logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SCHUMERTL

Jeho curriculum vitae, jak ho paní Heidrun Schumertlová poslala na naši prosbu Václavu Maidlovi a on nám

Jeho curriculum vitae, jak ho paní Heidrun Schumertlová poslala na naši prosbu Václavu Maidlovi a on nám

Repro archív Kohoutího kříže

Dvojí svatba před stavením čp. 20 na Libínském Sedle v červnu roku 1928, v řadě sedících za muzikanzy první zprava Josefův děd a jmenovec, osmý zprava vedle faráře Singera Josefův otec Franz Schumertl a sedmá zprava Josefova matka Marie, roz. Kollerová (vzadu stojí třetí zprava učitel Karl Hofer)

Dvojí svatba před stavením čp. 20 na Libínském Sedle v červnu roku 1928, v řadě sedících za muzikanzy první zprava Josefův děd a jmenovec, osmý zprava vedle faráře Singera Josefův otec Franz Schumertl a sedmá zprava Josefova matka Marie, roz. Kollerová (vzadu stojí třetí zprava učitel Karl Hofer)

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 54

Zpráva o jeho kněžské primici v pasovském dómě v neděli 6. července roku 1958

Zpráva o jeho kněžské primici v pasovském dómě v neděli 6. července roku 1958

Repro Glaube und Heimat, 1958, č. 13, s. 566

Takto napsal z lázeňské kůry do Prachatic historikovi Václavu Starému poděkování za spolupráci

Takto napsal z lázeňské kůry do Prachatic historikovi Václavu Starému poděkování za spolupráci

Repro archív Kohoutího kříže

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2006, č. 11, s. 36

Inzerát na knihu, jejímž se stal spoluautorem spolu s Heinrichem Pechmannem

Inzerát na knihu, jejímž se stal spoluautorem spolu s Heinrichem Pechmannem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 1, s. 17

Kostel sv. Anny na Libínském Sedle

Kostel sv. Anny na Libínském Sedle

Foto Ivo Kareš

Půdorys kostela

Půdorys kostela

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém, okres prachatický (1913)

Interiér kostela na Libínském Sedle na 11 záběrech

Repro J. Mašek ... et al., Kostel sv. Anny na Libínském Sedle (2004), s. 31-32 a 3. s. obálky

Náhrobní deska děkana Jaroslava Havrdy v hřbitovní kapli svatého Petra a Pavla ve Starých Prachaticích

Náhrobní deska děkana Jaroslava Havrdy v hřbitovní kapli svatého Petra a Pavla ve Starých Prachaticích

Foto Ivo Kareš

Pamětní kámen u repliky stožecké kaple v bavorském Philippsreutu připomíná patronát obce nad vyhnanci z Libínského Sedla a okolíPamětní kámen u repliky stožecké kaple v bavorském Philippsreutu připomíná patronát obce nad vyhnanci z Libínského Sedla a okolí

Pamětní kámen u repliky stožecké kaple v bavorském Philippsreutu připomíná patronát obce nad vyhnanci z Libínského Sedla a okolí

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist