logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS SCHREIBER

Repro B. Sitter, Wallern - Tirol im Böhmerwald
(1991), s. 152

Repro Führer durch das Böhmerwaldmuseum
in Oberplan (1938), s. 13

Záznam o jeho narození ve volarské křestní matrice s přípisem o úmrtí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům ve Volarech kdysi...

Rodný dům ve Volarech kdysi...

Repro Deutsche Heimat, Festschrift Böhmerwald, 1927, č. 7-8, s. 420

... a dnes

... a dnes

Foto Ivo Kareš

Sedí tu druhý zprava vedle Karla Franze Leppy se žáky "šumavské lidové univerzity" Böhmerwäldler Volkschhochschule) v Lázních svaté Markéty u Prachatic někdy brzy po první světové válce

Sedí tu druhý zprava vedle Karla Franze Leppy se žáky "šumavské lidové univerzity" Böhmerwäldler Volkschhochschule) v Lázních svaté Markéty u Prachatic někdy brzy po první světové válce

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1987, č.12, s. 5

Při přednášce nedaleko Volar někdy v druhé polovině dvacátých let 20. století na snímku Franze Seidela

Při přednášce nedaleko Volar někdy v druhé polovině dvacátých let 20. století na snímku Franze Seidela

Repro Šumava, jaro 2017, s. 33 (Museum Fotoateliér Seidel)

Na obraze Helmy Fritsche-Flügelové v rodáckém volarském muzeu v bavorském Ingolstadtu

Na obraze Helmy Fritsche-Flügelové v rodáckém volarském muzeu v bavorském Ingolstadtu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1978, č. 2, s. 44

Pohlednice s jeho rukopisem ze sbírek pasovského Šumavského muzea

Pohlednice s jeho rukopisem ze sbírek pasovského Šumavského muzea

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum Passau)

Náhrobek na volarském hřbitově

Náhrobek na volarském hřbitově

Foto Ivo Kareš

Dvě mapy v šumavském kalendáři, znázorňující rozsah Bavor v roce 976 a bavorské osídlení vzhledem k Čechám, kreslil sámDvě mapy v šumavském kalendáři, znázorňující rozsah Bavor v roce 976 a bavorské osídlení vzhledem k Čechám, kreslil sám

Dvě mapy v šumavském kalendáři, znázorňující rozsah Bavor v roce 976 a bavorské osídlení vzhledem k Čechám, kreslil sám

Repro Wäldlerkalender 1928, s. 113

Obálka knihy (1924) vydané Deutscher Moorverein, Sebastiansberg

Obálka knihy (1924) vydané Deutscher Moorverein, Sebastiansberg

S Lorenzem Blechingerem je spoluautorem velmi cenného statistického soupisu německých obcí a osad v jižních Čechách ("... všech jižně od Domažlic s alespoň 20% Němců. Nedosáhl-li počet Němců podle posledního rakouského sčítání lidu /1910/ poloviny, je místní jméno zvlášť označeno hvězdičkou."), vydaného v Českém Krumlově roku 1930

S Lorenzem Blechingerem je spoluautorem velmi cenného statistického soupisu německých obcí a osad v jižních Čechách ("... všech jižně od Domažlic s alespoň 20% Němců. Nedosáhl-li počet Němců podle posledního rakouského sčítání lidu /1910/ poloviny, je místní jméno zvlášť označeno hvězdičkou."), vydaného v Českém Krumlově roku 1930

Jím signované zobrazení Nových Hradů

Jím signované zobrazení Nových Hradů

Repro Wäldlerkalender 1928, s. 93

Křížek na Tetřevské slati, v jeho soupisu označované jako "Gfilder Filz"

Křížek na Tetřevské slati, v jeho soupisu označované jako "Gfilder Filz"

Repro S. Schneedorf, Příběhy šumavských křížků ze zaniklých osad na česko-bavorském pomezí (2021), s. 17

Rašelinná jezírka (Přední Mlynářská, Vrchová a Weitfällerská slať)

Rašelinná jezírka (Přední Mlynářská, Vrchová a Weitfällerská slať)

Rašelinná jezírka (Přední Mlynářská, Vrchová a Weitfällerská slať)

Foto Ivo Kareš a Jan Jelínek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist