logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SEWERA

Repro Hoam!, 2001, č. 4, s. 25

Tady je při seznamu učitelstva ve Vimperku uveden na konci psán jako "Severa" a tč. "bez místa"

Tady je při seznamu učitelstva ve Vimperku uveden na konci psán jako "Severa" a tč. "bez místa"

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 373

Sedí hned prvý zleva v prvé řadě jako učitel na měšťanské škole ve Volarech, ten třetí zprava je ředitel školy Josef Bürger, také jeden ze šumavských autorů

Sedí hned prvý zleva v prvé řadě jako učitel na měšťanské škole ve Volarech, ten třetí zprava je ředitel školy Josef Bürger, také jeden ze šumavských autorů

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 159

Se členy učitelského sboru měšťanské školy ve Volarech v roce 1937,
napravo od něho s motýlkem sedí Karl Gaier

Se členy učitelského sboru měšťanské školy ve Volarech v roce 1937,
napravo od něho s motýlkem sedí Karl Gaier

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 7, s. 337

Záznam vimperské křestní matriky o narození otcově dne 3. září roku 1862 v domě čp. 12 "zámeckého okrsku" hostinskému Josefu Sewerovi (ten byl synem Matthiase Sewery, knížecího vrátného ve Vimperku čp. 1 a Marie, roz. Sigmundové z Křenovic, tehdy okres Hluboká nad Vltavou) a jeho ženě Franzisce, dceři Josefa Harmacha, kloboučníka ve Vimperku čp. 14, a jeho ženy Anny, roz. Paulikové z Vimperka čp. 39

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Nekrolog jeho otce, známého vimperského zahradníka, na zadní straně časopisu zaslaného na adresu synovu

Nekrolog jeho otce, známého vimperského zahradníka, na zadní straně časopisu zaslaného na adresu synovu

Repro Hoam!, 1960, č. 6, s. 32

Obálka vimperské antologie (1989) s jeho příspěvky vydané Heimatsammlung Stadt Winterberg ve Freyungu

Obálka vimperské antologie (1989) s jeho příspěvky vydané Heimatsammlung Stadt Winterberg ve Freyungu

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist