logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WOLFGANG SCHMIDT

Repro Hoam!, 1995, č. 8, s. 604

Repro www stránky Adalbert Stifter Verein

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 52-53, s. 8

Ohňostroj u kaskádové fontány v českokrumlovské zámecké zahradě při zahradní slavnosti, konané shodou okolností v roce jeho skonu

Ohňostroj u kaskádové fontány v českokrumlovské zámecké zahradě při zahradní slavnosti, konané shodou okolností v roce jeho skonu

Repro J. Bláha, Zámecké divadlo v Českém Krumlově : obnova a prezentace (2016), s. 94, foto Libor Sváček

Obálka (1996) paperbackového vydání jeho románu "Die Geschwister" v proslulé edici "dtv" v Mnichově s použitím malby Egona Schieleho

Obálka (1996) paperbackového vydání jeho románu "Die Geschwister" v proslulé edici "dtv" v Mnichově s použitím malby Egona Schieleho

Repro www stránky Amazon.de

Vnější a vnitřní strana obálky prvního vydání románu "Die Geschwister" v nakladatelství Scherz s použitím obrazu Amedea Modiglianiho a se čtenářskou nálepkou, svědčící o oblíbenosti knihy

Vnější a vnitřní strana obálky prvního vydání románu "Die Geschwister" v nakladatelství Scherz s použitím obrazu Amedea Modiglianiho a se čtenářskou nálepkou, svědčící o oblíbenosti knihy

Obálka (1998) jednoho z vydání jeho románu "Albertines Knie" rovněž v edici "dtv" s použitím obrazu Augusta Renoira

Obálka (1998) jednoho z vydání jeho románu "Albertines Knie" rovněž v edici "dtv" s použitím obrazu Augusta Renoira

Repro www stránky ZVAB - Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher

Jedna z ilustrací Karla-Georga Hirsche (*1938 ve dnes polské Wrocławi) ke Schmidtově erotické povídce Martha Mandolini

Jedna z ilustrací Karla-Georga Hirsche (*1938 ve dnes polské Wrocławi) ke Schmidtově erotické povídce Martha Mandolini

Repro www stránky Der Frankfurter Grafikbrief

Záhlaví velkého článku o něm v ústředním krajanském listu

Záhlaví velkého článku o něm v ústředním krajanském listu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 52-53, s. 8

Záznam českokrumlovské křestní matriky o narození jeho děda z otcovy strany: Johann Schmidt se podle něho narodil v "Lackengasse" čp. 92 (dnes je čp. 92 adresou na českokrumlovské Dlouhé ulici) v rodině tkalce (Zeugenmacher) Vinzenze Schmidta (syna tkalce v rakouském Eggern Franze Schmidta a Theresie, roz. Burggrafové) a jeho ženy Kathariny, dcery Josefa Veita, měšťana a majitele domu v Českém Krumlově čp. 45 (rohový dům na rozhraní Dlouhé a Široké ulice)a Marie, roz. Gabrielové z Horní Plané (Oberplan)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českokrumlovské křestní matriky o narození otcově 9. března roku 1887 na adrese Kájovská ulice čp. 66 (dnes je v tom domě hotel a restaurace Na Louži), z něhož vysvítá, že Johann Nepomuk Karl Schmidt byl synem zdejšího obchodníka Johanna Schmidta (syna Vinzenze Schmidta a Kathariny, roz. Veitové) a Marie, roz. Marschallové z Chvalšin čp. 119, den po narození ho v kostele sv. Víta pokřtil kaplan František Hrubeš (1851-1927), rodák z Chlumu u Křemže a autor česky psané modlitební knihy, pozdější přípis pak uvádí datum svatby Johanna Karla Schmidta s Karoline Schönauerovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam chvalšinské křestní matriky o narození jeho matky Karoline, dcery Karla Marschala (zde s jedním "l", jinde i se dvěma), daňového výběrčího ve Chvalšinách čp. 119 (syna c.k. daňového inspektora v Plzni Karla Marschalla a Anny, roz. Marschnerové z Horažďovic), a jeho ženy Josefy, roz. Pokorné z Chvalšin čp. 126 (oba domy čp. 119 i 126 na chvalšinském náměstí dosud stojí, Josefin otec Franz Pokorný byl chvalšinským měšťanem, matka Elisabeth, roz. Koydlová, pocházela z blízkých Borovských Uhlířů /Mistelholz-Kolern/)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českokrumlovské oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů dne 6. září roku 1919, tedy už za "první republiky": ženich Johann Karl Schmidt, obchodník v Pasově-Ilzstadt, Löwenmühlstraße čp. 6, narozený v Českém Krumlově, Kájovská ulice čp. 66, syn tamního obchodníka Johanna Schmidta a Marie, roz. Marschallové z Chvalšin (Kalsching) čp. 119 si bere v kostele sv. Víta za ženu Karoline Marii Schönauerovou, bydlištěm Český Krumlov-zámek čp. 59, narozenou v Nové Huti (Neuhütte) čp. 19 (dnes je zaniklá Nová Huť územně jen součástí obce Lesná /dříve Schönwald/ u Tachova), dceru tamního knížecího schwarzenberského revírníka (Revierförster) Karla Schönauera a Klementine, roz. Schmidové z Tachova (Tachau)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dva archy sčítání lidu z let 1900 a 1921 svědčí o tom, že Johann Schmidt "starší" sídlil s rodinou a pak už jen s manželkou na adrese "Gojauerstraße" či "Dr. Nitscheplatz", čp. 66, což je stále jen týž dům, kde dnes funguje hotel a restaurace "Na Louži", i za císaře pána i za nové republiky

Repro Sčítání lidu 1900 a 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 66 v dnešní českokrumlovské Kájovské ulici

Dům čp. 66 v dnešní českokrumlovské Kájovské ulici

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist