logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SAUTNER

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Repro Hoam!, 1964, č. 10, s. 299

Vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvořil poté, co byla původní zničena bouří v srpnu 1928, dne 16. května 1930 v rodném Rychnově nad Malší

Vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvořil poté, co byla původní zničena bouří v srpnu 1928, dne 16. května 1930 v rodném Rychnově nad Malší

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle Knihy narozených městečka Rychnov nad Malší (zvaného tehdy Böhmisch Reichenau, tj. "Český Rychnov") spatřil tu světlo světa v domě čp. 53 v rodině Johanna Sautnera (jeho otec byl téhož jména i příjmení, matka Ursula, roz. Trillsamová, pocházela ze dnes zcela zaniklé vsi Jedlice /Göllitz/, farnost Horní Stropnice) a jeho manželky Marie, roz. Riedlové (její otec Bernhard Riedl byl měšťanem v Dolním Dvořišti čp. 57, matka Maria byla roz. Mathisová)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Výstřižek z rakouských novin s článkem o něm, vlepený do kroniky rodné obce

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úvod článku Alfonse Migla k jeho šedesátinám v časopise Waldheimat

Repro Waldheimat, 1931, č. 3, s. 33

Nedatovaný záběr z jeho českokrumlovské výstavy

Nedatovaný záběr z jeho českokrumlovské výstavy

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum Passau)

Vdova po něm nabízí tu ve vánočním čísle krajanského měsíčníku z roku 1952 ze Sautnerovy pozůstalosti některá jeho výtvarná díla

Vdova po něm nabízí tu ve vánočním čísle krajanského měsíčníku z roku 1952 ze Sautnerovy pozůstalosti některá jeho výtvarná díla

Repro Hoam!, 1952, č. 12, s. 11

Titulní list pamětní knihy obce Rychnov nad Malší s podpisem starosty Johanna Sautnera

Titulní list pamětní knihy obce Rychnov nad Malší s podpisem starosty Johanna Sautnera

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stará pohlednice zachycuje jeho rodné městečko někdy kolem roku 1924

Stará pohlednice zachycuje jeho rodné městečko někdy kolem roku 1924

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Rychnov nad Malší, pohlednice, foto Josef Seidel...

Rychnov nad Malší, pohlednice, foto Josef Seidel...

... a tady na pohlednici i s poutním místem Svatý Kámen v pozadí...

... a tady na pohlednici i s poutním místem Svatý Kámen v pozadí...

... a stejný pohled dnes

... a stejný pohled dnes

Foto Pavel Polák

Dřevěná plastika Ehr’tanz (Čestný taneček)jako by se motivem vracela do rodného městečka

Dřevěná plastika Ehr’tanz (Čestný taneček)
jako by se motivem vracela do rodného městečka

Repro Waldheimat, 1931, č. 3, s. 34

Hrob v Rodaun, dnes části VídněHrob v Rodaun, dnes části Vídně

Hrob v Rodaun, dnes části Vídně

Repro www stránky Marschler.at

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist