logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS SCHIER

Repro Glaube und Heimat,
1958, s. 154

Na titulní straně časopisu Mein Böhmerwald (1954)

Na titulní straně časopisu Mein Böhmerwald (1954)

Záznam z matriky farní obce Blansko ho píše s příjmením po otci česky Šír (otec pocházel z Bezděkova v okrese Klatovy, maminka Eleonora zase z Ločenic, zde psaných Loučenitz!), přípis pak dokládá svatbu Hansovu ve Vídni roku 1914 s Katharinou, roz. Waschenbelzovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady matriční index (rodový katastr) farní obce Rožmitál na Šumavě zaznamenal jeho rodinu a jeho psaného příjmením "Šír" i s tím háčkem a čárkou jako železničáře v Bujanově čp. 32

Tady matriční index (rodový katastr) farní obce Rožmitál na Šumavě zaznamenal jeho rodinu a jeho psaného příjmením "Šír" i s tím háčkem a čárkou jako železničáře v Bujanově čp. 32

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam z rožmitálské křestní matriky o manželčině narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodina Waschenbelzova je v rodovém indexu rožmitálské matriky zachycena i s datem dceřiny vídeňské svatby, které ostatně nechybí ani na jejím křestním záznamu

Rodina Waschenbelzova je v rodovém indexu rožmitálské matriky zachycena i s datem dceřiny vídeňské svatby, které ostatně nechybí ani na jejím křestním záznamu

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 32 v Bujanově s rodinou Hanse Schiera, zde psaného jako "Johann Šír" a v rubrice "Postavení v povolání" označeného jako "Oberbauarbeiter und Wächtersubstitut", tj. dělník na železničním svršku a zástupce traťového hlídače

Repro Sčítání lidu 1921, Bujanov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 32 v Bujanově (dnes /2020/ hostinec "U Koněspřežky") stál podle historických leteckých snímků na témže půdorysu už těsně po druhé světové válce - je tedy možné, že jde o původní železničářskou ubytovnu, kde žil

Dům čp. 32 v Bujanově (dnes /2020/ hostinec "U Koněspřežky") stál podle historických leteckých snímků na témže půdorysu už těsně po druhé světové válce - je tedy možné, že jde o původní železničářskou ubytovnu, kde žil

Repro Mapy.cz)

Neuvěřitelný volební plakát Henleinovy Sudetoněmecké strany s honbou posledního vagonu "do lepší budoucnosti", snu, který se naplnil

Neuvěřitelný volební plakát Henleinovy Sudetoněmecké strany s honbou posledního vagonu "do lepší budoucnosti", snu, který se naplnil

Repro D. Brandes, Die Sudetendeutschen im Krisenjahr 1938 (2008), obálka

Z tohoto doporučení, kam posílat k Vánocům roku 1955 dárkové balíčky do ruské zóny, dovídáme se alespoň jeho adresu v Durynsku

Z tohoto doporučení, kam posílat k Vánocům roku 1955 dárkové balíčky do ruské zóny, dovídáme se alespoň jeho adresu v Durynsku

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 27

Obecná škola v rodném Blansku

Obecná škola v rodném Blansku

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 3, s. 116

Kostel sv. Jiří v Blansku s Kaplicí a okolím

Kostel sv. Jiří v Blansku s Kaplicí a okolím

Repro J. Siegelbauer, Jižní Čechy (2005), s. 100, foto Jiří Siegelbauer, foto Adam Kareš a archív Kohoutího kříže

Oltář kostela sv. Jiří pochází z let 1500-1510 a je dnes součástí sbírek
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Oltář kostela sv. Jiří pochází z let 1500-1510 a je dnes součástí sbírek
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 44

Kaple Nejsvětější Trojice u Blanska

Kaple Nejsvětější Trojice u Blanska

Repro www stránky Památkový katalog (Národní památkový ústav)

V jeho rodném Blansku fungovala kdysi i papírna, dnes ovšem dávno zaniklá

V jeho rodném Blansku fungovala kdysi i papírna, dnes ovšem dávno zaniklá

Repro Grand Biblio, 2009, č. 7/8, s. 34, foto Miloš Lešikar

Snímky zámku a zámecké kaple v Rybníku před demolicí v sedmdesátých letech 20. století (zřejmě 1979)

Snímky zámku a zámecké kaple v Rybníku před demolicí v sedmdesátých letech 20. století (zřejmě 1979)

Repro J. Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech (2000), s. 260

Propagační skládačka se snímkem staniční budovy a strážního domku bývalé koněspřežky v Bujanově (foto Ivo Hajn)

Propagační skládačka se snímkem staniční budovy a strážního domku bývalé koněspřežky v Bujanově (foto Ivo Hajn)

Stará pohlednice z Bujanova, vlevo dole záběr stavby, přetištěný později v knize Výlety za zajímavostmi Českokrumlovska (2003) jako údajný zámek v Rybníce

Stará pohlednice z Bujanova, vlevo dole záběr stavby, přetištěný později v knize Výlety za zajímavostmi Českokrumlovska (2003) jako údajný zámek v Rybníce

Repro archív Kohoutího kříže

Dvě vzácné pohlednice z někdejšího Certlova (dnes Rybník)

Dvě vzácné pohlednice z někdejšího Certlova (dnes Rybník)

Dvě vzácné pohlednice z někdejšího Certlova (dnes Rybník)

Repro archív Kohoutího kříže

Pravděpodobně nejstarší tiskem vydaná vyhláška oznamující konání licitací na stavební práce budoucí koněspřežky uvádí jako místo jednání k jednomu z úseků "im Zartlesdörfer Schlosse", tj. v certlovském zámku

Pravděpodobně nejstarší tiskem vydaná vyhláška oznamující konání licitací na stavební práce budoucí koněspřežky uvádí jako místo jednání k jednomu z úseků "im Zartlesdörfer Schlosse", tj. v certlovském zámku

Repro I. Hajn, Koněspřežní železnice : České Budějovice - Linec - Gmunden (2004), s. 24

Pamětní deska F. A. Gerstnera v Rybníku

Pamětní deska F. A. Gerstnera v Rybníku

Foto Pavel Polák

Model osobního vagonu koněspřežné dráhy zvaného "Hannibal" je jedním z exponátů Sudetoněmeckého muzea v Mnichově

Model osobního vagonu koněspřežné dráhy zvaného "Hannibal" je jedním z exponátů Sudetoněmeckého muzea v Mnichově

Repro Sudetendeutsches Museum - Kurzführer (2022), s. 35

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist