logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADOLF ANTON IGNAZ von SCHEURE

Řečený spolek zůstavil pevnou stopu mezi dorůstající mládeží...

Besagter Verein hat namentlich unter der heranwachsenden Generation festen Fuß gefasst und auch zahlreiche auswärtige Freunde und Gönner erworben (tj. "Řečený spolek zůstavil pevnou stopu mezi dorůstající mládeží a získal také četné přátele a příznivce odjinud /výraz 'auswärtig' v němčině značí 'venkovský, přespolní, cizí, zahraniční', vyberte si/." - pozn. překl.).

Tato věta ze zprávy valné hromady sdružení Deutscher Schneeschuhlauf- und Rodelverein Eisenstein v roce 1907 dojímá souvislostí s dneškem. Toho roku přijel do Železné Rudy první vlak s lyžaři z Plzně a dva roky nato až z Řezna (Regensburg). Mezi zakladateli organizace Österreichischer Skiverein byl dne 4. listopadu 1905 v mnichovském pivovaře Augustinerbräu (téhož dne a na stejném místě vznikl i Deutscher Skiverein a následujícího dne 5. listopadu pak Mitteldeutscher Skiverein /MESV/, sdružující lyžařské svazy německý, rakouský a švýcarský vjedno) také c.k. nadporučík (Oberleutnant) v záloze Adolf von Scheure, rodák českokrumlovský. Spatřil tam světlo světa 5. července roku 1849 na Špičáku (Spitzberg) čp. 71 blízko Jelení zahrady (Hirschgarten) pod českokrumlovským hradem. Jeho otec Josef von Scheure působil v době synova narození jako adjunkt zdejšího schwarzenberského berního úřadu (Steueramt), matka Maria byla dcerou Wenzela Bittnera, knížecího Zimmerwärtera (česky se té funkci kdysi říkalo podpokojí) a jeho ženy Annz, roz. Kollinové. Ještě dva roky předtím působil Josef von Scheure už po několik jako vrchnostenský písař ve schwarzenberském hospodářském dvoře Plavnice (Plawnitz) blízko Kamenného Újezda (Steinkirchen). Není asi marno podotknout, že autor drobné práce Historische und forststatistische Verhältnisse der Herrschaft Wittingau z roku 1863 se jmenoval Johann von Scheure, žil v letech 1805-1886 a vedl v letech 1848-1886 schwarzenberský lesní úřad v Třeboni (Wittingau). Jako poručík (Leutnant) c.k. dělostřeleckého regimentu č. 1 se Adolf von Scheure dne 27. července roku 1875 oženil v Praze s Franziskou Gnadovou, roz. Abele (*20. května 1850), vdovou po okresním hejtmanovi. Zemřel až v nedožitých 73 letech věku 25. března roku 1922 v Železné Rudě (Markt Eisenstein). V úvodu zmíněný tamní lyžařský a sáňkařský spolek vznikl zejména jeho zásluhou 2. září 1905 a fungoval zprvu pod jeho vedením. Rok před Scheureovou smrtí nastal pak konec i této historicky významné instituce, v jejímž názvu figuroval původní německý výraz pro sněžnice, pak pro lyže. Doba se prudce změnila: už 8. prosince 1918 vzniká Svaz lyžařů republiky republiky Československé (jeho předchůdcem byl Svaz českých lyžařů, založený v Jilemnici 21. listopadu 1903 jako vůbec první národní lyžařská organizace na světě, 1906 přejmenovaná na Svaz lyžařů v Království českém - nezapomeňme na osudnou noc z 5. na 6. ledna roku 1887, kdy Josef Rössler-Ořovský vyzkoušel se svým bratrem norské lyže sjezdem od rozestavěného Národního muzea po zasněženém Václavském náměstí a na 21. listopad téhož roku 1887, kdy zmíněný založil v Praze "Ski-klub", pozor! první lyžařský klub v Evropě mimo území Skandinávie! - /viz Wikipedia/) a němečtí lyžaři ustavují na témže národnostním základě Hauptverband deutscher Wintersportvereine (HDW), který se ucházel i o účast v reprezentaci nového státu "národa československého" třeba na olympiádách či mistrovstvích světa. To už ale c.k. kapitán (německy Hauptmann - v té vojenské hodnosti dožil) v záloze Adolf šlechtic (Edler) von Scheure opravdu lyžoval někde na nebeských pohořích, kde hranice sotva co platí.

- - - - -
* Český Krumlov / † † † Železná Ruda

Obrazové přílohy:
(ukázky)

... a stav v září 2018... a stav v září 2018
Dvůr Plavnice na rekostrukční skice
Socha sv. Jana Nepomuckého před památným dubem v Plavnici
Tady je "Forstmeister von Scheure" na seznamu odstřelu tetřevů z roku 1871 na knížecím schwarzenberském panství

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist