logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SCHIMEK

Repro Hoam!, 1972, č. 2, s. 66 a Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Připomínky jeho diamantové svatby...

Připomínky jeho diamantové svatby...

Repro Hoam!, 1975, č. 8, s. 286

... a devadesátin na stránkách krajanského časopisu

... a devadesátin na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 1979, č. 2, s. 86

Rodná Přední Výtoň na kolorované pohlednici českobudějovické firmy M. Nissl & syn - budova vepředu vlevo je škola

Rodná Přední Výtoň na kolorované pohlednici českobudějovické firmy M. Nissl & syn - budova vepředu vlevo je škola

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Bývalá škola (dnes obecní úřad) v Přední Výtoni

Bývalá škola (dnes obecní úřad) v Přední Výtoni

Foto Leona Töröková

Německy psaný záznam prachatické křestní matriky o narození jeho babičky z otcovy strany Marie Zárubové dne 20. listopadu roku 1826

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Česky psaný záznam husinecké křestní matriky o zdejším narození jeho děda Antonína Šimka, husineckého punčocháře a obytníka, což je česká verze německého výrazu "Inmann"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německy psaný záznam prachatické oddací matriky o zdejší svatbě jeho prarodičů Antonína Šimka (zde Anton Schimek) a Marie Zárubové z Prachatic dne 16. června roku 1846

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam z rodového katastru farní obce Přední Výtoň, v němž figuruje jako prvorozený syn rodiny, která až do roku 1938 užívala otcovo příjmení Šimek v českém znění

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vlastní rukou tu na archu sčítání lidu z roku 1921 zaznamenal v domě na českobudějovické Doudlebské (dnes Dukelské) ulici čp. 503 data svá (označil se jako profesor na německé komunální obchodní škole v Českých Budějovicích /Deutsche Kommunal-Handelsschule Budweis/), své ženy Leopoldine, narozené 19. října 1894 v hornorakouském Vöcklabrucku, syna Helmuta, narozeného 17. září 1917 v Českých Budějovicích, dcery Grete, narozené 11. srpna 1919 ve Vöcklabrucku, i služky Theresie Steiningerové, narozené roku 1897 v šumavských Hrušticích (Wadetstift)

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tabulku se starým popisným číslem 503 dosud najdeme na tomto domě v Dukelské ulici, dnes čp. 19

Tabulku se starým popisným číslem 503 dosud najdeme na tomto domě v Dukelské ulici, dnes čp. 19

Foto Ivo Kareš

Znak města Vöcklabruck, kde zemřel

Znak města Vöcklabruck, kde zemřel

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist