logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA SCHMIDT-KLIMAOVÁ

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 3, s. 4

Repro E. Hans, Der Böhmerwald erzählt (1983), s. 342

Narodila se podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Červené Dřevo zdejšímu učiteli Johannu Klimovi, synu ředitele místní školy (stavení čp. 3) Johanna Klimy a Anny Marie, roz. Multererové ze Srubů (zaniklých dnes stejně jako Červené Dřevo) čp.8, a jeho ženě Anně, roz. Breiové, dceři Johanna Breie ze Srubů čp. 6 a Anny, roz. Baumannové ze Srubů čp. 3

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Červené Dřevo (viz i Anton Haas, Leopold Klima a Martin Zipperer)

Červené Dřevo (viz i Anton Haas, Leopold Klima a Martin Zipperer)

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 5, s. 156

Vnitřek někdejšího kostela Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě

Vnitřek někdejšího kostela Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 8, s. 111

Jediné, co se z kostela v Červeném Dřevě zachovalo dodnes, je řezbářsky provedená křížová cesta (1 metr vysoké reliéfy), dnes umístěná ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Zavlekově blízko Nalžovských Hor

Jediné, co se z kostela v Červeném Dřevě zachovalo dodnes, je řezbářsky provedená křížová cesta (1 metr vysoké reliéfy), dnes umístěná ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Zavlekově blízko Nalžovských Hor

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 3, s. 87

Rodná ves Červené Dřevo, jak ji zachytil na kresbě tužkou spisovatel Anton Schott, který tu kdysi "podučiteloval"

Rodná ves Červené Dřevo, jak ji zachytil na kresbě tužkou spisovatel Anton Schott, který tu kdysi "podučiteloval"

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2006, č. 2, s. 17

Červené Dřevo na olejomalbě Franze Thumse

Červené Dřevo na olejomalbě Franze Thumse

Repro www stránky Familie Kunz

Škola v Červeném Dřevě

Škola v Červeném Dřevě

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 17, s. 727

Dva snímky O. Haase z roku 1940 zachycují Červené Dřevo s kostelem a vsí Liščí a vrchem Jezvinec na obzoruDva snímky O. Haase z roku 1940 zachycují Červené Dřevo s kostelem a vsí Liščí a vrchem Jezvinec na obzoru

Dva snímky O. Haase z roku 1940 zachycují Červené Dřevo s kostelem a vsí Liščí a vrchem Jezvinec na obzoru

Repro Glaube und Heimat,, 1982, č. 7, s. 73

Takto zašlo Červené Dřevo - podle snímku, pořízeného přes hranici někdy v roce 1953

Takto zašlo Červené Dřevo - podle snímku, pořízeného přes hranici někdy v roce 1953

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 14, s. 653

Obraz Josefa Maiera z Červeného Dřeva na památníku zřízeném v roce 1937 v místě, kde byl roku 1720 přepaden medvědem sedlák Georg Kohlbeck (Traxler) z Liščí (Fuchsberg), zničeném ovšem po roce 1946

Obraz Josefa Maiera z Červeného Dřeva na památníku zřízeném v roce 1937 v místě, kde byl roku 1720 přepaden medvědem sedlák Georg Kohlbeck (Traxler) z Liščí (Fuchsberg), zničeném ovšem po roce 1946

Repro Glaube und Heimat,, 1992, č. 12, s. 94

Zpráva krajanského měsíčníku s přesným datem i hodinou ničivého požáru kostela a fary v Červeném Dřevě roku 1953

Zpráva krajanského měsíčníku s přesným datem i hodinou ničivého požáru kostela a fary v Červeném Dřevě roku 1953

Repro Hoam!, 1953, č. 6, s. 20

Medvědí kaple u Liščí na snímcích z roku 1990, 1992 a 2007

Medvědí kaple u Liščí na snímcích z roku 1990, 1992 a 2007

Repro Glaube und Heimat,, 1997, č. 7, s. 23 a www stránky Zaniklé obce

Liščí na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Liščí na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Liščí na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hallstadt u Bambergu, kde žila po odsunuHallstadt u Bambergu, kde žila po odsunu

Hallstadt u Bambergu, kde žila po odsunu

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist