logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUST SAUER

Repro J. Urzidil, Život s českými malíři (2003), s. 271

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1918, 7. Abteilung (1930), s. 85

Na litografii Emila Orlika

Na litografii Emila Orlika

Repro Information für sudetendeutschen Heimatsammlungen, 1986, č. 25/26, s. 20

Jeho žena Hedda (Hedwig) Sauerová, roz. Rzachová (1875-1953), byla po matce, roz. Polákové, příbuzná s Bedřichem Smetanou - na pražských Malvazinkách je pochována pod českou podobou svého jméne, tj. Hedvika Sauerová

Jeho žena Hedda (Hedwig) Sauerová, roz. Rzachová (1875-1953), byla po matce, roz. Polákové, příbuzná s Bedřichem Smetanou - na pražských Malvazinkách je pochována pod českou podobou svého jméne, tj. Hedvika Sauerová

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937) s. 1346

Na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství je při jeho jméně zapsána i manželka

Na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství je při jeho jméně zapsána i manželka

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 535, obraz 41
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých smíchovské farnosti při kostele sv. Václava

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik SM Z24

Záhlaví listu Prager Tagblatt se zprávou o jeho úmrtí ...

Záhlaví listu Prager Tagblatt se zprávou o jeho úmrtí ...

Repro Prager Tagblatt, 18. 9.1926, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

... a nekrologem Otakara Fischera a Sauerovou poslední, pražskému listu určenou prací o pojmu "krajina" v jeho významu pro duchovní dějiny

Repro Prager Tagblatt, 18. 9.1926, s. 3 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Rejstřík (1927) k obsahu 1.-60. ročníku věhlasného časopisu Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (MVGDB) uvádí 3 jeho příspěvky a všechny se týkají i autorů, zastoupených na stránkách Kohoutího kříže, ať už je to Karl Herlossohn, Alfred Meissner, hrabě Kaspar Sternberg či zejména Adalbert StifterRejstřík (1927) k obsahu 1.-60. ročníku věhlasného časopisu Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (MVGDB) uvádí 3 jeho příspěvky a všechny se týkají i autorů, zastoupených na stránkách Kohoutího kříže, ať už je to Karl Herlossohn, Alfred Meissner, hrabě Kaspar Sternberg či zejména Adalbert Stifter

Rejstřík (1927) k obsahu 1.-60. ročníku věhlasného časopisu Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (MVGDB) uvádí 3 jeho příspěvky a všechny se týkají i autorů, zastoupených na stránkách Kohoutího kříže, ať už je to Karl Herlossohn, Alfred Meissner, hrabě Kaspar Sternberg či zejména Adalbert Stifter

Repro Inhaltsverzeichnis zu Band 1-60 der Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen und zu den Festschriften 1871 und 1902, 1927, s. 42

Zpráva z roku 1951 o uctění Sauerových zásluh o ocenění díla Josefa Gangla vídeňskými německými krajany ze Šumavy - jmenován je mezi Franz Pöschko, Franz Lenz, Armin Carolo a Herbert von Marouschek

Zpráva z roku 1951 o uctění Sauerových zásluh o ocenění díla Josefa Gangla vídeňskými německými krajany ze Šumavy - jmenován je mezi Franz Pöschko, Franz Lenz, Armin Carolo a Herbert von Marouschek

Repro Hoam!, 1952, č. 1, s. 20

Zpráva o pražském skonu jeho ženy připomíná, že je i autorkou básně "An Adalbert Stifter", přetištěné ve Stifterově monografii od Wilhelma Kosche (1879-1960)

Zpráva o pražském skonu jeho ženy připomíná, že je i autorkou básně "An Adalbert Stifter", přetištěné ve Stifterově monografii od Wilhelma Kosche (1879-1960)

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1953, č. 2, s 60

Byl editorem Sebraných spisů Adalberta Stiftera, věnovaných podle 1. svazku (1904) "zasloužilému podporovateli tohoto vydání" Adalbertu (Vojtěchu) rytíři Lannovi (von Lanna)

Byl editorem Sebraných spisů Adalberta Stiftera, věnovaných podle 1. svazku (1904) "zasloužilému podporovateli tohoto vydání" Adalbertu (Vojtěchu) rytíři Lannovi (von Lanna)

Dopis. který napsal Rainer Maria Rilke v lednu 1914 Sauerovi z Paříže, je plný nejen obdivu k dílu Stifterovu, nýbrž i zájmu o jeho souborné vydání, které Sauer deset let předtím započal realizovat

Dopis. který napsal Rainer Maria Rilke v lednu 1914 Sauerovi z Paříže, je plný nejen obdivu k dílu Stifterovu, nýbrž i zájmu o jeho souborné vydání, které Sauer deset let předtím započal realizovat

Repro www stránky rilke.de

Obálka (2011) knihy o něm, vydané nakladatelstvím Böhlau Verlag s jeho portrétem,
převzatým ze slavnostního sborníku k Sauerovým sedmdesátinám (1925)

Obálka (2011) knihy o něm, vydané nakladatelstvím Böhlau Verlag s jeho portrétem,
převzatým ze slavnostního sborníku k Sauerovým sedmdesátinám (1925)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist