logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEO ADALBERT SCHNEEDORFER

Na snímku z roku 1910

Na snímku z roku 1910

Repro archív Kohoutího kříže

Rok 1903, kdy snímek vznikl,
 je tu vyznačen tiskem dole

Rok 1903, kdy snímek vznikl,
je tu vyznačen tiskem dole

Repro archív Kohoutího kříže

Podobenka z mladších let

Podobenka z mladších let

Repro archív Kohoutího kříže

Titulní list (1885) jedné z jeho prací

Titulní list (1885) jedné z jeho prací

Obálka (1871) kázání, z něhož pochází náš textový úryvek

Obálka (1871) kázání, z něhož pochází náš textový úryvek

Titulní list (1895) slavnostního projevu
 ke kněžskému jubileu Zeno Hoyera

Titulní list (1895) slavnostního projevu
ke kněžskému jubileu Zeno Hoyera

Narodil se podle záznamu v křestní matrice jako Vojtěch Schneedorfer (připsáno je i přijetí řádového jména Leo v roce 1865) v "Hořejších Chrášťanech" čp. 21 "panství Netollickýho" sedláku Matěji Schneedorferovi a jeho ženě Kateřině, roz. Reitingerové z Chvalovic (Kollowitz), babička z matčiny strany pocházela z Dobšic (psaly se jako majetek kláštera i "Dobšice na Vyšším Brodě", ačkoli leží pod Vysokou Bětou blízko Záboří ne tak daleko Českých Budějovic a píší se dnes Dobčice) na panství Hohenfurth (Vyšší Brod)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný statek čp. 21 v Horních Chrášťanech na snímcích z roku 2014

Rodný statek čp. 21 v Horních Chrášťanech na snímcích z roku 2014

Rodný statek čp. 21 v Horních Chrášťanech na snímcích z roku 2014

Foto Ivo Kareš

Na plánku vsi Horní Chrášťany je čp. 21 jasně patrné

Na plánku vsi Horní Chrášťany je čp. 21 jasně patrné

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 220

Horní Chrášťany připadly roku 1938 k nacistické "říši"

Horní Chrášťany připadly roku 1938 k nacistické "říši"

Repro J. Lakosil, Sudety ve stínu Mnichova : rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích (2022), s. 301

Bývalý hostinec stojí hned vedle rodného domu

Bývalý hostinec stojí hned vedle rodného domu

Foto Ivo Kareš

Kaplička v Horních Chrášťanech

Kaplička v Horních Chrášťanech

Foto Ivo Kareš

Štít statku naproti kapličce na snímku z jara 2007...

Štít statku naproti kapličce na snímku z jara 2007...

Foto Jan Mareš

... a jeho boční část o 7 let později

... a jeho boční část o 7 let později

Foto Ivo Kareš

Jeho rodné Horní Chrášťany na leteckém snímku

Jeho rodné Horní Chrášťany na leteckém snímku

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 220

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny
na nádvoří vyšebrodského kláštera

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny
na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist