logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ENGELBERT SCHWARZBAUER

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 19, s. 802 a SOA v Třeboni - digitální archív

Nejstarší stavení v Boleticích čp. 12, majitel Matthias Feyer, jak je zachytil snímek v boletické školní kronice

Nejstarší stavení v Boleticích čp. 12, majitel Matthias Feyer, jak je zachytil snímek v boletické školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Boletice, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle tohoto záznamu školní kroniky obce Bukovsko (Buggaus) přebírá zde jako kaplan v Rychnově nad Malší vyučování náboženství

Podle tohoto záznamu školní kroniky obce Bukovsko (Buggaus) přebírá zde jako kaplan v Rychnově nad Malší vyučování náboženství

Repro Kronika německé obecné školy Bukovsko, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 1 v Dolní Vltavici, kde tehdy působil jako farář a bydlel tu s hospodyní Tesařovou i služkou Mayerovou, všichni uvedeni s mateřskou řečí (národností) německou

Repro Sčítání lidu 1921, Dolní Vltavice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Kronikář obce Bližné Johann Jungbauer mu věnoval na stránkách té pamětní knihy "čestný list"

Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ohlas k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského časopisu

Ohlas k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 1957, č. 10, s.10

Dvě pohlednice českokrumlovského fotografa Josefa Wolfa zachycující boletický kostel
s přilehlým hřbitovem zblízka (viz i Thomas Geist)

Dvě pohlednice českokrumlovského fotografa Josefa Wolfa zachycující boletický kostel
s přilehlým hřbitovem zblízka (viz i Thomas Geist)

Dvě pohlednice českokrumlovského fotografa Josefa Wolfa zachycující boletický kostel
s přilehlým hřbitovem zblízka (viz i Thomas Geist)

Repro Kronika německé obecné školy Boletice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
a archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Kostel sv. Mikuláše, fara a škola v Boleticích na kresbě z doby kolem roku 1821

Kostel sv. Mikuláše, fara a škola v Boleticích na kresbě z doby kolem roku 1821

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 144, SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, foto Roman Lavička

Socha Panny Marie s Ježíškem z doby kolem roku 1440, která se zdávna zachovala v boletickém kostele

Socha Panny Marie s Ježíškem z doby kolem roku 1440, která se zdávna zachovala v boletickém kostele

Repro V. Denkstein - F. Matouš, Jihočeská gotika (1953)

Hlavní oltář kostela v Boleticích se sochou sv. Mikuláše v někdejším stavu

Hlavní oltář kostela v Boleticích se sochou sv. Mikuláše v někdejším stavu

Repro Glaube und Heimat, 1949, č. 6, s. 14

Boletický kostelBoletický kostel

Boletický kostel

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Oltářní menza a středověké nástěnné malby na východní straně kněžiště s lomeným oknem

Oltářní menza a středověké nástěnné malby na východní straně kněžiště s lomeným oknem

Foto Pavel Polák

Detail nástěnné malby z 1. čtvrtiny 14. století z kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Detail nástěnné malby z 1. čtvrtiny 14. století z kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Foto Pavel Polák

Nápisy v ruštině nad středověkými malbami

Nápisy v ruštině nad středověkými malbami

Foto Ivo Kareš

Původní dveře do sakristie, které otevíral i on

Původní dveře do sakristie, které otevíral i on

Foto Ivo Kareš

Klenba v sakristii

Klenba v sakristii

Foto Ivo Kareš

Tady stávala fara

Tady stávala fara

Foto Ivo Kareš

Někdejší Boletice na pohlednici vídeňského fotografa Franze Mörtla

Někdejší Boletice na pohlednici vídeňského fotografa Franze Mörtla

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Na snímku, který doprovází jeho text v krajanském čtrnáctideníku Glaube und Heimat z roku 1958, vidíme nalevo ves Boletice, napravo její kostel na vršíčku, za ním pak zaniklou ves Dolany, nad tím vším pak hřeben hory Kleť

Na snímku, který doprovází jeho text v krajanském čtrnáctideníku Glaube und Heimat z roku 1958, vidíme nalevo ves Boletice, napravo její kostel na vršíčku, za ním pak zaniklou ves Dolany, nad tím vším pak hřeben hory Kleť

Repro Glaube und Heimat, 1958, č. 5, s. 216

Boletice a Dolany na mapě stabilního katastru ze druhé čtvrtiny 19. století, kde je dobře patrný odstup mezi vlastní vsí a kostelním okrskem

Boletice a Dolany na mapě stabilního katastru ze druhé čtvrtiny 19. století, kde je dobře patrný odstup mezi vlastní vsí a kostelním okrskem

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 60, mapový podklad: archiválie Ústředního archivu zeměměřičství a katastru

Boletice a Dolany na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Boletice a Dolany na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Boletice a Dolany na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Československé řadové opevnění mezi Chvalšinami a Křenovem na pohlednicích z doby nacizmu na snímcích ateliéru Seidel

Československé řadové opevnění mezi Chvalšinami a Křenovem na pohlednicích z doby nacizmu na snímcích ateliéru Seidel

Československé řadové opevnění mezi Chvalšinami a Křenovem na pohlednicích z doby nacizmu na snímcích ateliéru Seidel

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 225-226
(ze sbírky Wernera Lehnera)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist