logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MAXIMILIAN SCHAFFRANEK

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 3, s. 47

S bývalým svým žákem z Rychnůvku Erwinem Geretschlägerem ve Frymburku několik let před smrtí

S bývalým svým žákem z Rychnůvku Erwinem Geretschlägerem ve Frymburku několik let před smrtí

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 2, s. 45

S dětmi ze zaniklého Rychnůvku na snimku z roku 1937

S dětmi ze zaniklého Rychnůvku na snimku z roku 1937

Repro F.a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 188

Záznam o jeho narození v českobudějovické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům na Lannově třídě dnes nese číslo 52/25

Rodný dům na Lannově třídě dnes nese číslo 52/25

Foto Ivo kareš

Jeho otec Hugo Schaffranek, narozený dne 21. února roku 1871 v Loučeni (Lautschin), okr. Jičín (dnes okr. Nymburk), vrchní poštovní oficiál v Českých Budějovicích, kde se narodily i všechny jeho děti, tu v domě čp. 504 na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici zaznamenal na arch sčítání lidu z roku 1921 vlastní rukou data svá, své ženy Anny, narozené 9. června 1867 v Jistebnici, okr. Tábor, svých tří dcer, tj. Anny, narozené 9. června 1867, Marie, narozené 23. června 1901, a Gabriele, narozené 19. března 1908 (ta chodila v roce 1921 ještě do měšťanky, obě starší dcery byly zaměstnány u pošty), jakož i syna Maxe, narozeného 21. září roku 1902 a studujícího v té době na německém učitelském ústavu zde v Českých Budějovicích

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům se starým čp. 504, dnes č. 269/15, v českobudějovické Dukelské ulici

Dům se starým čp. 504, dnes č. 269/15, v českobudějovické Dukelské ulici

Foto Ivo kareš

I s datem narození a údaji o dosavadním vzdělání je zaznamenán ve školní kronice příchod do školy v Rychnůvku v květnu roku 1927

I s datem narození a údaji o dosavadním vzdělání je zaznamenán ve školní kronice příchod do školy v Rychnůvku v květnu roku 1927

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jako absolvent budějovického učitelského ústavu přechodně učil i v Bělé u Malont, jak vysvítá ze seznamu učitelů německých škol k roku 1928

Jako absolvent budějovického učitelského ústavu přechodně učil i v Bělé u Malont, jak vysvítá ze seznamu učitelů německých škol k roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 239

Nálepka obecního úřadu ve Slupečné, kde působil kdysi jako začínající učitel

Nálepka obecního úřadu ve Slupečné, kde působil kdysi jako začínající učitel

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam malšínské školní kroniky o tom, že k 1. září 1928 tu byl ustanoven jako pomocný učitel

Záznam malšínské školní kroniky o tom, že k 1. září 1928 tu byl ustanoven jako pomocný učitel

Repro Kronika německé obecné školy Malšín, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Koncem června 1929 odchází z Malšína, jak vyčteme z tohoto zápisu kroniky tamní německé školy

Koncem června 1929 odchází z Malšína, jak vyčteme z tohoto zápisu kroniky tamní německé školy

Repro Kronika německé obecné školy Malšín, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Někdejší škola v Malšíně

Někdejší škola v Malšíně

Foto Ivo Kareš

V roce 1934 byl jmenován "definitivním" učitelem v Rychnůvku, kam přišel ze školy ve Slupečné

V roce 1934 byl jmenován "definitivním" učitelem v Rychnůvku, kam přišel ze školy ve Slupečné

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vidíme ho mezi členy školní rady z roku 1937 jako učitele v dnes zaniklém Rychnůvku

Vidíme ho mezi členy školní rady z roku 1937 jako učitele v dnes zaniklém Rychnůvku

Repro Kronika německé obecné školy ve Svatém Tomáši, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Škola v Rychnůvku nalevo od kostela na výřezu ze Seidelovy pohlednice (viz i Josef Bürger)

Škola v Rychnůvku nalevo od kostela na výřezu ze Seidelovy pohlednice (viz i Josef Bürger)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Podle zápisu ve školní kronice byl ustanoven do Dolního Markschlagu ke dni 2. listopadu 1942

Podle zápisu ve školní kronice byl ustanoven do Dolního Markschlagu ke dni 2. listopadu 1942

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

V Dolním Markschlagu působil jako učitel od 3. listopadu 1942 do 22. února roku 1943, z další věty ve školní kronice se dovídáme, že učitelské síly se musely do vsi přemisťovat denně za každého počasí odjinud a zase se tam vracely, poněvadž tady pro ně ubytování nebylo

V Dolním Markschlagu působil jako učitel od 3. listopadu 1942 do 22. února roku 1943, z další věty ve školní kronice se dovídáme, že učitelské síly se musely do vsi přemisťovat denně za každého počasí odjinud a zase se tam vracely, poněvadž tady pro ně ubytování nebylo

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Odvelen k wehrmachtu byl podle školní kroniky odvelen 25. února 1943 z Dolního Markschlagu

Odvelen k wehrmachtu byl podle školní kroniky odvelen 25. února 1943 z Dolního Markschlagu

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ze zápisu školní kroniky se dovídáme, že byl 27. listopadu 1943 propuštěn z wehrmachtu a 1. prosince 1943 nastoupil znovu do učitelské služby - hned další řádky zaznamenávají pak "ztrátu Stalingradu"

Ze zápisu školní kroniky se dovídáme, že byl 27. listopadu 1943 propuštěn z wehrmachtu a 1. prosince 1943 nastoupil znovu do učitelské služby - hned další řádky zaznamenávají pak "ztrátu Stalingradu"

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Obnovený křížek u zaniklého Dolního Markschlagu (Dolní Hraničné)Obnovený křížek u zaniklého Dolního Markschlagu (Dolní Hraničné)

Obnovený křížek u zaniklého Dolního Markschlagu (Dolní Hraničné)

Foto Pavel Polák

Tudy vedla u Dolní Hraničné "železná opona"

Tudy vedla u Dolní Hraničné "železná opona"

Foto Pavel Polák

Zpráva v krajanském měsíčníku z května roku 1955 uvádí, že jeho bratr Hugo, který léta působil v Hořicích na Šumavě, "bydlí nyní ve Ktiši a učí v Březovíku", Max je pak bytem ve Frymburku a je "mimo školní službu"

Zpráva v krajanském měsíčníku z května roku 1955 uvádí, že jeho bratr Hugo, který léta působil v Hořicích na Šumavě, "bydlí nyní ve Ktiši a učí v Březovíku", Max je pak bytem ve Frymburku a je "mimo školní službu"

Repro Hoam!, 1955, č. 5, s. 24

O dceři v krajanském měsíčníku

O dceři v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1959, č. 6, s. 26

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist