logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT SCHMIDT

Na snímku z března roku 1905, pořízeném v krumlovském fotoateliéru Seidel

Na snímku z března roku 1905, pořízeném v krumlovském fotoateliéru Seidel

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o jeho narození v českokrumlovské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 136 v českokrumlovské Masné ulici (na levém snímku zadní trakt domu na Parkáně)Rodný dům čp. 136 v českokrumlovské Masné ulici (na levém snímku zadní trakt domu na Parkáně)

Rodný dům čp. 136 v českokrumlovské Masné ulici (na levém snímku zadní trakt domu na Parkáně)

Foto Ivo Kareš

Pražská pobytová přihláška uvádí i jméno manželky a dcery Jarmily, užívající jako nemanželské dítě dívčí příjmení matčino, tj. Zimák

Pražská pobytová přihláška uvádí i jméno manželky a dcery Jarmily, užívající jako nemanželské dítě dívčí příjmení matčino, tj. Zimák

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 603, obraz 1
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Jeho heslo v biografickém lexikonu k dějinám českých zemí

Jeho heslo v biografickém lexikonu k dějinám českých zemí

Repro Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Band III. Lieferung 9, Schi-Schö (1999), s. 683

Titulní list svázaného ročníku MVGDB, kde hned na první straně 1. čísla vyšel jeho nekrolog, psaný Dr. Wilhelmem Wostrym, šéfredaktorem časopisu

Titulní list svázaného ročníku MVGDB, kde hned na první straně 1. čísla vyšel jeho nekrolog, psaný Dr. Wilhelmem Wostrym, šéfredaktorem časopisu

Repro Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1930

Nekrolog v časopise Waldheimat

Nekrolog v časopise Waldheimat

Repro Repro Waldheimat, 1930, č. 3, s. 42

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist