logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON SCHOTT

Repro E. Hans, Der Böhmerwald erzählt (1983), s. 342

Repro Mein Böhmerwald, 1941-1942,
č. 7-8, s. 29

Záznam nýrské křestní matriky o jeho narození 8. února roku 1866 v Uhlišti (Kohlheim) čp. 23 svobodné matce Theresii Zierhutové, dceři Johanna Zierhuta, podruha v Uhlišti čp. 23, a Theresie, roz. Altmannové ze Svaté Kateřiny (Sankt Katharina) - jako manželské bylo dítě, pokřtěné původně jménem Anton Zierhut, legitimizováno až sňatkem chalupníka ze Zadních Chalup Franze Schotta, syna Antona Schotta a Barbary, roz. Windové ze Zadních Chalup s Theresií Zierhutovou

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodné Uhliště na staré pohlednici

Rodné Uhliště na staré pohlednici

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 11, s. 357

Tady nýrská křestní matrika zaznamenává narození jeho sestry Anny Marie dne 10. září roku 1868 v Zadních Chalupách čp. 25 zřejmě už sezdaným rodičům Franzi a Theresii Schottovým

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Byl vůbec prvním provizorním ředitelem nové školy v Kyselově, která zahájila vyučování 1. září roku 1889

Byl vůbec prvním provizorním ředitelem nové školy v Kyselově, která zahájila vyučování 1. září roku 1889

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam z roku 1891 o jeho suspendování z tohoto místa

Záznam z roku 1891 o jeho suspendování z tohoto místa

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Jím samým ještě zřejmě psaný počátek kroniky nové školy v Kyselově s přípisem jinou rukou již o jeho suspendování z místa jejího prvního ředitele

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Ozdobný titulní list kyselovské kroniky je také nejspíše jeho dílem

Ozdobný titulní list kyselovské kroniky je také nejspíše jeho dílem

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Jím signovaná kresba otcovského domu v Zadních Chalupách

Jím signovaná kresba otcovského domu v Zadních Chalupách

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2006, č. 2, s. 16-17

Zadní Chalupy na fotografii z roku 1941

Zadní Chalupy na fotografii z roku 1941

Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Vzácný exemplář pohlednice ze Zadních Chalup se Schottovým vlastním pozdravem a s datem 9. prosince roku 1903

Vzácný exemplář pohlednice ze Zadních Chalup se Schottovým vlastním pozdravem a s datem 9. prosince roku 1903

Vzácný exemplář pohlednice ze Zadních Chalup se Schottovým vlastním pozdravem a s datem 9. prosince roku 1903

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 12

Stará pohlednice Zadních Chalup, pořízená někdy kolem roku 1900...

Stará pohlednice Zadních Chalup, pořízená někdy kolem roku 1900...

Repro Hoam!, 2014, č. 2, s. 4

... a dnešní pohled z téže pozice, dnes jen luka a březový les, v pozadí vrchy
Lomničky a Lovečná, které tvoří hranici s Německem (viz i Georg Christof)

... a dnešní pohled z téže pozice, dnes jen luka a březový les, v pozadí vrchy
Lomničky a Lovečná, které tvoří hranici s Německem (viz i Georg Christof)

Repro www stránky Zaniklé obce

Ruiny stavení u Zadních Chalup při dnešní přeshraniční cyklostezce ze Statečku pod Ostrým
až do německého Helmhofu, autor snímku Günther Meier z Plattlingu upozorňuje
na jeden jediný obrovský kámen coby překlad nad otvorem pro někdejší dveře

Ruiny stavení u Zadních Chalup při dnešní přeshraniční cyklostezce ze Statečku pod Ostrým
až do německého Helmhofu, autor snímku Günther Meier z Plattlingu upozorňuje
na jeden jediný obrovský kámen coby překlad nad otvorem pro někdejší dveře

Repro www stránky Zaniklé obce

Tak v roce 2008 vyhlížejí místa, kde stávaly rodné Zadní Chalupy

Tak v roce 2008 vyhlížejí místa, kde stávaly rodné Zadní Chalupy

Repro www stránky Zaniklé obce

Zadní Chalupy na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Zadní Chalupy na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Zadní Chalupy na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Vazba a hřbet jednoho z vydání jeho knih (1903)

Vazba a hřbet jednoho z vydání jeho knih (1903)

Viněta Philippa Schumachera, ilustrátora
tohoto vydání románu Gottesthal

Viněta Philippa Schumachera, ilustrátora
tohoto vydání románu Gottesthal

Repro A. Schott, Gottesthal (1903), s. 87

V nakladatelství Hanse Zirwicka v Plané u Mariánských Lázní vyšlo kolem roku 1900 toto jeho vyprávění "aus dem Böhmerwalde"

V nakladatelství Hanse Zirwicka v Plané u Mariánských Lázní vyšlo kolem roku 1900 toto jeho vyprávění "aus dem Böhmerwalde"

Obálka jeho románu, vydaného v českobudějovickém nakladatelství "Moldavia" těsně před 1. světovou válkou

Obálka jeho románu, vydaného v českobudějovickém nakladatelství "Moldavia" těsně před 1. světovou válkou

Zpráva českobudějovického německého listu o jeho vyznamenání
Herderovou cenou za román "Die Hacker vom Freiwald" roku 1923

Zpráva českobudějovického německého listu o jeho vyznamenání
Herderovou cenou za román "Die Hacker vom Freiwald" roku 1923

Repro Budweiser Zeitung, 1923, č. 78, s. 2

Obálka dalších dvou jeho knih (1927), které vydal v Českých Budějovicích v nakladatelství "Moldavia"Obálka dalších dvou jeho knih (1927), které vydal v Českých Budějovicích v nakladatelství "Moldavia"

Obálka dalších dvou jeho knih (1927), které vydal v Českých Budějovicích v nakladatelství "Moldavia"

Vzpomínka na něj z léta 1943 na stránkách krajanského časopisu

Vzpomínka na něj z léta 1943 na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 2, s. 74-75

Záhlaví jeho románu z časů husitských válek, který otiskoval v šedesátých letech
dvacátého století časopis Glaube und Heimat na pokračování

Záhlaví jeho románu z časů husitských válek, který otiskoval v šedesátých letech
dvacátého století časopis Glaube und Heimat na pokračování

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 14, s. 603

Děj jeho románu In falschen Geleisen

Repro Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948 : diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu (2014), s. 245

Báseň Antona Schotta umístěná na jednom ze zastavení naučné stezky v Pohoří na Šumavě je otištěna z internetových stránek Kohoutího kříže i v českém překladu

Báseň Antona Schotta umístěná na jednom ze zastavení naučné stezky v Pohoří na Šumavě je otištěna z internetových stránek Kohoutího kříže i v českém překladu

Foto Jan Mareš

Ke 40 výročí úmrtí 1985 o něm psal i významný hornorakouský nářeční básník Rupert Ruttmann, rodák z Peilsteinu blízko kláštera Schlägl

Ke 40 výročí úmrtí 1985 o něm psal i významný hornorakouský nářeční básník Rupert Ruttmann, rodák z Peilsteinu blízko kláštera Schlägl

Repro Freistädter Rundschau, 3.8. 2006, s. 4 a www stránky forum oö geschichte

Připomínka 60. výročí jeho úmrtí ve čtrnáctideníku rakouského krajanského sdružení - ten prostřední z pěti mužů na snímku zachycených je Josef Wiltschko (1923-2007), v letech 1986-2004 předseda hornorakouského sdružení Verband der Böhmerwäldler

Repro Sudetenpost, 2006, č. 1, s. 7

Kostelík sv. Linharta v Uhlišti na jeho kresbě tužkou

Kostelík sv. Linharta v Uhlišti na jeho kresbě tužkou

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 17, obálka

Kostelík Nejsvětější Trojice v Bystřici u Nýrska nad Úhlavou, jak jej podobně zachytil

Kostelík Nejsvětější Trojice v Bystřici u Nýrska nad Úhlavou, jak jej podobně zachytil

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 12, s. 406

Pohoří na Šumavě někdy v dobách, kdy tu působil, zachycené kresbou Vojtěcha Brechlera (signatura "RYT.BARTEL" označuje jméno rytce Františka Bartela)

Pohoří na Šumavě někdy v dobách, kdy tu působil, zachycené kresbou Vojtěcha Brechlera (signatura "RYT.BARTEL" označuje jméno rytce Františka Bartela)

Repro Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách. I., Novohradsko (189?), s. 39

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist