logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS SCHREIBER

Repro B. Sitter, Wallern - Tirol im Böhmerwald (1991), s. 152

Repro Führer durch das Böhmerwaldmuseum in Oberplan (1938), s. 13

Na obraze Helmy Fritsche-Flügelové v rodáckém volarském muzeu v bavorském Ingolstadtu

Na obraze Helmy Fritsche-Flügelové v rodáckém volarském muzeu v bavorském Ingolstadtu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1978, č. 2, s. 44

Záznam o jeho narození ve volarské křestní matrice s přípisem o úmrtí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tento dům čp. 145 ve Volarech uvádí jako jeho rodný ve svém článku Karl Franz Leppa, křestní matrika to ale nepotvrzuje, navíc byl postaven pozdějiTento dům čp. 145 ve Volarech uvádí jako jeho rodný ve svém článku Karl Franz Leppa, křestní matrika to ale nepotvrzuje, navíc byl postaven později

Tento dům čp. 145 ve Volarech uvádí jako jeho rodný ve svém článku Karl Franz Leppa, křestní matrika to ale nepotvrzuje, navíc byl postaven později

Repro Deutsche Heimat, Festschrift Böhmerwald, 1927, č. 7-8, s. 420 a foto Ivo Kareš

Sedí tu druhý zprava vedle Karla Franze Leppy se žáky "šumavské lidové univerzity" Böhmerwäldler Volkschhochschule) v Lázních svaté Markéty u Prachatic někdy brzy po první světové válce

Sedí tu druhý zprava vedle Karla Franze Leppy se žáky "šumavské lidové univerzity" Böhmerwäldler Volkschhochschule) v Lázních svaté Markéty u Prachatic někdy brzy po první světové válce

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1987, č.12, s. 5

Při přednášce nedaleko Volar někdy v druhé polovině dvacátých let 20. století na snímcích Franze SeidelaPři přednášce nedaleko Volar někdy v druhé polovině dvacátých let 20. století na snímcích Franze Seidela

Při přednášce nedaleko Volar někdy v druhé polovině dvacátých let 20. století na snímcích Franze Seidela

Repro Šumava, jaro 2017, s. 33 a jaro 2022, s. 32 (Museum Fotoateliér Seidel)

Záznamy o jeho úmrtí nacházíme v českokrumlovské i volarské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Náhrobek na volarském hřbitově

Náhrobek na volarském hřbitově

Foto Ivo Kareš

Takto ozdobil knihu hostů zámečku Horní Staňkov, který patřil Gustavu Schreinerovi

Takto ozdobil knihu hostů zámečku Horní Staňkov, který patřil Gustavu Schreinerovi

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Pohlednice s jeho rukopisem ze sbírek pasovského Šumavského muzea

Pohlednice s jeho rukopisem ze sbírek pasovského Šumavského muzea

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum Passau)

Dvě mapy v šumavském kalendáři, znázorňující rozsah Bavor v roce 976 a bavorské osídlení vzhledem k Čechám, kreslil sámDvě mapy v šumavském kalendáři, znázorňující rozsah Bavor v roce 976 a bavorské osídlení vzhledem k Čechám, kreslil sám

Dvě mapy v šumavském kalendáři, znázorňující rozsah Bavor v roce 976 a bavorské osídlení vzhledem k Čechám, kreslil sám

Repro Wäldlerkalender 1928, s. 113

Obálka knihy (1924) vydané Deutscher Moorverein, Sebastiansberg

Obálka knihy (1924) vydané Deutscher Moorverein, Sebastiansberg

S Lorenzem Blechingerem je spoluautorem velmi cenného statistického soupisu německých obcí a osad v jižních Čechách ("... všech jižně od Domažlic s alespoň 20% Němců. Nedosáhl-li počet Němců podle posledního rakouského sčítání lidu /1910/ poloviny, je místní jméno zvlášť označeno hvězdičkou."), vydaného v Českém Krumlově roku 1930

S Lorenzem Blechingerem je spoluautorem velmi cenného statistického soupisu německých obcí a osad v jižních Čechách ("... všech jižně od Domažlic s alespoň 20% Němců. Nedosáhl-li počet Němců podle posledního rakouského sčítání lidu /1910/ poloviny, je místní jméno zvlášť označeno hvězdičkou."), vydaného v Českém Krumlově roku 1930

Jím signované zobrazení Nových Hradů

Jím signované zobrazení Nových Hradů

Repro Wäldlerkalender 1928, s. 93

Křížek na Tetřevské slati, v jeho soupisu označované jako "Gfilder Filz"

Křížek na Tetřevské slati, v jeho soupisu označované jako "Gfilder Filz"

Repro S. Schneedorf, Příběhy šumavských křížků ze zaniklých osad na česko-bavorském pomezí (2021), s. 17

Článek o něm z webu Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku

Repro www stránky Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek

Rašelinná jezírka (Přední Mlynářská, Vrchová a Weitfällerská slať)

Rašelinná jezírka (Přední Mlynářská, Vrchová a Weitfällerská slať)

Rašelinná jezírka (Přední Mlynářská, Vrchová a Weitfällerská slať)

Foto Ivo Kareš a Jan Jelínek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist