logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA SELBITSCHKOVÁ

Mezi žáky školy v Polce ze školního roku 1937/38 by měla být ona ta zcela napravo stojící ve druhé řadě

Mezi žáky školy v Polce ze školního roku 1937/38 by měla být ona ta zcela napravo stojící ve druhé řadě

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2019, č. 8, s. 32

Jako norimberská trhovkyně ("Marktfrau")

Jako norimberská trhovkyně ("Marktfrau")

Repro www stránky sechs & sechzig

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 7, s. 42

Záznam hornovltavické křestní matriky o narození otcově (psán je tu na rozdíl od archu sčítání lidu z roku 1921 příjmením "Stegbauer") s pozdějším přípisem o jeho svatbě v Kunžvartu (dnešní Strážný)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 10 ve Slatině s rodinou Stögbauerovou ještě ovšem bez ní

Repro Sčítání lidu 1921, Slatina, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pohlednice ze dnes zcela zaniklé rodné Slatiny (viz i Emil Weber)

Pohlednice ze dnes zcela zaniklé rodné Slatiny (viz i Emil Weber)

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 113

Zarostlé základy domů ve Slatině

Zarostlé základy domů ve Slatině

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 5 v Polce s rodinou Selbitschkových, ve které se právě v témže roce narodí syn Franz, pozdější Mariin manžel

Repro Sčítání lidu 1921, Polka, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist