logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL SCHACHERL

Na odchodnou

S datem 13. listopadu jsem byl přeřazen jako komisařský školní rada do Kaplice (v originále "nach Kaplitz" - pozn. překl.) a musel jsem do služby okresního školního inspektora ihned nastoupit. Ačkoli to, že jsem byl povolán, je pro mě snad i jistým uznáním za vykonanou práci, loučím se přesto nerad s místem svého působení. Bylo mým cílem, abych přivedl "Hauptschule für Jungen" ke vzestupu v duchu ideje národního socialismu (v originále "im Sinne der nat.soc. Idee" /ta zkratka!/ - pozn. překl.). Mnohé jsem přece dokázal provést, nyní však následuji příkaz a konám své válečné nasazení v Kaplici, poněvadž mi není dovoleno sloužit ve vojenském kabátě.


Kronika německé chlapecké obecné a měšťanské školy Český Krumlov 1938 (1945), s. 112

Po odchodu Matthiase Chyny (ten má i samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže) v roce 1936 na post českokrumlovského starosty byl pisatel předchozích řádků (psaných ovšem v originále německy) zřejmě autorem nepodepsaného laudatia na stránkách školní kroniky a po úlitbách končící republice a jejím dvěma presidentům se stal zejména v novém svazku této písemnosti už na půdě župy Oberdonau v kýžené Hitlerově "Říši" hlasatelem nacistické ideologie (stojí za čtení, nehodlám ji tu ale šířit). Dočkal se za to odměny. 1. března 1939 byl definitivně jmenován ředitelem chlapecké "hlavní školy", tedy někdejší českokrumlovské měšťanky na Linecké ulici u mostu Dr. Edvarda Beneše a v listopadu roku 1942 povýšil na komisařského školního radu v Kaplici. Stalo se tak po skonu Hanse Waltenbergera (je zastoupen i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže) a kaplické školní osudy by jistě rovněž stály za pozornost, jakkoli přemetu z roku 1938 se sotva co vyrovná. To lze ostatně sledovat na všech školních kronikách té doby a jen snaživost se lišívá svou intenzitou. Vím jen, že na Schacherlově parte, které jsem objevil na zadní straně květnového čísla krajanského měsíčníku "Hoam!" z roku 1967, je zesnulý tehdy Schacherl titulován jako "Hauptschuldirektor i.R.", což sotva platí pro poválečný čas. V září 1942 demonstrativně vystoupil z církve, ale jeho narození 5. ledna 1888 a křest tři dny nato u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, kde v roce 1909 absolvoval i německý učitelský ústav, ještě ničím nevybočovalo z "rakouské" normality. Jeho otec Josef Schacherl, syn řešetáře Adalberta Schacherla a jeho ženy Marie, roz. Schwarzové z Litvínovic (Leitnowitz) byl v českobudějovické Hroznové ulici (Traubengasse) čp. 40 puškařem, matka Marie byla dcerou zdejšího měšťana Franze Trägera a Aloisie, roz. Rudolfové z Plané (Plan). Na parte Karla Schacherla čteme jako pozůstalé jménem všech příbuzných manželku Annu a dceru Eriku. S tou českobudějovickou a českokrumlovskou "školskou" minulostí se však nějak vypořádáváme jako pozůstalí (byť jsme ze školství třeba i včas odešli) docela mnozí.

- - - - -
* České Budějovice / Český Krumlov / Kaplice / † † † Buchenhain, Baierbrunn (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam českobudějovické křestní matriky o jeho narození s pozdějším přípisem o jeho vystoupení z církve v "Krummau an der Moldau" roku 1942
Arch sčítání lidu z roku 1900 pro dům čp. 40 v českobudějovické Hroznové ulici s rodinou Schacherlovou včetně syna Karla
Jeho příspěvek v časopise Waldheimat je vlastně opisem z archívu obce Horní Dvořiště
Zpráva o jeho zvolení předsedou českokrumlovské školní rady v roce 1937, jeho zástupcem se stal Peter Scherb

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist