logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANNA SCHIMETSCHEKOVÁ

Svatba Anny Kraupatzové a Adalberta Schimetscheka v Radošovicích dne 20. listopadu roku 1926

Svatba Anny Kraupatzové a Adalberta Schimetscheka v Radošovicích dne 20. listopadu roku 1926

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen : Stritschitz, Saborsch, Hollschowitz, Linden, Dobschitz, Kollowitz, Untergroschum, Obergroschum, Bowitz und Roschowitz (2011), s. 118

V kruhu svých dětí: zleva Anni a Marie, obou stojících, zleva sedících Adalberta, Josefa a Hilde, na snímku z dubna 1943

V kruhu svých dětí: zleva Anni a Marie, obou stojících, zleva sedících Adalberta, Josefa a Hilde, na snímku z dubna 1943

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 11, s. 21

Na snímku z fotoateliéru Seidel s datem 18. července 1944

Na snímku z fotoateliéru Seidel s datem 18. července 1944

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam rodového katastru farní obce Strýčice o jejích rodičích a sourozencích, kde figuruje i s přípisem o svatbě

Záznam rodového katastru farní obce Strýčice o jejích rodičích a sourozencích, kde figuruje i s přípisem o svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodné stavení čp. 20 v Radošovicích

Rodné stavení čp. 20 v Radošovicích

Foto Ivo Kareš

Záznam o rodině, z níž vzešel její manžel...

Záznam o rodině, z níž vzešel její manžel...

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

... a záznam manželů a dětí v témže rodovém katastru

... a záznam manželů a dětí v témže rodovém katastru

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Statek čp. 1 v Radošovicích

Statek čp. 1 v Radošovicích

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro statek čp. 1 v Radošovicích, za povšimnutí stojí různě vyplněná národnost u bratrů Adalberta (Vojtěcha) a Jana, z nichž "německý" Vojtěch Šimeček se stal Anniným manželem

Repro Sčítání lidu 1921, Radošovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

repro Hoam!, 1995č. 1, s. 83

Náves v Radošovicích

Náves v Radošovicích

Foto Ivo Kareš

Rodinný hrob na strýčickém hřbitověRodinný hrob na strýčickém hřbitově

Rodinný hrob na strýčickém hřbitově

Foto Ivo Kareš

Na vitrážovém okně vlevo je v kostele ve Strýčicích jako donátor uveden jeden z jejích dobčických příbuznýchNa vitrážovém okně vlevo je v kostele ve Strýčicích jako donátor uveden jeden z jejích dobčických příbuzných

Na vitrážovém okně vlevo je v kostele ve Strýčicích jako donátor uveden jeden z jejích dobčických příbuzných

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist