logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN SATTLER

Nový kronikář obce

S počátkem nového roku (rozuměj rok 1932 - pozn. překl.) je třeba popsat i nového kronikáře, který má tu pamětní knihu vést. Jmenuje se Johann Sattler a je učitelem (definitivním) zde v Hůrce (Stuben). Narodil se dne 13. května roku 1901 jako syn četnického strážmistra Johanna Sattlera (pozdějšího správce pozemkových knih) a Charlotty, roz. Mayerové, dcery zedníka a tesaře Franze Mayera z Horní Plané (Oberplan) 45, který zbudoval i obecní dům v Hůrce do jeho nynější podoby. Rodné stavení kronikářovo je v Horní Plané čp. 45, zde i bydlil v obecním domě čp. 25. Obecnou školu navštěvoval ve Chvalšinách (Kalsching) a v Horní Plané, kde absolvoval i jednu třídu měšťanské školy. Poté studoval na německém státním gymnáziu v Českých Budějovicích (v originále "in B.Budweis" - pozn. překl.) a jako hospitant (mimořádný žák) i tamní německý státní učitelský ústav, na němž v roce 1921 úspěšně maturoval. Poté byl, nějaký čas jako učitel bez místa (jev velmi dobový) činný co obchodní cestující a praktikant spořitelního ústavu, ustanoven učitelem v Nové Peci (Neuofen), Horní Plané, Hůrce, Dolní Vltavici (Untermoldau), Českém Krumlově (v originále "in B.Krumau" - pozn. překl.) a Perneku. K 1. červenci roku 1931 nastoupil po příchodu z Perneku jako definitivní učitel v Hůrce a je zde od té doby i domovsky příslušný. Ode dne 23. srpna 1930 je ženat.
Vedení kroniky převzal proto, poněvadž dosavadní kronikář řídící učitel Franz Gregor na svou žádost přechází k 1. červenci 1932 jako definitivní učitel do Rudolfova (Rudolfstadt) u Českých Budějovic.

O dalších osudech "definitivního učitele" Johanna Sattlera vím zatím jen tolik, že s koncem školního roku 1937/1938 odchází z Hůrky poté, co byl ustanoven řídícím učitelem v Korkusově Huti (Korkushütten). Po vyhnání působil jako učitel v bavorské obci Griesbach, dnešní součásti městyse Reisbach v zemském okrese Dingolfing-Landau. V Griesbachu také skonal dne 29. února 1964. Z parte, na němž je Johann Sattler titulován jako "Hauptlehrer aus Korkushütten", se dovídáme, že po sobě zanechal truchlící choť Anni, roz. Kolarzovou, dceru Helgu, provd. Praschlovou, se třemi jeho vnoučaty Krimhildou, Gernotem a Brunhlidou Praschlovými, bratra Franze Sattlera s rodinou a švagrovou Mizzi Kolarzovou, ženinu sestru. Griesbach u Dingolfingu slavil v roce 2011 a 2012 tisíciletí své existence. To už je nějaké místo posledního spočinutí šumavského kronikáře!

- - - - -
* Horní Planá / Chvalšiny / České Budějovice / Nová Pec / Hůrka, Horní Planá / Dolní Vltavice / Český Krumlov / Pernek / Korkusova Huť / † † † Griesbach, Reisbach (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

S otcem a maminkou na snímku datovaném 19. července 1903, kdy mu byly dva roky
S rodiči a mladším bratrem na snímku z října roku 1908
Jeho otec Johann Sattler na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 22. srpna roku 1909
Podobenka otcova z 2. dubna 1923

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist