logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROSA SCHWARZBAUEROVÁ

Podobenka její a manželova ze seznamu "zvonkovských" zemřelýchPodobenka její a manželova ze seznamu "zvonkovských" zemřelých

Podobenka její a manželova ze seznamu "zvonkovských" zemřelých

Repro www stránky Glöckelberg.at

Bratr Karl

Bratr Karl

Repro www stránky Glöckelberg.at

Její nekrolog na stránkách krajanského měsíčníka

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 3, s. 61

Záznam glöckelberské oddací matriky o svatbě Vinzenze Hableho a Agnes Poferlové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Ze seznamu majitelů a obyvatel domů někdejšího Glöckelbergu

Ze seznamu majitelů a obyvatel domů někdejšího Glöckelbergu

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 208

Plánek někdejší Zvonkové s označením stavení čp. 78, 108 a 109

Plánek někdejší Zvonkové s označením stavení čp. 78, 108 a 109

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 182

Tady stával dům čp. 78

Tady stával dům čp. 78

Foto Pavel Polák

Hostinec a řeznictví Franze Karyho v zaniklé Zvonkové

Hostinec a řeznictví Franze Karyho v zaniklé Zvonkové

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 105

Takto vítal se slovy: Díky Bohu, že jste tady, pane generále, glöckelberský starosta Kary a jeho spoluobčané německé vojsko na podzim osudného roku 1938 (snímky z nacistické propagační publikace)Takto vítal se slovy: Díky Bohu, že jste tady, pane generále, glöckelberský starosta Kary a jeho spoluobčané německé vojsko na podzim osudného roku 1938 (snímky z nacistické propagační publikace)

Takto vítal se slovy: Díky Bohu, že jste tady, pane generále, glöckelberský starosta Kary a jeho spoluobčané německé vojsko na podzim osudného roku 1938 (snímky z nacistické propagační publikace)

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet : pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 15 a 34/

Lyže, na nichž podle své vzpomínky tajně prchala v zimě 1945 ze Zvonkové přes Smrčinu a Reischlberg do Bavorska, vyrobil o 5 let dříve Adolf Springer v Horní Plané; zřejmě šlo ještě o další návrat do rodné obce po svatbě zmiňované v textových ukázkách (z výstavy v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané v roce 2022, ze sbírek Heimatatube der vertriebenen Glöckelberger, Ulrichsberg)

Lyže, na nichž podle své vzpomínky tajně prchala v zimě 1945 ze Zvonkové přes Smrčinu a Reischlberg do Bavorska, vyrobil o 5 let dříve Adolf Springer v Horní Plané; zřejmě šlo ještě o další návrat do rodné obce po svatbě zmiňované v textových ukázkách (z výstavy v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané v roce 2022, ze sbírek Heimatatube der vertriebenen Glöckelberger, Ulrichsberg)

Foto Ivo Kareš

Opravený kostel ve Zvonkové - kromě něj zůstalo stát jen jediné stavení, kostelníkův dům, v němž je dnes muzeum Johannese Urzidila

Opravený kostel ve Zvonkové - kromě něj zůstalo stát jen jediné stavení, kostelníkův dům, v němž je dnes muzeum Johannese Urzidila

Opravený kostel ve Zvonkové - kromě něj zůstalo stát jen jediné stavení, kostelníkův dům, v němž je dnes muzeum Johannese Urzidila

Foto Ivo Kareš

Stejně jako řada jiných šumavských obcí byla Zvonková v roce 2015 takto připomenuta informační tabulí v rámci projektu "Album Šumavy"

Stejně jako řada jiných šumavských obcí byla Zvonková v roce 2015 takto připomenuta informační tabulí v rámci projektu "Album Šumavy"

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist