roce 1545 a pilně si v něm, jak vidno, čítal

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 521, foto archiv Lenky Veselé

Vilémova sestra Bohunka z Rožmberka, která se roku 1556 provdala za Jana Popela mladšího z Lobkowic, čímž stvrdila bratrovo politické spojenectví s majitelem Horšovského Týna

Vilémova sestra Bohunka z Rožmberka, která se roku 1556 provdala za Jana Popela mladšího z Lobkowic, čímž stvrdila bratrovo politické spojenectví s majitelem Horšovského Týna

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 535 (Lobkowiczké sbírky, Lobkowiczký palác, Pražský hrad)

Exlibris Viléma z Rožmberk s jeho heslem "Festina lente"

Exlibris Viléma z Rožmberk s jeho heslem "Festina lente"

Repro K. Schiltzová, Rosen, Lilien und Kanons: Die Anthologie Suavissimae et iucundissimae harmoniae (Nürnberg, 1567). The Musical Heritage of the Jagiellonian Era (2012), s. 114

Náhrobek Viléma z Rožmberka v kostele sv. Víta v Českém Krumlově...

Náhrobek Viléma z Rožmberka v kostele sv. Víta v Českém Krumlově...

Foto Pavel Polák

... poblíž je pak náhrobek jeho třetí ženy, Anny Marie Bádenské

... poblíž je pak náhrobek jeho třetí ženy, Anny Marie Bádenské

Foto Pavel Polák

Erby Viléma z Rožmberka a Anny Marie Bádenské na spojovacím můstku mezi českokrumlovským zámkem a minoritským klášteremErby Viléma z Rožmberka a Anny Marie Bádenské na spojovacím můstku mezi českokrumlovským zámkem a minoritským klášterem

Erby Viléma z Rožmberka a Anny Marie Bádenské na spojovacím můstku mezi českokrumlovským zámkem a minoritským klášterem

Foto Pavel Polák

Rožmberský jezdec na renesančních domech v Prachaticích (Velké náměstí 184), Českém Krumlově (Latrán 39)...Rožmberský jezdec na renesančních domech v Prachaticích (Velké náměstí 184), Českém Krumlově (Latrán 39)...

Rožmberský jezdec na renesančních domech v Prachaticích (Velké náměstí 184), Českém Krumlově (Latrán 39)...

Foto Pavel Polák

... a na někdejší českokrumlovské jezuitské koleji (Horní 154), na které najdeme i erb Pernštejnů, z jejichž rodu pocházela Vilémova čtvrtá a poslední manželka Polyxena... a na někdejší českokrumlovské jezuitské koleji (Horní 154), na které najdeme i erb Pernštejnů, z jejichž rodu pocházela Vilémova čtvrtá a poslední manželka Polyxena

... a na někdejší českokrumlovské jezuitské koleji (Horní 154), na které najdeme i erb Pernštejnů, z jejichž rodu pocházela Vilémova čtvrtá a poslední manželka Polyxena

Foto Pavel Polák

Předsádka aventinského vydání (1946) románu Vestonie od Věry Studené zachycuje na kresbě Vojtěcha Kubašty vedle úmrtního data Elizabeth Jane Westonové, jejímž otčímem byl alchymista Edward Kelley i ve službách Vilémových, právě pod štítkem se zmíněným datem areál Rožmberského paláce na Hradčanech, jehož byl Vilém stavebníkem

Předsádka aventinského vydání (1946) románu Vestonie od Věry Studené zachycuje na kresbě Vojtěcha Kubašty vedle úmrtního data Elizabeth Jane Westonové, jejímž otčímem byl alchymista Edward Kelley i ve službách Vilémových, právě pod štítkem se zmíněným datem areál Rožmberského paláce na Hradčanech, jehož byl Vilém stavebníkem

Repro V. Studená, Vestonie (1946), předsádka

Příspěvek PhDr. Milana Hlinomaze k osobě jazykově německého sekretáře obou posledních Rožmberků Martina Schürera z Waldheimu, jehož rod proslavil i šumavské sklářství (viz i text Franze Stangla v Kohoutím kříži)

Repro z daru Milana Hlinomaze

Titulní list (1924) knihy o rodu Schürerů z Waldheimu, vydané v Praze nákladem Spolku pro dějiny Němců v Čechách (Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen /VGDB/)

Titulní list (1924) knihy o rodu Schürerů z Waldheimu, vydané v Praze nákladem Spolku pro dějiny Němců v Čechách (Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen /VGDB/)

O rodu Schürerových z Waldheimu s vyobrazením rodového erbu

O rodu Schürerových z Waldheimu s vyobrazením rodového erbu

Repro M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 2 (2006), s. 198

Tento odstavec k rodové historii Schürerů zmiňuje i českobudějovické působení jednoho z nich

Tento odstavec k rodové historii Schürerů zmiňuje i českobudějovické působení jednoho z nich

Repro P. Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl II, N-Ž (2010), s. 262

O "Schürerových hutích" na Šumavě i s kresbou jedné z nich

Repro V. Kudrlička - J. Záloha, Umění šumavských sklářů (1987), s. 195-199

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist