logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEFINE SASSADECK-PILNY

Repro Hoam!, 1985, č. 8, s. 477

Josefine v prvé řadě prvá zleva, za ní sestry Maličkych (!) s paní Hannovou při vítání německých vojsk na českobudějovickém náměstí 1939: začátek nebo předzvěst konce?

Josefine v prvé řadě prvá zleva, za ní sestry Maličkych (!) s paní Hannovou při vítání německých vojsk na českobudějovickém náměstí 1939: začátek nebo předzvěst konce?

Repro Hoam!, 1985, č. 8, s. 477

Její text v posledním čísle roku 1986 listu rakouského krajanského sdružení

Její text v posledním čísle roku 1986 listu rakouského krajanského sdružení

Repro Sudetenpost, 1986, č. 24, s. 9

V osmdesáti letech

V osmdesáti letech

Repro Hoam!, 1995, č. 10, s. 845

Svatba jejích rodičů v březnu roku 1915 v Českých Budějovicích, jak ji zaznamenala zdejší "Kniha oddaných": ženich Franz Pilný, c.k. poštovní úředník, se narodil roku 1855 v rodině českobudějovického městského úředníka Friedricha Pilnýho a jeho ženy Elisabeth, roz. Bísekové, nevěsta Helena, roz. Huyerová, přišla na svět roku 1883 v Liberci jako dcera Reinholda Huyera, pozdějšího ředitele dívčí odborné školy v Českých Budějovicích, a jeho manželky Josefy, roz. Ottové, adoptované Knirschové z Počátek

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

K sedmdesátinám její matky Heleny, dcery profesora Reinholda Huyera, vyšel i s připomenutím Josefininy činorodé práce v Bad Tölz na stránkách krajanského měsíčníku tento text

K sedmdesátinám její matky Heleny, dcery profesora Reinholda Huyera, vyšel i s připomenutím Josefininy činorodé práce v Bad Tölz na stránkách krajanského měsíčníku tento text

Repro Hoam!, 1951, č. 2, s. 15

Nekrolog v krajanském měsíčníku, jak ho napsal Heinz Stegmann

Nekrolog v krajanském měsíčníku, jak ho napsal Heinz Stegmann

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 3, s. 44

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist