logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BAPTIST SCHÖN

Narodil se podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Trstěnice (Neudorf) 26. února 1841 (ještě téhož dne byl v trstěnickém farním kostele sv. Víta i pokřtěn) v Horní Vsi (Oberdorf) na stavení čp. 10, kde hospodařil jeho otec Andreas Schön, syn měšťana v Chodové Plané (Kuttenplan) čp. 31 Zachariase Schöna a jeho ženy Anny Marie, roz. Schönové z Dolní Jadruže (Unterkodrisch), se svou ženou a novorozencovou matkou Ewou Rosinou, dcerou Matthäuse Wutschka, výminkáře ve Skelných Hutích (Glashütten) a Anny Walburgy, roz. Binhackové z Horní Vsi čp. 33

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Vzácný snímek ze slavnosti konané r. 1925 k tisíciletému jubileu hradu,
k níž byla napsána i Schönova báseň

Vzácný snímek ze slavnosti konané r. 1925 k tisíciletému jubileu hradu,
k níž byla napsána i Schönova báseň

Repro A. Harasko, Bilder aus dem Sudetenland (2000), s. 194

Hrad Přimda s textem týkajícím se Schönovy básně...

Hrad Přimda s textem týkajícím se Schönovy básně...

Repro archív Kohoutího kříže

... a památník nedávné dosud minulosti na temeni hory Dyleň, pod níž se v Horní Vsi narodil... a památník nedávné dosud minulosti na temeni hory Dyleň, pod níž se v Horní Vsi narodil

... a památník nedávné dosud minulosti na temeni hory Dyleň, pod níž se v Horní Vsi narodil

Repro Lidové noviny, 29.7. 2013, foto ČTK a J. Nouza, Rozhledny Čech, Moravy a Slezska (1999), s. 97

Otevření chaty "Tillenberghaus" na hoře Dyleň, označované za poslední "šumavský" výběžek "před Chebskem", v říjnu 1926, pouhých několik měsíců poté, co Schön v Tachově zemřel

Otevření chaty "Tillenberghaus" na hoře Dyleň, označované za poslední "šumavský" výběžek "před Chebskem", v říjnu 1926, pouhých několik měsíců poté, co Schön v Tachově zemřel

Repro Waldheimat, 1927, č. 4, s. 69

Dyleň od Tišiny

Dyleň od Tišiny

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 32, foto Z. Trégler

Tachov z dob jeho působení na obrázku ze Steinbrenerova vimperského kalendáře

Tachov z dob jeho působení na obrázku ze Steinbrenerova vimperského kalendáře

Repro Gemüthlicher Erzähler: Großer, illustrirter Haus- und Familien- Kalender für das Jahr 1902, s. 8

Odsun Němců z Tachova roku 1946, 20 let po jeho smrti

Odsun Němců z Tachova roku 1946, 20 let po jeho smrti

Repro Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko : osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot (2011), s. 26

Tachov byl po válce ještě dlouho bez kostelní věže a střechy,
toho už se ale řídící Schön nedožil

Tachov byl po válce ještě dlouho bez kostelní věže a střechy,
toho už se ale řídící Schön nedožil

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 4, s. 154

Bažina v okolí obce Velká Hleďsebe, kde Schön rovněž učil, na obraze Miroslava Houště,
vzniklém někdy kolem roku 1990

Bažina v okolí obce Velká Hleďsebe, kde Schön rovněž učil, na obraze Miroslava Houště,
vzniklém někdy kolem roku 1990

Repro J. Royt - V. Horpeniak, Miroslav Houšť : dílo (2004), s. 104

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist