logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDWIG SCHMIDT

Variace a fuga na "Wuldalied"

Ten nadpis je vlastně jen do češtiny přeloženým titulem posledního díla ve středu dne 5. března roku 1952 v nemocnici bavorského města Friedberg blízko Augsburgu zesnulého Ludwiga Schmidta, v originále nadepsaným "Variationen und Fuge über das ,Wuldalied'". Nepodepsaný nekrolog v krajanském měsíčníku "Hoam!" skladbu označuje za úchvatný hymnus na krásu domova. Ludwig Schmidt však nebyl rodem Šumavan. Přišel na svět 4. dubna 1879 v Údrči (Udritsch), dnešní části města Bochov (Buchau) v Karlovarském kraji jako syn tamního řídícího učitele Josefa Schmidta. I on se měl nejspíš věnovat školní službě, ale nevšední hudební nadání ho vedlo už od mládí jinými cestami. Poté, co absolvoval hudební školu v Bečově nad Teplou (Petschau), přichází na pražskou konzervatoř, jejíž 4 ročníky stačí zvládnout s výtečným prospěchem v jednom jediném roce. Schmidt je, označován od té doby jako žák Antonína Dvořáka (ten působil od roku 1891 na pražské konzervatoři jako profesor skladby a v letech 1901-1904 byl jejím ředitelem), ustanoven jako učitel hudby a sbormistr v uherském městě Gyöngyös asi 90 kilometrů na východ od Budapešti blízko nejvyššího pohoří, které v Mátře dnešnímu Maďarsku zbylo. V roce 1905 nastupuje po skonu katedrálního kapelníka Jungmanna (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže) na jeho místo u svatého Mikuláše v Českých Budějovicích (Budweis). Vedl od úspěchu k úspěchu orchestr zdejšího sdružení Deutscher Musikverein i sbor Deutsche Liedertafel. Jako dirigent zdejší filharmonie uvedl ve městě s mimořádným vcítěním vrcholná hudební díla zejména německých klasiků, třeba Antona Brucknera (i on má samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže). Stal se i spoluzakladatelem a později dlouholetým ředitelem německé hudební školy ve městě (za války Städtische Musikschule in Budweis). Proslul jako regenschori mistrovskými improvizacemi na varhanním nástroji českobudějovické katedrály, ale byl znám i jako dirigent četných karlovarských lázeňských koncertů. Po roce 1933 byl Ludwig Schmidt pověřen novým zpracováním sborových a hudebních doprovodů pašijových her v Hořicích na Šumavě, kde už byl předtím v letech 1903, 1908 a 1912 dirigentem hořického "divadelního" orchestru, sestávajícího ovšem zejména z hudebníků schwarzenberské granátnické gardy při českokrumlovském zámku. Schmidtovy úpravy byly pak až do roku 1936 hrány českobudějovickým smíšeným českoněmeckým symfonickým orchestrem, jak píše Alois Ernst Milz ve vzpomínce, otištěné v březnu 1986 jako text přílohy listu Sudetendeutsche Heimatblätter, zvané Unser Sudetenland. Právě Milz byl ostatně autorem zhudebnění nářečního textu Antona Wallnera (Milz i Wallner jsou rovněž samostatně zastoupeni na webových stranách Kohoutího kříže) Auf d' Wulda, z něhož se po válce stala jakási hymna šumavských vyhnanců (ta "píseň o Vltavě" má dokonce památník pod rakouskou vyhlídkou na někdejší vltavský tok i se srdcem té řeky, utonulým dnes pod hladinou Lipenského jezera). Jedním z nich (to z Českých Budějovic vyjel v lednu 1946 první z vlaků neblahého "odsunu") byl ovšem právě Ludwig Schmidt, známý doma i jako hudební skladatel (nekrolog připomíná jeho velkou mši a oratorium). Bydlil od roku 1930 v českobudějovickém domě na Lannově třídě čp. 3 (dnes v ní sídlí pobočka Československé obchodní banky), známému tu kdysi jako "Klementinum" podle křestního jména bývalé majitelky. Po vyhnání nalezl skromný okruh působnosti jako sbormistr chrámového sboru v už zmíněném bavorském Friedbergu. Nekrolog končí konstatováním, že na jeho pohřbu bylo přítomno kolem třiceti osob - "zu Hause hätten ihn Tausenden begleitet. Mit ihm ist für uns ein Stück altes Budweis gestorben." (tj. "doma by to byly tisíce. S ním pro nás odešel navždy kus starých Budějovic"). A nejen jich, dodáváme se "šumavským" zpožděním.

- - - - -
* Údrč, Bochov / České Budějovice / Hořice na Šumavě / † † † Friedberg (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Obálka (1903) stanov pěveckého sdružení Deutsche Liedertafel v Českých Budějovicích s jeho emblémem z roku 1856, kdy tu bylo založeno
První zřejmě jeho účastí na akcích Deutsche Liedertafel byl klavírní doprovod dobročinného koncertu v Německém domě, kde se vedle skladeb Schumanna či Verdiho uváděla třeba  i píseň Jaroslava Jungmanna
Tady líčí ředitel německého učitelského ústavu Wenzel Wonesch nadšenými slovy "vrcholné období" práce zdejšího sdružení Deutsche Liedertafel ve dvacátých letech dvacátého století, když se ujal role sbormistra Ludwig Schmidt
Referát protektorátního českobudějovického listu o koncertech ke 150. výročí úmrtí W. A. Mozarta v Německém domě, kde účinkoval pod Schmidtovým vedením symfonický orchestr města Budějovic a Willy Schweyda ti přednesl Mozartův houslový koncert D-dur

zobrazit všechny přílohy

TOPlist