logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SCHRAMM (vl.jm. FRANZ PROSCHKA)

Pochvalný článek Bedřicha Borovce v listu Republikán

Pochvalný článek Bedřicha Borovce v listu Republikán

Repro Republikán, 1928, č. 42, s. 7

Kožešnická a oděvní firma Bilowitzkych už v roce 1924 předvedly své zboží na módní přehlídce, zakomponované do 1. jednání Straussovy operety "Netopýr" v roce jejího 50. jubilea

Kožešnická a oděvní firma Bilowitzkych už v roce 1924 předvedly své zboží na módní přehlídce, zakomponované do 1. jednání Straussovy operety "Netopýr" v roce jejího 50. jubilea

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 39, s. 4

Takto obsáhle referoval recenzent Budweiser Zeitung (pravděpodobně Alfred Krogner) o "provokativní" ("reizende" lze přeložit i přímočařeji) veselohře, jejíž součástí byla opět módní přehlídka firem Alfred Bilowitzky a Karl Bilowitzky

Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 38, s. 11-12

Zpráva ve vídeňském tisku dokládající jeho souběžné působení v divadle v Mostě

Zpráva ve vídeňském tisku dokládající jeho souběžné působení v divadle v Mostě

Repro Neues Wiener Journal, 18. 2. 1930, s. 11 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Opravdu nezvykle bohaté plány měl Schramm podle nabídky z března roku 1930 s českobudějovickou německou scénou, která ovšem trpěla nezájmem místních

Opravdu nezvykle bohaté plány měl Schramm podle nabídky z března roku 1930 s českobudějovickou německou scénou, která ovšem trpěla nezájmem místních

Repro Budweiser Zeitung, 1930, č. 19, s. 4

Archivní dokumenty k jeho českobudějovickému divadelnímu působení

Repro SOkA České Budějovice, Archiv města ČB (1928-1945), kart.161, sign.XIV/1c a 1d

Záznam o svatbě rodičů v olomoucké knize oddaných

Repro Zemský archív v Opavě - Digitální archív

Záznam o jeho narození v Olomouci

Repro Zemský archív v Opavě - Digitální archív

Záznam o narození jeho ženy v českobudějovické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam rodiny Bilowitzky v českobudějovické knize evidence obyvatel

Repro SOkA České Budějovice, Archiv města ČB (1868-1928), kn. 3025, sign. F V, fol. 385

Záznam o svatbě v českobudějovické civilní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Svatební oznámení v českobudějovickém německém listě

Svatební oznámení v českobudějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 17, s. 13

Jeho záznam v knize evidence obyvatel Českých Budějovic

Repro SOkA České Budějovice, Archiv města České Budějovice (1868-1928), kn. 3036, sign. F XII, fol. 154

V seznamu cvičné školy německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích nacházíme roku 1933 ve výčtu žáků a žákyň 4. třídy na konci jméno jeho dcery Elisabeth z prvního manželství, ročník narození 1923...

V seznamu cvičné školy německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích nacházíme roku 1933 ve výčtu žáků a žákyň 4. třídy na konci jméno jeho dcery Elisabeth z prvního manželství, ročník narození 1923...

Repro Jahresbericht deutschen Staats-Lehrerbildungsanstalt mit Koedukation in Böhm. Budweis über das Schuljahr 1932/33, s. 21

... z třídního výkazu plyne, že tam nastoupila v lednu 1933 a v červnu 1933 už končila; před tím chodila do školy v Mostě (od září 1929) a také ve Vídni

... z třídního výkazu plyne, že tam nastoupila v lednu 1933 a v červnu 1933 už končila; před tím chodila do školy v Mostě (od září 1929) a také ve Vídni

Repro SOkA České Budějovice

Takto zaznamenává českobudějovická Kniha zemřelých úmrtí manželčina otce

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické matriky o úmrtí manželčiny matky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Inzerát firmy Bilowitzky na českobudějovickém náměstí v podloubí U Zvonu (Glockenlaube)

Inzerát firmy Bilowitzky na českobudějovickém náměstí v podloubí U Zvonu (Glockenlaube)

Repro Böhm. Budweis (1928), s. 27

Hned dvojí parte Alfreda Bilowitzkyho "seniora" se v roce 1941 objevilo na stránkách Budweiser Zeitung

Hned dvojí parte Alfreda Bilowitzkyho "seniora" se v roce 1941 objevilo na stránkách Budweiser Zeitung

Repro Budweiser Zeitung, 1941, č. 53, s. 11

Dokument z "doby revoluční" vypovídá o smrti příbuzného

Dokument z "doby revoluční" vypovídá o smrti příbuzného

Repro Výběr, 1995, č. 1, s. 12

Divadlo v Českých Budějovicích po bombardování v březnu 1945

Divadlo v Českých Budějovicích po bombardování v březnu 1945

Repro SOkA České Budějovice, ze sbírky Jiřího Dvořáka

Interiér českobudějovického divadla na staré fotografii...

Interiér českobudějovického divadla na staré fotografii...

Repro A. Kožíková, Boj o Jihočeské divadlo 1919-1946 (1969), s. 83

... a budova divadla v roce 2019

... a budova divadla v roce 2019

Foto Ivo Kareš

Městské divadlo v Mostě na staré fotografii

Městské divadlo v Mostě na staré fotografii

Repro Divadelní architektura v Evropě

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist