logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HUGO SALUS

Repro Wikipedia

Foto z pozdějších let

Foto z pozdějších let

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1344

Záznam českolipské židovské matriky vypovídá o zdejší svatbě jeho rodičů dne 3. ledna roku 1858 - čtyřiadvacetiletý ženich Ludwig Salus z Roudnice, lékař v Žandově, byl synem Jaromíra Saluse z Roudnice, nyní prodejce kořalky (zde psáno "Brandweinverschleisser") v Malém Šachově (dnes část obce Šachov v okr. Děčín) čp. 17, a jeho ženy Esther, roz. Glogauové z Roudnice, nevěsta Elisabeth byla pak dcerou Davida Altschula a jeho ženy Klary, roz. Altschulové, obou z České Lípy čp. 185 - svědky při svatebním obřadu, který konal českolipský rabín Daniel Ehrmann, byli kantor Aron Singer a s ním Juda Gans

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Podle tohoto záznamu českolipské židovské matriky narodil se 3. srpna roku 1866 tu v České Lípě čp. 46 a deset dnů nato byl ve zdejší synagoze i obřezán (zvláště je tu uvedeno, že na kolenou ho jako kmotr /zde "Sandek"/ držel rabín Dr. Josef Lehmann) - novorozencův otec Moriz Salus byl v České Lípě zvěrolékařem, pocházel však z Malého Šachova (Klein Schokau), tehdejší okres Benešov nad Ploučnicí (německy Bensen, odtud musil roku 1862 dostat od c.k. hejtmanství svolení ke své svatbě), dnes okres Děčín,matka dítěte Theres byla pak dcerou Anschela (zde jeho křestní jméno psáno "Angelus") Kafky a jeho manželky Marie Kafkové - dodatečný přípis vypovídá o Salusově vystoupení "aus dem Verbande des Judentums", tj. "ze svazku Židovstva", v roce 1918

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Na portrétu Maxe Švabinského...

Na portrétu Maxe Švabinského...

Repro H. Salus, Výbor z básní
(1918), frontispis

...s portrétistou v jeho ateliéru

...s portrétistou v jeho ateliéru

Repro archív Kohoutího kříže

Na vinětě Olafa Gulbranssona (1873-1958) z nakladatelského katalogu Albert Langen Verlag 1894-1904

Na vinětě Olafa Gulbranssona (1873-1958) z nakladatelského katalogu Albert Langen Verlag 1894-1904

Repro Deutschböhmische Literatur : Beiträge der internationalen Konferenzen : Olmütz, 13.-16.11.2000 und 25.-28.4. 2001 (2001), s. 205

Na karikatuře Gustava Croye, jak ji roku 1907 publikoval pražský německý list "Bohemia"

Na karikatuře Gustava Croye, jak ji roku 1907 publikoval pražský německý list "Bohemia"

Repro J. Ludvová, Až k hořkému konci : pražské německé divadlo 1845-1945 (2012), obr. příl.

Na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství je při jeho jméně zapsána i manželka Olga a syn Wolfgang

Na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství je při jeho jméně zapsána i manželka Olga a syn Wolfgang

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 533, obraz 1057
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Při českobudějovické přednášce v neděli 29. prosince 1907 v německém domě podle zprávy místního německého listu "vzpomněl vřelými slovy tuhého zápasu, v němž je tu Němcům obstát" a "nebylo mu pro vlídné přijetí a úctyplné uznání, projevené tu jeho literárnímu dílu, nijak zatěžko prohlásit, že se i nadále hodlá cítit jako

Při českobudějovické přednášce v neděli 29. prosince 1907 v německém domě podle zprávy místního německého listu "vzpomněl vřelými slovy tuhého zápasu, v němž je tu Němcům obstát" a "nebylo mu pro vlídné přijetí a úctyplné uznání, projevené tu jeho literárnímu dílu, nijak zatěžko prohlásit, že se i nadále hodlá cítit jako 'Budweiser'"

Repro Budweiser Kreisblatt, 1907, č. 1, s. 1-2

O jeho věrnosti starému Rakousku dostatečně svědčí tato jeho báseň k válečné půjčce, zveřejněná v květnu 1917 i na stránkách Budweiser Zeitung

O jeho věrnosti starému Rakousku dostatečně svědčí tato jeho báseň k válečné půjčce, zveřejněná v květnu 1917 i na stránkách Budweiser Zeitung

Repro Budweiser Zeitung, 1917, č. 37, s. 5

Secesní orámování textů jeho básní Tiché štěstí a Šípková Růženka ze sbírky Ehefrühling (1900)Secesní orámování textů jeho básní Tiché štěstí a Šípková Růženka ze sbírky Ehefrühling (1900)

Secesní orámování textů jeho básní Tiché štěstí a Šípková Růženka ze sbírky Ehefrühling (1900)

Repro Deutschböhmische Literatur : Beiträge der internationalen Konferenzen :
Olmütz, 13.-16.11.2000 und 25.-28.4. 2001 (2001), s. 201 a 202

Obálka (1924) knihy vydané v Mnichově nakladatelstvím Albert Langen

Obálka (1924) knihy vydané v Mnichově nakladatelstvím Albert Langen

Obálka (1927) výboru z jeho poezie, pojatého do slavné edice Světová knihovna (Nakladatelské družstvo Máj

Obálka (1927) výboru z jeho poezie, pojatého do slavné edice Světová knihovna (Nakladatelské družstvo Máj

K jeho údajnému budějovickému propadnutí z němčiny (viz i Johann Endt)

K jeho údajnému budějovickému propadnutí z němčiny (viz i Johann Endt)

Repro Republikán, 1929, č. 23, s. 5

Parte

Parte

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 126

Nekrolog Arne Nováka v Lidových novinách zmiňuje i básníkova syna Wolfganga Václava Saluse

Repro M. Topor (ed.), Cizinci - či krajané? : reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka (2017), s. 290-292

Hrob na pražských Olšanech, část obecní
(za starou obřadní síní), odd. 8, č. 1

Hrob na pražských Olšanech, část obecní
(za starou obřadní síní), odd. 8, č. 1

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 127

Německé Maturitní texty (1931) ve výběru a s poznámkami Hugo Siebenscheina zahrnují i Salusovu báseň pod názvem Antonín Dvořák, vedle mnoha jiných pak i texty Rilkeovy, Hofmannsthalovy, Leppinovy atd. - to vše v edici "německé četby pro školy a širší veřejnost", vydávané Státním nakladatelstvím v Praze

Německé Maturitní texty (1931) ve výběru a s poznámkami Hugo Siebenscheina zahrnují i Salusovu báseň pod názvem Antonín Dvořák, vedle mnoha jiných pak i texty Rilkeovy, Hofmannsthalovy, Leppinovy atd. - to vše v edici "německé četby pro školy a širší veřejnost", vydávané Státním nakladatelstvím v Praze

Prvotina Maxe Broda z roku 1906 s provokativním názvem, který by česky zněl"Smrt mrtvým!" byla věnována právě Salusovi

Prvotina Maxe Broda z roku 1906 s provokativním názvem, který by česky zněl
"Smrt mrtvým!" byla věnována právě Salusovi

Repro Booklooker.de

O Salusově vztahu k Jaroslavu Vrchlickému tu píše Arne Novák

O Salusově vztahu k Jaroslavu Vrchlickému tu píše Arne Novák

Repro M. Topor (ed.), Cizinci - či krajané? : reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka (2017), s. 232-234

Z přílohy časopisu Tvar o vzájemné korespondenci Saluse a Roberta Reinharda alespoň tato citace jedné ze Salusových básní, kterou v roce 1911 věnoval tehdy dvouletému synu Wolfgangovi (pod jménem Václav Salus přeložil v roce 1934 česky vydaný román Ignazia Siloneho Fontamara) - jak by jen mohl tušit všechny zákruty židovského osudu!

Z přílohy časopisu Tvar o vzájemné korespondenci Saluse a Roberta Reinharda alespoň tato citace jedné ze Salusových básní, kterou v roce 1911 věnoval tehdy dvouletému synu Wolfgangovi (pod jménem Václav Salus přeložil v roce 1934 česky vydaný román Ignazia Siloneho Fontamara) - jak by jen mohl tušit všechny zákruty židovského osudu!

Repro Tvar, 1995, č. 12, edice Tvary, s. 20-22

Připomínka jeho osobnosti v edici Pramínek odkazuje i na Kohoutí kříž

Připomínka jeho osobnosti v edici Pramínek odkazuje i na Kohoutí kříž

Repro M. Trnka, Rodopisné poznámky z jihu Čech a Šumavy 4 (2012), s. 15

Vory v Novohradských horách na vzácném snímku
z archívu Stanislava Chábery

Vory v Novohradských horách na vzácném snímku
z archívu Stanislava Chábery

Repro S. Chábera, Přírodní poměry Novohradských hor
a jejich podhůří (1972), obr. příl.

Jiný záběr vorů na horském potoce v buquoyském Horním hvozdu

Jiný záběr vorů na horském potoce v buquoyském Horním hvozdu

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 359

Tady vidíme vor při soutoku Vltavy a Malše v Budějovicích, městě, kde Salus nějaký čas pobýval, na unikátním snímku z ateliéru Démon Film Stáni Skřivánka někdy z třicátých ještě let dvacátého století

Tady vidíme vor při soutoku Vltavy a Malše v Budějovicích, městě, kde Salus nějaký čas pobýval, na unikátním snímku z ateliéru Démon Film Stáni Skřivánka někdy z třicátých ještě let dvacátého století

Repro archív Kohoutího kříže

Jméno Salus se objevilo i v procesu s Miladou Horákovou a spol. - ve výslechu Záviše Kalandry figuruje básníkův syn Wolfgang, "trockista a emigrant"

Jméno Salus se objevilo i v procesu s Miladou Horákovou a spol. - ve výslechu Záviše Kalandry figuruje básníkův syn Wolfgang, "trockista a emigrant"

Repro J. Radotínský, Rozsudek, který otřásl světem (1990), s. 50

Alespoň takto jej připomínají České Budějovice: v bývalém hrobnickém domku na židovském hřbitově v Českých Budějovicích byla v roce 2017 zpřístupněna expozice, připomínající dějiny Židů ve městě a jeden z panelů je věnován i jemu - i s básní Vory (z panelu bohužel není patrné, že jde o český překlad německého originálu ze stránek Kohoutího kříže)

Alespoň takto jej připomínají České Budějovice: v bývalém hrobnickém domku na židovském hřbitově v Českých Budějovicích byla v roce 2017 zpřístupněna expozice, připomínající dějiny Židů ve městě a jeden z panelů je věnován i jemu - i s básní Vory (z panelu bohužel není patrné, že jde o český překlad německého originálu ze stránek Kohoutího kříže)

Foto Pavel Polák

O něm v kalendáři pražské židovské obce pro rok 5781 (tedy 2021 křesťanského letopočtu)

O něm v kalendáři pražské židovské obce pro rok 5781 (tedy 2021 křesťanského letopočtu)

Repro Kalendář Židovské obce v Praze 5781 (2020)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist