logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN NEPOMUK GUIDO SAILER

Den po své svatbě si pořídil manželský pár Sailerových tento snímek v ateliéru Seidel v Českém Krumlově a dal si foto zaslat jak do Rožmberka nad Vltavou, tak do Černého Údolí, pošta Německý Benešov, odkud byla tchyně, roz. Wlčková - platil podle záznamu otec ženichův Josef Sailer

Den po své svatbě si pořídil manželský pár Sailerových tento snímek v ateliéru Seidel v Českém Krumlově a dal si foto zaslat jak do Rožmberka nad Vltavou, tak do Černého Údolí, pošta Německý Benešov, odkud byla tchyně, roz. Wlčková - platil podle záznamu otec ženichův Josef Sailer

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam v knize narozených města Rožmberk nad Vltavou svědčí o tom, že tu poprvé spatřil světlo světa v domě čp. 77 a dostal při křtu jméno Johann Nepomuk Rudolf Sailer - novorozencův otec Josef Sailer byl zedníkem a nemanželským synem Marie, roz. Sailerové, dcery sedláka Thomase Sailera ze vsi Hlásná (Wachtern), dnes zaniklé, a jeho ženy Marie, roz. Sailerové, matka novorozencova Josefa, roz. Kernová, byla dcerou chalupníka Johanna Kerna, chalupníka ze dnes zaniklé Přední Kruhové (Oppach) a jeho manželky Marie, roz. Wolfové z Blažkova (Laschkles), dnes osady obce Omlenice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o rodině Sailerových (jeho otec, matka, on a sestry Anna a Wilhelmine) v "rodovém katastru" města Rožmberk nad Vltavou...

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

... a záznam o něm, jeho ženě a dvou dětech (Herbert tu ještě zapsán není)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady je zachycen mezi čtyřmi novici vyšebrodského kláštera vpředu vlevo, vpravo vedle stojí Georg Watzkarsch

Tady je zachycen mezi čtyřmi novici vyšebrodského kláštera vpředu vlevo, vpravo vedle stojí Georg Watzkarsch

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 40

Se synem Fritzem v klášteře Rein v létě 1950
(viz i Herbert Sailer)

Se synem Fritzem v klášteře Rein v létě 1950
(viz i Herbert Sailer)

Repro Jeder Tag kommt aus Gottes Hand : Tagebuch des
Johann Sailer, Bürgerschuldirektor in Kaplitz (1991), s. 119

Ještě jako ředitel měšťanské školy v Kaplici sedí s brýlemi uprostřed učitelského sboru

Ještě jako ředitel měšťanské školy v Kaplici sedí s brýlemi uprostřed učitelského sboru

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 3, s. 108

Nálepka vedení obecné a měšťanské školy v Kaplici

Nálepka vedení obecné a měšťanské školy v Kaplici

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Se žáky měšťanské školy v Kaplici roku 1940, kdy už učitelský sbor tvořily většinou ženy

Se žáky měšťanské školy v Kaplici roku 1940, kdy už učitelský sbor tvořily většinou ženy

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 5, s. 47

Úvod dokumentu s celkem 62 položkami, zaznamenávajícího osud majetku Sailerových v Kaplici

Úvod dokumentu s celkem 62 položkami, zaznamenávajícího osud majetku Sailerových v Kaplici

Repro SOkA Český Krumlov, fond Místní správní komise v Kaplici

Z jeho pozůstalosti otiskl krajanský časopis stať o vztahu klášterů Zlatá Koruna a Heiligenkreuz

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 6, s. 16-18

Hrob na hřbitově v HeiligenkreuzHrob na hřbitově v Heiligenkreuz

Hrob na hřbitově v Heiligenkreuz

Foto Pavel Polák

V září 1938 byla v Kaplici otevřena tato školní budova, která nesla jméno po tehdejším československém ministru školství, jímž byl Dr. Emil Franke (1881-1939), už 8. října téhož roku však do ní byla přemístěna protilehlá německá obecná a měšťanská škola, kdysi zvaná po císaři Františku Josefovi I., z jejíž budovy se stala kasárna wehrmachtu - soška Panny Marie na kamenné stéle, stojící na snímku před školou, byla podle informace Pavla Mörtla, kterou nám laskavě poskytl, koncem roku 1938 Němci přemístěna ke zdi (německého) kostela sv. Petra a Pavla, kde je ke spatření dodnes, na místě pak, kde bývala, nalézá se od září roku 1945 stále udržovaný památník Rudé armádě

V září 1938 byla v Kaplici otevřena tato školní budova, která nesla jméno po tehdejším československém ministru školství, jímž byl Dr. Emil Franke (1881-1939), už 8. října téhož roku však do ní byla přemístěna protilehlá německá obecná a měšťanská škola, kdysi zvaná po císaři Františku Josefovi I., z jejíž budovy se stala kasárna wehrmachtu - soška Panny Marie na kamenné stéle, stojící na snímku před školou, byla podle informace Pavla Mörtla, kterou nám laskavě poskytl, koncem roku 1938 Němci přemístěna ke zdi (německého) kostela sv. Petra a Pavla, kde je ke spatření dodnes, na místě pak, kde bývala, nalézá se od září roku 1945 stále udržovaný památník Rudé armádě

Repro Hoam!, 1958, č. 3, s. 23

Pozvánka nejmenovanému členovi čestného výboru slavnosti otevření budovy českých škol Dr. Emila Frankeho v Kaplici ve dnech 10. a 11. září 1938 z 15. července téhož roku, podepsaná přednostou zdejšího berního úřadu Františkem Švamberkem a přednostou zdejšího poštovního úřadu Mirko Žabkou za Sdružené české spolky a korporace na Kaplicku (Žabka byl předsedou této organizace a Švamberk jejím jednatelem)

Repro Státní okresní archiv Český Krumlov, fond Okresní úřad Kaplice 1918-1938 - Národní jednota pošumavská, z daru Pavla Mörtla

Budova nové školy s patrným zemským znakem a oficiálním názvem, který měl opravdu krátké trvání

Budova nové školy s patrným zemským znakem a oficiálním názvem, který měl opravdu krátké trvání

Repro z daru Pavla Mörtla

Kaplická škola na dnešní Omlenické ulici za druhé světové války

Kaplická škola na dnešní Omlenické ulici za druhé světové války

Repro z daru Pavla Mörtla

Několikanásobný olympijský vítěz Emil Zátopek ve stejnokroji československé "lidové" armády hovoří k žákům kaplické školy někdy v padesátých letech dvacátého století

Několikanásobný olympijský vítěz Emil Zátopek ve stejnokroji československé "lidové" armády hovoří k žákům kaplické školy někdy v padesátých letech dvacátého století

Repro z daru Pavla Mörtla

Heslo Emil Franke v biografické kartotéce Československo z druhé půle třicátých letHeslo Emil Franke v biografické kartotéce Československo z druhé půle třicátých let

Heslo Emil Franke v biografické kartotéce Československo z druhé půle třicátých let

Repro Československo : biografie. 1 (1936)

"Jubilejní" obecná a měšťanská škola císaře Františka Josefa I., postavená v letech
1908-1910, kde po léta působil, stojí dodnes na Linecké ulici v Kaplici

"Jubilejní" obecná a měšťanská škola císaře Františka Josefa I., postavená v letech
1908-1910, kde po léta působil, stojí dodnes na Linecké ulici v Kaplici

"Jubilejní" obecná a měšťanská škola císaře Františka Josefa I., postavená v letech
1908-1910, kde po léta působil, stojí dodnes na Linecké ulici v Kaplici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau) a foto Pavel Polák

Anglický autor Dr. Gerald Druce (1894-1950) popisuje ve své knize "V srdci Evropy /In the Heart of Europe/ - Život v Československu", kterou vydal roku 1936 i v českém překladu Míly Kafkové v Praze nakladatel Karel Voleský, nejen lázně Omleničky, nýbrž i setkání s ředitelem německé školy "v Kaplicích", jímž Sailer tehdy bylAnglický autor Dr. Gerald Druce (1894-1950) popisuje ve své knize "V srdci Evropy /In the Heart of Europe/ - Život v Československu", kterou vydal roku 1936 i v českém překladu Míly Kafkové v Praze nakladatel Karel Voleský, nejen lázně Omleničky, nýbrž i setkání s ředitelem německé školy "v Kaplicích", jímž Sailer tehdy byl

Anglický autor Dr. Gerald Druce (1894-1950) popisuje ve své knize "V srdci Evropy /In the Heart of Europe/ - Život v Československu", kterou vydal roku 1936 i v českém překladu Míly Kafkové v Praze nakladatel Karel Voleský, nejen lázně Omleničky, nýbrž i setkání s ředitelem německé školy "v Kaplicích", jímž Sailer tehdy byl

Repro D. Druce, V srdci Evropy : život v Československu (1936),
s. 163-164

Obálka (1991) knihy, kterou vydal Verein Glaube und Heimat, Beilngries

Obálka (1991) knihy, kterou vydal Verein Glaube und Heimat, Beilngries

Citát z díla jezuity Petera Lipperta, který se stal mottem jeho knihy

Citát z díla jezuity Petera Lipperta, který se stal mottem jeho knihy

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 1, zadní strana obálky

Obálka českého překladu knihy, který v roce 2019 vydala Jihočeská vědecká knihovna,
 překladatelem byl českokrumlovský rodák Helmut Wagner

Obálka českého překladu knihy, který v roce 2019 vydala Jihočeská vědecká knihovna,
překladatelem byl českokrumlovský rodák Helmut Wagner

Jeho rodný dům čp. 77 v Rožmberku nad Vltavou na snímcích pořízených před rokem 1959 (nahoře), před demolicí a po zřícení štítu s atikou v roce 1962 i při pohledu z bočního traktu

Jeho rodný dům čp. 77 v Rožmberku nad Vltavou na snímcích pořízených před rokem 1959 (nahoře), před demolicí a po zřícení štítu s atikou v roce 1962 i při pohledu z bočního traktu

Jeho rodný dům čp. 77 v Rožmberku nad Vltavou na snímcích pořízených před rokem 1959 (nahoře), před demolicí a po zřícení štítu s atikou v roce 1962 i při pohledu z bočního traktu

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 22, s. 927, Památky jižních Čech. 6 (2015), s. 44 a 45, foto Josef Erhart (horní snímek) a Karel Krejčí (spisovna NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích)

Proluka na místě rodného domu na snímku z roku 2009

Proluka na místě rodného domu na snímku z roku 2009

Foto Ivo Kareš

Náměstí v Rožmberku nad Vltavou tehdy plně zastavěné, s rodným domem
zvaným Weberhaus (Kothofer) na staré pohlednici,...

Náměstí v Rožmberku nad Vltavou tehdy plně zastavěné, s rodným domem
zvaným Weberhaus (Kothofer) na staré pohlednici,...

... táž scenérie ma přelomu padesátých a šedesátých let,...

... táž scenérie ma přelomu padesátých a šedesátých let,...

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 1, s. 28

... jen několik let poté...

... jen několik let poté...

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 22, s. 943

... a v roce 2009

... a v roce 2009

Foto Ivo Kareš

Socha jeho křestního patrona Nepomuka z roku 1722 vévodí sloupu na náměstí rodného Rožmberka nad Vltavou

Socha jeho křestního patrona Nepomuka z roku 1722 vévodí sloupu na náměstí rodného Rožmberka nad Vltavou

Repro I. Maxová, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji (2009), s. 122

Čtvercová deska s reliéfem 14 svatých pomocníků s Kristem v jejich středu pochází ze zrušené kaple sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou, byla zakoupena roku 1894 budějovickým muzeem a tvoří dnes součást sbírek Alšovy jihočeské galerie - latinský nápis v překladu značí: "Pojďte, požehnaní mého Otce a přijměte království věčné"

Čtvercová deska s reliéfem 14 svatých pomocníků s Kristem v jejich středu pochází ze zrušené kaple sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou, byla zakoupena roku 1894 budějovickým muzeem a tvoří dnes součást sbírek Alšovy jihočeské galerie - latinský nápis v překladu značí:
"Pojďte, požehnaní mého Otce a přijměte království věčné"

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 41

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist