logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CONSTANZE SEDLMEYEROVÁ

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 12, s. 10

Tři dcery Kolaczekovy: zleva Constanze, Marianne
a Theodora v roce 1929

Tři dcery Kolaczekovy: zleva Constanze, Marianne
a Theodora v roce 1929

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 6, s. 51

Záznam o jejím narození ve welské křestní matrice

Repro Matricula Online

Druhá třída kaplické měšťanky v roce 1927 s odborným učitelem Hansem Sailerem - v prvé řadě druhá zleva sedí Dora (Theodora) Kolaczeková, její sestra

Druhá třída kaplické měšťanky v roce 1927 s odborným učitelem Hansem Sailerem - v prvé řadě druhá zleva sedí Dora (Theodora) Kolaczeková, její sestra

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Její sestru Theodoru bychom našli i mezi žačkami odborné školy pro ženská povolání v Praze
(školní rok 1930/1931)

Její sestru Theodoru bychom našli i mezi žačkami odborné školy pro ženská povolání v Praze
(školní rok 1930/1931)

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Záznam o její svatbě s RNDr. Karlem Sedlmeyerem v českobudějovické oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka (1936) zvláštního vydání časopisu "Lebenserneuerung" s jejím textem...

Obálka (1936) zvláštního vydání časopisu "Lebenserneuerung" s jejím textem...

... a snímek jejích dvojčat, který text doprovázel

... a snímek jejích dvojčat, který text doprovázel

Sestry Kolaczekovy ještě pěkně pohromadě, nežli během necelého roku všechny zemřely, jak o tom zpravuje přilehlý text v krajanském měsíčníku, podepsaný zřejmě Dr. Axelem Sedlmeyerem (1935-2014), synem Constanze a Karla Adalberta Sedlmeyerových

Sestry Kolaczekovy ještě pěkně pohromadě, nežli během necelého roku všechny zemřely, jak o tom zpravuje přilehlý text v krajanském měsíčníku, podepsaný zřejmě Dr. Axelem Sedlmeyerem (1935-2014), synem Constanze a Karla Adalberta Sedlmeyerových

Repro Hoam!, 1998, č. 6, s. 503

Kopie místopřísežného prohlášení z roku 1953 o vlastnictví dvou právovárečných domů na českobudějovickém náměstí čp. 3 a 18 se dvěma podíly práva várečného při měšťanském pivovaru pány Adolfem, Ferdinandem a Karlem Kolaczekovými, dokumentu potřebného v rámci poválečného zákona "o vyrovnání pohledávek" (Lastenausgleich) ve Spolkové republice Německo

Kopie místopřísežného prohlášení z roku 1953 o vlastnictví dvou právovárečných domů na českobudějovickém náměstí čp. 3 a 18 se dvěma podíly práva várečného při měšťanském pivovaru pány Adolfem, Ferdinandem a Karlem Kolaczekovými, dokumentu potřebného v rámci poválečného zákona "o vyrovnání pohledávek" (Lastenausgleich) ve Spolkové republice Německo

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Snímky obou domůSnímky obou domů

Snímky obou domů

Foto Ivo Kareš

Titulní list knihy Reinholda Huyera s podpisem vlastníka - Karla Kolaczeka

Titulní list knihy Reinholda Huyera s podpisem vlastníka - Karla Kolaczeka

Zřícenina hradu PořešínZřícenina hradu Pořešín

Zřícenina hradu Pořešín

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist