logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUKAS BERNHARD SCHNEIDER

Takto zaznamenává jeho narození českobudějovická křestní matrika 18. října 1717

Takto zaznamenává jeho narození českobudějovická křestní matrika 18. října 1717

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Latinsky psaný záznam úmrtní matriky města Českých Budějovic o jeho skonu 2. května roku 1782

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list jeho kroniky z roku 1760 a frontispis, zachycující štít pekařova domu s podloubím

Titulní list jeho kroniky z roku 1760 a frontispis, zachycující štít pekařova domu s podloubím

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 227 (SOkA České Budějovice)

"Vladislavský" znak města české Budějovice z jeho kroniky

"Vladislavský" znak města české Budějovice z jeho kroniky

Repro D. Kovář, Znak, pečeť, vlajka : městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času (2015), s. 27, ze sbírek Jihočeského muzea

Rytina Mauritia Vogta z knihy "Das Letzt-lebende Königreich Böhmen" (1712) zachycuje jeho rodné město někdy v letech, kdy tu přišel na svět

Rytina Mauritia Vogta z knihy "Das Letzt-lebende Königreich Böhmen" (1712) zachycuje jeho rodné město někdy v letech, kdy tu přišel na svět

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 165

Náhrobní deska v klášterním kostele Obětování Panny Marie

Náhrobní deska v klášterním kostele Obětování Panny Marie

Foto Pavel Polák

Jeho dům čp. 17 v Krajinské ulici, přestavěný koncem 19. století a roku 1909 zbořený

Jeho dům čp. 17 v Krajinské ulici, přestavěný koncem 19. století a roku 1909 zbořený

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 42, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea

Historie jeho domu na stránkách knihy České Budějovice zmizelé

Historie jeho domu na stránkách knihy České Budějovice zmizelé

Repro M. Binder - J. Schinko, České Budějovice zmizelé, aneb, 100 porovnání zmizelých objektů se současným stavem (2007), s. 13

Město České Budějovice pojmenovalo po něm jednu ze svých ulic u zdejší nemocnice

Město České Budějovice pojmenovalo po něm jednu ze svých ulic u zdejší nemocnice

Repro Mapy.cz

Velký sál zámku v Horažďovicích uchovává veduty Budějovic, Hluboké a Zahájí z časů válek o rakouské dědictví, jak je popisuje i Schneider ve své pamětní knize

Velký sál zámku v Horažďovicích uchovává veduty Budějovic, Hluboké a Zahájí z časů válek o rakouské dědictví, jak je popisuje i Schneider ve své pamětní knize

Velký sál zámku v Horažďovicích uchovává veduty Budějovic, Hluboké a Zahájí z časů válek o rakouské dědictví, jak je popisuje i Schneider ve své pamětní knize

Repro Staré Budějovice : sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic (2010), obr. příl., foto Daniel Kovář

Dehtářský potok u Bavorovic

Dehtářský potok u Bavorovic

Foto Pavel Polák

Kostel Zvěstování Panny Marie v Zahájí

Kostel Zvěstování Panny Marie v Zahájí

Foto Ivo Kareš

Pietně obnovené místo, kde byli pochování rakouští vojáci, kteří padli v bitvě u Zahájí, na snímku z roku 2021Pietně obnovené místo, kde byli pochování rakouští vojáci, kteří padli v bitvě u Zahájí, na snímku z roku 2021

Pietně obnovené místo, kde byli pochování rakouští vojáci, kteří padli v bitvě u Zahájí, na snímku z roku 2021

Foto Ivo Kareš

Boží muka u Zahájí, která na památku padlých nechala postavit v roce 1932 franzouzská vláda

Boží muka u Zahájí, která na památku padlých nechala postavit v roce 1932 franzouzská vláda

Foto Pavel Polák

Křížek mezi Municemi a Zahájím na místech, kde byli také údajně pohřbeni francouzští vojáci

Křížek mezi Municemi a Zahájím na místech, kde byli také údajně pohřbeni francouzští vojáci

Foto Pavel Polák

U dalších zdejších božích muk najdeme i připomínku padlých z 2. světové válkyU dalších zdejších božích muk najdeme i připomínku padlých z 2. světové války

U dalších zdejších božích muk najdeme i připomínku padlých z 2. světové války

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist