logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SCHMIED

S vnuky Herbertem a Claudií sedmdesátiletý

S vnuky Herbertem a Claudií sedmdesátiletý

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 4, s. 37

Inzerát na jeho knihu (1970) o zážitcích poddůstojníka 98. pěší "sudetoněmecké a chebské" divize, vyznamenaného v roce 1944 rytířským křížem, kterou sám charakterizuje jako "hlas neznámého vojáka pro mír" a která vyšla 1985 ve druhém vydání

Inzerát na jeho knihu (1970) o zážitcích poddůstojníka 98. pěší "sudetoněmecké a chebské" divize, vyznamenaného v roce 1944 rytířským křížem, kterou sám charakterizuje jako "hlas neznámého vojáka pro mír" a která vyšla 1985 ve druhém vydání

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 3, 3. strana obálky

Emblémy 98. pěší divize

Emblémy 98. pěší divize

Repro www stránky Feldgrau.com

Záznam oddací matriky farní obce Prostiboř o svatbě devětadvacetiletého Wenzla Schmieda z Darmyšle čp. 27, kde "chalupničil" jeho otec Johann Schmied se svou ženou Marií, roz. Friedlovou z Darmyšle čp. 25, s třiadvacetiletou Evou Hufhanslovou, dcerou Thomase Hufhansla z Darmyšle čp. 47 a Heleny, roz. Hussové z Mezholez čp. 9 - oddával je v lednu roku 1894 administrátor prostibořské fary Johann Šimon

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Inzerát na první vydání jeho knihy, k níž napsal předmluvu Bruno Brehm

Inzerát na první vydání jeho knihy, k níž napsal předmluvu Bruno Brehm

Repro Glaube und Heimat, 1972, č. 21, s. 924

Rodná ves na malbě neznámého autora

Rodná ves na malbě neznámého autora

Repro Glaube und Heimat, 1977, č. 10, s. 346

Ochotníci v Darmyšli 1935

Ochotníci v Darmyšli 1935

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 4, s. 146

Erb knížecího rodu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, v jehož názvu i symbolice se připomíná také rožmberské "dědictví", v
rodokmenu pak najdeme i poslední českou královnu Zitu Habsburskou (1892-1989)

Erb knížecího rodu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, v jehož názvu i symbolice se připomíná také rožmberské "dědictví", v rodokmenu pak najdeme i poslední českou královnu Zitu Habsburskou (1892-1989)

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 4, s. 146

Zámek v Darmyšli na třech snímcích z roku 1983, několik měsíců před jeho zbořením

Zámek v Darmyšli na třech snímcích z roku 1983, několik měsíců před jeho zbořením

Repro Stříbrsko a Borsko : historicko-turistický průvodce č. 4 (1995), s. 146 a
F.Musil- M. Plaček - J. Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945 (2005), s. 53

Plánek Darmyšle z roku 1838 s černě vyznačeným půdorysem zámku

Plánek Darmyšle z roku 1838 s černě vyznačeným půdorysem zámku

Repro F.Musil- M. Plaček - J. Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945 (2005), s. 52

Návesní kaple z roku 1933 v Darmyšli, barokní farní kostel sv. Mikuláše byl v ProstibořiNávesní kaple z roku 1933 v Darmyšli, barokní farní kostel sv. Mikuláše byl v Prostiboři

Návesní kaple z roku 1933 v Darmyšli, barokní farní kostel sv. Mikuláše byl v Prostiboři

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 6, zadní strana obálky a 1961, č. 16, s. 669

Kostel sv. Martina v Racově, kam se z Darmyšle chodívalo prosit o ochranu domácího zvířectva

Kostel sv. Martina v Racově, kam se z Darmyšle chodívalo prosit o ochranu domácího zvířectva

Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 21, s. 604

Kulmbach na snímcích z roku 2014Kulmbach na snímcích z roku 2014

Kulmbach na snímcích z roku 2014

Foto Pavel Polák

Kamenné mísy a skalní útvary v Sedmihoří, ...

Kamenné mísy a skalní útvary v Sedmihoří, ...

Repro K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 24 a 25

... které inspirovaly Jaroslava Baštu k sepsání románu "Poslední král Bójů" (Prakul Production, 2014)

... které inspirovaly Jaroslava Baštu k sepsání románu "Poslední král Bójů" (Prakul Production, 2014)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist