logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERTA SCHÖLLHAMMEROVÁ

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 9/10, s. 16

Alois Harasko jí za přítomnosti faráře Bundeswehru Siegfrieda Webera a biskupského vikáře Václava Dvořáka předává v srpnu 2006 medaili Jana Nepomuka Neumanna

Alois Harasko jí za přítomnosti faráře Bundeswehru Siegfrieda Webera a biskupského vikáře Václava Dvořáka předává v srpnu 2006 medaili Jana Nepomuka Neumanna

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 11, s. 22

Stavba kaple v Janově Vsi blízko Cetvin

Stavba kaple v Janově Vsi blízko Cetvin

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Kaple v Janově Vsi roku 1933, čerstvě po své dostavbě

Kaple v Janově Vsi roku 1933, čerstvě po své dostavbě

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Interiér kaple v Janově Vsi

Interiér kaple v Janově Vsi

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Tady zachytila svým snímkem tuto kapli, dnes už zcela rozpadlou, Gerta Schöllhammerová v roce 1990

Tady zachytila svým snímkem tuto kapli, dnes už zcela rozpadlou, Gerta Schöllhammerová v roce 1990

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 6, s. 60

Nekrolog Ireny Hůrkové za biskupství v Českých Budějovicích

Nekrolog Ireny Hůrkové za biskupství v Českých Budějovicích

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 9/10, s. 84

Nekrolog jejího bratra Hanse, který se stal v USA univerzitním profesorem

Repro Glaube und Heimat, 2020, č. 8, s. 58-59

Tento snímek, zachycující vpravo cetvinského kloboučníka a obecního tajemníka Johanna Wutzla, poslala kdysi do krajanského měsíčníku s prosbou, zda někdo nezná muže po jeho boku

Tento snímek, zachycující vpravo cetvinského kloboučníka a obecního tajemníka Johanna Wutzla, poslala kdysi do krajanského měsíčníku s prosbou, zda někdo nezná muže po jeho boku

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 4, s. 59

Stará barevná pohlednice někdejšího městečka Cetviny
(viz i Robert Böhmdorfer a Alois Harasko a Katharina Plodeková)

Stará barevná pohlednice někdejšího městečka Cetviny
(viz i Robert Böhmdorfer a Alois Harasko a Katharina Plodeková)

Repro archív Kohoutího kříže

Tento snímek někdejšího cetvinského faráře Jana Šimánka zaslala do redakce krajanského časopisu s dotazem na podrobnosti o něm

Tento snímek někdejšího cetvinského faráře Jana Šimánka zaslala do redakce krajanského časopisu s dotazem na podrobnosti o něm

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 7, s. 61

U tohoto snímku žádala o jména účastnic prvního přijímání v Cetvinách roku 1936. deset let před odsunem, zachycených tu s páterem Nagelem, dívky s panem farářem stojí při vstupních schodech téhož domu, který vidíme na následující pohlednici hned nalevo od kostela Narození Panny Marie

U tohoto snímku žádala o jména účastnic prvního přijímání v Cetvinách roku 1936. deset let před odsunem, zachycených tu s páterem Nagelem, dívky s panem farářem stojí při vstupních schodech téhož domu, který vidíme na následující pohlednici hned nalevo od kostela Narození Panny Marie

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 6, s. 58

Pohlednice z Cetvin mezi válkami

Pohlednice z Cetvin mezi válkami

Repro archív Kohoutího kříže

Jiná pohlednice s náměstím "Cetvin v Čechách"

Jiná pohlednice s náměstím "Cetvin v Čechách"

Repro archív Kohoutího kříže

Led z Malše přivezený do Cetvin, jak vypadaly kdysi, plné lidí a dětí

Led z Malše přivezený do Cetvin, jak vypadaly kdysi, plné lidí a dětí

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch,
Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth -Gratzen, Band I (1986), s. 465

Malše u Cetvin

Malše u Cetvin

Foto Pavel Polák

Madona z Cetvin, dnes ve fondu Alšovy jihočeské galerie, která vydává i tuto pohlednici

Madona z Cetvin, dnes ve fondu Alšovy jihočeské galerie, která vydává i tuto pohlednici

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 1, obálka

Do Alšovy jihočeské galerie byla socha odvezena roku 1958 už poničená z cetvinského kostela, který byl jinak z větší části beztrestně vykraden

Do Alšovy jihočeské galerie byla socha odvezena roku 1958 už poničená z cetvinského kostela, který byl jinak z větší části beztrestně vykraden

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 40

Cetviny na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Cetviny na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Cetviny na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Někdejší barokní oltář a kazatelna v Cetvinách s detailem Boha Otce a holubice Ducha Svatého - na oltáři dosud trůní gotická socha Madony a na stropě nad obloukem klenby vidíme znak rodu BuquoyůNěkdejší barokní oltář a kazatelna v Cetvinách s detailem Boha Otce a holubice Ducha Svatého - na oltáři dosud trůní gotická socha Madony a na stropě nad obloukem klenby vidíme znak rodu Buquoyů

Někdejší barokní oltář a kazatelna v Cetvinách s detailem Boha Otce a holubice Ducha Svatého - na oltáři dosud trůní gotická socha Madony a na stropě nad obloukem klenby vidíme znak rodu Buquoyů

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 1, obálka

Cetvinský hřbitov na snímku z roku 2013

Cetvinský hřbitov na snímku z roku 2013

Foto Pavel Polák

Boží muka s Pannou Marií Sedmibolestnou při cestě nad Malší u Cetvin

Boží muka s Pannou Marií Sedmibolestnou při cestě nad Malší u Cetvin

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 14, foto Milan Koželuh

Památník vyhnaným obyvatelům Cetvin u blízké rakouské obce HammernPamátník vyhnaným obyvatelům Cetvin u blízké rakouské obce Hammern

Památník vyhnaným obyvatelům Cetvin u blízké rakouské obce Hammern

Foto Květa Cempírková

Rakouský Windhaag a blízké Cetviny na stránce cestovního skicáře slezského kreslíře vedut Friedricha Bernharda Wernera, obě kresby datované rokem 1712 a svádějící k domněnce, že může jít i o záměnu obou míst - pravděpodobnější ovšem je, že Werner zachytil stav kostelů ve Windhaagu i v Cetvinách předtím, než se jejich podoba po požáru každého z nich změnila

Rakouský Windhaag a blízké Cetviny na stránce cestovního skicáře slezského kreslíře vedut Friedricha Bernharda Wernera, obě kresby datované rokem 1712 a svádějící k domněnce, že může jít i o záměnu obou míst - pravděpodobnější ovšem je, že Werner zachytil stav kostelů ve Windhaagu i v Cetvinách předtím, než se jejich podoba po požáru každého z nich změnila

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 4, s. 28

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist