logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SCHUSTER

Záznam o jeho narození v rejštejnské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům č. 70 v Rejštejně, kde poštmistr Josef Schuster uvádí v rubrice povolání výraz "Staatsdienst"

Repro Sčítání lidu 1921, Rejštejn, SOkA Klatovy, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Titulní list rejštenské kroniky

Repro Kronika města Rejštejn 1935 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Tuto pohlednici Rejštejna nejenom vydal (a fotografoval), ale i poslal adresátce

Tuto pohlednici Rejštejna nejenom vydal (a fotografoval), ale i poslal adresátce

Tuto pohlednici Rejštejna nejenom vydal (a fotografoval), ale i poslal adresátce

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Záznam rejštejnské školní kroniky o jeho úmrtí

Repro Kronika obecné školy 1911-1945 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Hřbitov a kostel sv. Bartoloměje v RejštejněHřbitov a kostel sv. Bartoloměje v Rejštejně

Hřbitov a kostel sv. Bartoloměje v Rejštejně

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist