logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRIEDRICH SCHEIBELBERGER

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 6, s. 47

Takto, jako zde na výřezu malby Wilhelma Fischera, zůstal jistě Vítkův Kámen uchován v jeho paměti

Takto, jako zde na výřezu malby Wilhelma Fischera, zůstal jistě Vítkův Kámen uchován v jeho paměti

Repro Hoam!, 2009, č. 8, obálka

Záznam o narození otcově v rychnůvecké křestní matrice s přípisem o jeho pozdější svatbě s Hedwig, roz. Hoferovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození matčině v rychnůvecké křestní matrice s pozdějším přípisem o její svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Popisný arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 20 v Malém Perneku zaznamenává majitele Trumplmühle Rudolfa a Hedwig Scheiblbergerovy a Rudolfovu matku Annu

Repro Sčítání lidu 1921, Pernek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na snímku, zachycujícím v roce 1946 Malý Pernek, je jeho rodný mlýn Trumplmühle stavení druhé zleva

Na snímku, zachycujícím v roce 1946 Malý Pernek, je jeho rodný mlýn Trumplmühle stavení druhé zleva

Repro F.a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 103

Oprava mlýnského kola na Trumplmühle na nedatovaném snímku

Oprava mlýnského kola na Trumplmühle na nedatovaném snímku

Repro F.a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 104

Křížek připomínající zaniklý Pernek

Křížek připomínající zaniklý Pernek

Foto Ivo Kareš

Tady Pernek stával

Tady Pernek stával

Foto Pavel Polák

Tento křížek připomíná tam, kde stávala místní kaple, zaniklou Horní Hraničnou - stojí u něho Johann a Hannelore Ortnerovi, kteří se zasloužili o jeho postavení a vysvěcení

Tento křížek připomíná tam, kde stávala místní kaple, zaniklou Horní Hraničnou - stojí u něho Johann a Hannelore Ortnerovi, kteří se zasloužili o jeho postavení a vysvěcení

Repro Glaube und Heimat, 2023, č. 3, s. 28

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist