logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS SIMETH

Záznam křestní matriky zaniklé dnes farní obce Červené Dřevo o jeho narození ve stejně tak po druhé světové válce a vyhnání zaniklých Srubech

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Tady býval střed rodné obce (viz i Georg Brei)

Tady býval střed rodné obce (viz i Georg Brei)

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Petr Bílek

Figuruje tu stejně jako Jakob Podlaha mezi žáky závěrečné třídy c.k. českého gymnázia v Českých Budějovicích roku 1887

Figuruje tu stejně jako Jakob Podlaha mezi žáky závěrečné třídy c.k. českého gymnázia v Českých Budějovicích roku 1887

Repro Výroční zpráva cís. král. českého gymnázia v Budějovicích za školní rok 1887

V ordinariátním listu je uveden v čele těch, kdo přijali v roce 1891 kněžské svěcení

V ordinariátním listu je uveden v čele těch, kdo přijali v roce 1891 kněžské svěcení

Repro Ordinariats-Blatt der Budweiser Diöcese, 1891, č. 23, s. 89

Originál zápisu v poběžovické farní kronice

Originál zápisu v poběžovické farní kronice

Repro Kronika farnosti Poběžovice 1749-1915, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Ocitl se takto i na stránkách Národních listů ve společnosti Dominika Šandy

Ocitl se takto i na stránkách Národních listů ve společnosti Dominika Šandy

Repro Národní listy, 13. 2. 1911, s. 2

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích

Repro Wikipedia, foto Mejdlowiki

Záznam českobudějovické úmrtní matriky o jeho skonu ve zdejší nemocnici

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1934, č. 78, s. 4

Znak českobudějovické katedrální kapituly

Znak českobudějovické katedrální kapituly

Repro Encyklopedie Českých Budějovic, podle J. Kadlec, Českobudějovická diecéze (1995)

Průčelí českobudějovické katedrály sv. Mikuláše

Průčelí českobudějovické katedrály sv. Mikuláše

Foto Ivo Kareš

Duha nad katedrálou

Duha nad katedrálou

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist