logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUST SAITZ

Dne 16. září roku 1895 tu Adolf Schwarzenberg, na snímku prvý zleva, představuje Augusta Saitze, prvého zprava, vdově po korunním princi Rudolfovi Štěpánce

Dne 16. září roku 1895 tu Adolf Schwarzenberg, na snímku prvý zleva, představuje Augusta Saitze, prvého zprava, vdově po korunním princi Rudolfovi Štěpánce

Repro J. Bárta, Knížecí stolec : tajuplná hora (2012), s. 12

Záznam indexu postoloprtské matriky o jeho zdejším narození rodičům Augustu a Marii Saitzovým dne 4. dubna roku 1845 v domě čp. 61

Záznam indexu postoloprtské matriky o jeho zdejším narození rodičům Augustu a Marii Saitzovým dne 4. dubna roku 1845 v domě čp. 61

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Rodné Postoloprty na starém zobrazení

Rodné Postoloprty na starém zobrazení

Repro J. Veselý, Geschichte der fürstlich Schwarzenberg'schen Domaine Postelberg : einschliesslich Priesen, Ferbenz, Lišan, Witosses, Nehasis, Semenkovic, Ploscha, Tattina, Hraidisch, Selovic, Tveršic, Koppertsch, Selmic, Praschin, Gross-Lippen, Nečenic, Weberschan, Kněžic, Mohr, Lenešic, Opočna, Imling, Neuschloss, Tauchovic, Lippenz, Hřivic und Netluk (1893), s. 31

Značení tzv. Saitzovy cesty na hoře Smrčina

Značení tzv. Saitzovy cesty na hoře Smrčina

Repro Zapomenuté dědictví : oprava drobných kamenných památek na Šumavě (2004), s.153

Titulní list (1898) jeho popisu schwarzenberského krumlovského panství

Titulní list (1898) jeho popisu schwarzenberského krumlovského panství

Tabulka, doprovázející jeho popis krumlovského panství, zachycuje zásoby dřeva ve zdejších knížecích revírech

Repro A. Saitz, Beschreibung der Fürst Adolf Josef zu Schwarzenberg'schen Domaine Krumau mit besonderer Rücksicht auf deren Forste (1908), příloha

Porostní mapa revíru Forbes (Borovany), kterou zakreslil v roce 1875
(klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Porostní mapa revíru Forbes (Borovany), kterou zakreslil v roce 1875
(klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Repro Revier Forbes : Bestandskarte (1865) (SOA Třeboň, Fond Velkostatek Třeboň, i.č. 2172, Národní zemědělské muzeum, projekt digitalizace starých lesních map a zahradních plánů)

Titulní list (1893) německy publikovaných dějin schwarzenberského panství Postoloprty, které napsal Johann (Jan) Veselý (1832-1899), vedoucí expozitury knížecího třeboňského archivu v Praze

Titulní list (1893) německy publikovaných dějin schwarzenberského panství Postoloprty, které napsal Johann (Jan) Veselý (1832-1899), vedoucí expozitury knížecího třeboňského archivu v Praze

Plánek polohy benediktinského kláštera Porta Aposlolorum z Veselého knihy, z jehož označení snad přesmyčkou vzniklo jméno Saitzových rodných Postoloprt

Repro J. Veselý, Geschichte der fürstlich Schwarzenberg'schen Domaine Postelberg : einschliesslich Priesen, Ferbenz, Lišan, Witosses, Nehasis, Semenkovic, Ploscha, Tattina, Hraidisch, Selovic, Tveršic, Koppertsch, Selmic, Praschin, Gross-Lippen, Nečenic, Weberschan, Kněžic, Mohr, Lenešic, Opočna, Imling, Neuschloss, Tauchovic, Lippenz, Hřivic und Netluk (1893), s. 12

Johann (Jan) Veselý je autorem i tohoto schwarzenberského rodokmenu, přílohy jedné z jiných jeho knih

Repro Kurzgefasste Geschichte und Stammtafel des Fürstenhauses Schwarzenberg (1896), příloha

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist