logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDWIG SCHIER

Zápis o jeho působení ve školní kronice Dolních Chrášťanech včetně poznámky o vztahu k alkoholu

Zápis o jeho působení ve školní kronice Dolních Chrášťanech včetně poznámky o vztahu k alkoholu

Repro Pamětní kniha školy Dolní Chrášťany 1805-1938, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Škola v Dolních Chrášťanech

Škola v Dolních Chrášťanech

Foto Ivo Kareš

Jeho podpis ve školní kronice Schürerova Dvora a její titulní listJeho podpis ve školní kronice Schürerova Dvora a její titulní list

Jeho podpis ve školní kronice Schürerova Dvora a její titulní list

Repro Kronika obecné školy Schürerhof 1887-1929 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

V zejbišské křestní matrice nacházíme tento záznam o narození dcery Hedviky i s daty otce a matky

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o jeho skonu v zejbišské knize zemřelých

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Sarkofág císaže Františka Josefa I. (vlevo pak cisařovny Alžběty a a vpravo korunního prince Rudolfa) ve vídeňské Kapucínské kryptě

Sarkofág císaže Františka Josefa I. (vlevo pak cisařovny Alžběty a a vpravo korunního prince Rudolfa) ve vídeňské Kapucínské kryptě

Foto Pavel Polák

Matyášův chrám v Budapešti, místo korunovace císaře Karla "Posledního" 30. prosince roku 1916, a uherské korunovační klenoty (tedy jejich kopie) - daleko od Schürerova Dvora, ale v tamní školní kronice jím poctivě zaznamenánoMatyášův chrám v Budapešti, místo korunovace císaře Karla "Posledního" 30. prosince roku 1916, a uherské korunovační klenoty (tedy jejich kopie) - daleko od Schürerova Dvora, ale v tamní školní kronice jím poctivě zaznamenáno

Matyášův chrám v Budapešti, místo korunovace císaře Karla "Posledního" 30. prosince roku 1916, a uherské korunovační klenoty (tedy jejich kopie) - daleko od Schürerova Dvora, ale v tamní školní kronice jím poctivě zaznamenáno

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist