logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RICHARD SCHUMERTL

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1987, č. 5, s. 198

Se spolužáky ze zbytinské školy v roce 1921 stojí druhý zprava v poslední řadě, vlevo po straně jejich učitel Franz Petter, vpravo kaplan Neubauer

Se spolužáky ze zbytinské školy v roce 1921 stojí druhý zprava v poslední řadě, vlevo po straně jejich učitel Franz Petter, vpravo kaplan Neubauer

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 1, s. 47

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1981, s. 341

Otto Lang mu předává v červnu 1989 za dlouholetou krajanskou činnost reprezentační knihu o Vimperku

Otto Lang mu předává v červnu 1989 za dlouholetou krajanskou činnost reprezentační knihu o Vimperku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 12, s. 560

Notový záznam písně na jeho slova

Notový záznam písně na jeho slova

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 5, s. 19

Tady se pod jednou ze svých básní "po chalupě" podepsal "Veideirichard"

Tady se pod jednou ze svých básní "po chalupě" podepsal "Veideirichard"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1979, č. 8, s. 283

Nekrolog a parte jeho syna na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog a parte jeho syna na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2016, č. 4, s. 40-41 a 59

Staré pohlednice ze Zbytin, horní foto Josef Seidel

Staré pohlednice ze Zbytin, horní foto Josef Seidel

Staré pohlednice ze Zbytin, horní foto Josef Seidel

Repro SOkA České Budějovice (barevná pohlednice)

O neděli po svatém Vítu, tj. po svátku patrona zbytinského kostela, konávalo se v obci svatovítské posvícení,
řečené "Veitstog-Kichta", zde zachyceno na snímku, který pořídil sám Richard Schumertl

O neděli po svatém Vítu, tj. po svátku patrona zbytinského kostela, konávalo se v obci svatovítské posvícení,
řečené "Veitstog-Kichta", zde zachyceno na snímku, který pořídil sám Richard Schumertl

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1982, č. 6, s. 210

Svatební pár ze Zbytin ještě v kroji na vzácném snímku z roku 1860

Svatební pár ze Zbytin ještě v kroji na vzácném snímku z roku 1860

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald (1970), s. 199

Původní interiér kostela ve Zbytinách (viz i Josef Mathe)

Původní interiér kostela ve Zbytinách (viz i Josef Mathe)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 5, s. 13

Takto vyhlížel vnitřek zbytinského kostela v roce 1969

Takto vyhlížel vnitřek zbytinského kostela v roce 1969

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 16, s. 699

Kostel sv. Víta ve Zbytinách v roce 2011Kostel sv. Víta ve Zbytinách v roce 2011

Kostel sv. Víta ve Zbytinách v roce 2011

Foto Pavel Polák

Stará kulturní krajina u Zbytin podél toku Blanice (jde úhlopříčně středem snímku zleva doprava)

Stará kulturní krajina u Zbytin podél toku Blanice (jde úhlopříčně středem snímku zleva doprava)

Repro J. Albrecht, Chráněná území ČR VIII., Českobudějovicko (2003), s. 719

Dvě kapličky u ZbytinDvě kapličky u Zbytin

Dvě kapličky u Zbytin

Foto Pavel Křovina

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist