logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IGNAZ SCHREINER

Jeho řádka v katalogu diecézního kléru z roku 1852

Jeho řádka v katalogu diecézního kléru z roku 1852

Jeho řádka v katalogu diecézního kléru z roku 1852

Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLII, s. 48

Frontispis, titulní list a předmluva jeho knihy (1859) o sv. Vintíři
z fondu knihovny Západočeského muzea v Plzni

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice farní obce Bílá Hůrka

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice farní obce Bílá Hůrka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel sv. Štěpána a fara v Bílé HůrceKostel sv. Štěpána a fara v Bílé Hůrce

Kostel sv. Štěpána a fara v Bílé Hůrce

Foto Pavel Polák

Návrhová skica Kaspara Courtina pro boční oltář sv. Linharta v kostele sv. Štěpána v Bílé Hůrce

Návrhová skica Kaspara Courtina pro boční oltář sv. Linharta v kostele sv. Štěpána v Bílé Hůrce

Repro M. Šroněk - K. Horníčková - J. Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace : zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století (2020), s. 56 (SOA Třeboň, Vs Hluboká, sign. IA3Ka 29)

Hřbitov v Bílé Hůrce s kostelem a přilehlou farou na leteckém snímku

Hřbitov v Bílé Hůrce s kostelem a přilehlou farou na leteckém snímku

Repro www stránky Ze vzduchu

Věrtele na leteckých snímcích z let 1952 a 2010

Věrtele na leteckých snímcích z let 1952 a 2010

Věrtele na leteckých snímcích z let 1952 a 2010

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Jeden z domů původní zástavby osady Věrtele východně od Benešova nad Černou

Jeden z domů původní zástavby osady Věrtele východně od Benešova nad Černou

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Michal Kurz

Křížek z roku 1906 u cesty, vedoucí přes rodné Věrtele

Křížek z roku 1906 u cesty, vedoucí přes rodné Věrtele

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Michal Kurz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist