logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ XAVER SCHULLERBAUER

Pravděpodobně jeho podobenka z fotoateliéru Seidel, podle popisu ve fotobance pořízená v dubnu 1884 (Josef Seidel ale otevřel živnost v Českém Krumlově až o 9 let později) a popsaná jménem Schullerbauer s adresou Goldenkron

Pravděpodobně jeho podobenka z fotoateliéru Seidel, podle popisu ve fotobance pořízená v dubnu 1884 (Josef Seidel ale otevřel živnost v Českém Krumlově až o 9 let později) a popsaná jménem Schullerbauer s adresou Goldenkron

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Tento snímek z ledna 1910 je psán na jméno Schullerbauer Gertl, Goldenkron

Tento snímek z ledna 1910 je psán na jméno Schullerbauer Gertl, Goldenkron

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Na nedatovaném snímku z doby před první světovou válkou stojí v placaté čepici mezi děkanem Antonínem Brandejsem a učitelkou Pavlou Volfovou čtvrtý zprava ve skupině zlatokorunské honorace

Na nedatovaném snímku z doby před první světovou válkou stojí v placaté čepici mezi děkanem Antonínem Brandejsem a učitelkou Pavlou Volfovou čtvrtý zprava ve skupině zlatokorunské honorace

ReproJ. Bouček ... [et al.], Dějiny Zlaté Koruny : Zlatá Koruna, Plešovice a Rájov v proměnách staletí (2013), s. 143

Záznam o jeho narození v českokrumlovské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam zlatokorunské oddací matriky o jeho svatbě s Rosalií Karolinou Herbertinou Steffensovou, dcerou továrníka Petera Steffense

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálky německého a českého vydání jeho knihy (1917)Obálky německého a českého vydání jeho knihy (1917)

Obálky německého a českého vydání jeho knihy (1917)

Repro Tradice, 1935, leden-březen, s. 19(139)

Pozdrav k jeho devadesátinám ve schwarzenberském časopise Tradice

Pozdrav k jeho devadesátinám ve schwarzenberském časopise Tradice

Repro Tradice, 1935, leden-březen, s. 19(139)

Rajský dvůr zlatokorunského kláštera na snímku z počátku 20. století, už po krachu Schullerbauerovy továrny

Rajský dvůr zlatokorunského kláštera na snímku z počátku 20. století, už po krachu Schullerbauerovy továrny

Repro archív Jindřicha Špinara

Půdorys kostela a kláštera ve Zlaté Koruně na jeho jménem označeném plánku z 21. července roku 1926

Půdorys kostela a kláštera ve Zlaté Koruně na jeho jménem označeném plánku z 21. července roku 1926

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 4, s. 107

Malý a velký konvent zlatokotunského kláštera a klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Malý a velký konvent zlatokotunského kláštera a klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Foto Pavel Polák

Malý konvent a kaple Kaple Andělů Strážných

Malý konvent a kaple Kaple Andělů Strážných

Foto Pavel Polák

Kapitulní síň

Kapitulní síň

Foto Pavel Polák

Jedny z 11 slunečních hodin v areálu kláštera

Jedny z 11 slunečních hodin v areálu kláštera

Foto Pavel Polák

Nádraží ve Zlaté Koruně za "zlatých" rakouských časů

Nádraží ve Zlaté Koruně za "zlatých" rakouských časů

Repro R. Kozák - V. Šlégr - R. Hajník, Svět šumavských železnic v proměnách času (2014), s. 31

Málo známá kapitola v dějinách zlatokorunského kláštera se odehrála něklik let po jeho smrti: V roce 1944 sem byla přestěhována část fondů Zemské (Národní) knihovny a dalších pražských knihoven, aby byly chráněny před možným bombardováním

Repro Archív Národní knihovny v Praze

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist