logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNST SCHMUTZER

Repro www stránky Physikalisch-Astronomische Fakultät FSU Jena

Na snímku z roku 2010

Na snímku z roku 2010

Repro Wikipedia

Během 62. Sudetoněmeckého sněmu o svatodušních svátcích roku 2011 v Augsburgu mu Bernd Posselt předává velkou kulturní cenu krajanského sdružení

Během 62. Sudetoněmeckého sněmu o svatodušních svátcích roku 2011 v Augsburgu mu Bernd Posselt předává velkou kulturní cenu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 12, s. 16, foto Ivan Laputka

Záznam křestní matriky farní obce Bohuslav o narození pradědově s pozdějším přípisem o datu jeho úmrtí dne 4. května 1908

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam křestní matriky farní obce Bohuslav o narození dědově v roce 1878, nikoli tedy o rok dříve, jak uvedeno na archu sčítání lidu z roku 1880

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1880 pro stavení čp. 68 v Labuti, kde už je s datem narození 8. února 1877 zaznamenán i Ernstův děd Georg Schmutzer (viz i Marianne Gäblerová)

Repro Sčítání lidu 1880, Labuť, SOkA Tachov, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Jeho "uprchlický" průkaz

Jeho "uprchlický" průkaz

Repro A. Freisleben, Des Lebens Lauf : Volkskunde und Brauchtum im ehemaligen Bezirk Tachau im südlichen Egerland (2001), s. 253

Dvě jeho díla ze fondu Jihočeské vědecké knihovny (B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1968 a Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1973)Dvě jeho díla ze fondu Jihočeské vědecké knihovny (B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1968 a Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1973)

Dvě jeho díla ze fondu Jihočeské vědecké knihovny (B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1968 a Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1973)

Obálky dvou jeho dalších děl (Vieweg+Teubner Verlag, 1996 a De Gruyter, 1979, reprint 2021)Obálky dvou jeho dalších děl (Vieweg+Teubner Verlag, 1996 a De Gruyter, 1979, reprint 2021)

Obálky dvou jeho dalších děl (Vieweg+Teubner Verlag, 1996 a De Gruyter, 1979, reprint 2021)

Nekrolog na stránkách univerzity v Jeně

Repro www stránky Friedrich-Schiller-Universität Jena, foto Peter Scheere/FSU Jena

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist