logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS SIML

Záznam kašperskohorské matriky o jeho úmrtí

Záznam kašperskohorské matriky o jeho úmrtí

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Dřevěná deska, jejímž je Andreas Siml původcem, před restaurováním

Dřevěná deska, jejímž je Andreas Siml původcem, před restaurováním

Repro Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2012, s. 334

Detail zrestaurované desky s textem, který počíná letopočtem 1708 a Simlovým jménem: na levé straně vymalován klečící Andreas a šestero synů, na pravé pak tři manželky a sedm dcer. Předčasně zemřelé děti ( tři chlapci a čtvero děvčat) jsou znázorněny ležící na zemi zabalené v povianu (Kollibabe uvádí čtrnáct klečících dětí a čtyři v zabalené v povianu)

Foto Jaroslav Pulkrábek, ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Marxtn Hof s obytným stavením i kaplí na snímku z doby někdy kolem roku 1920

Marxtn Hof s obytným stavením i kaplí na snímku z doby někdy kolem roku 1920

Repro Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2012, s. 346

Marxtn Hof se svými posledními obyvateli Annou a Ottou Zettlovými, jak je zachycuje i se stavením a kaplí snímek z doby kolem roku 1940

Marxtn Hof se svými posledními obyvateli Annou a Ottou Zettlovými, jak je zachycuje i se stavením a kaplí snímek z doby kolem roku 1940

Repro Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2012, s. 346

Jen skupina stromů dokládá, že se na tomto snímku díváme směrem k někdejšímu Marxtn Hofu

Jen skupina stromů dokládá, že se na tomto snímku díváme směrem k někdejšímu Marxtn Hofu

Repro Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2012, s. 346, foto Jana Maroszová

Obálka ročenky, v níž text o Andreasi Simlovi vyšel

Obálka ročenky, v níž text o Andreasi Simlovi vyšel

Dvorec na výřezech starých map Šumavy, dostupných i v mapové příloze Kohoutího kříže: na vojenské mapě z roku 1894 je označen jménem "Peter Matschiner", na Bělohlavově mapě z počátku 20. století najdeme u kóty 914 jen označení "Petr", na Vilímkově z roku 1931 pak vidíme název U Marxe

Dvorec na výřezech starých map Šumavy, dostupných i v mapové příloze Kohoutího kříže: na vojenské mapě z roku 1894 je označen jménem "Peter Matschiner", na Bělohlavově mapě z počátku 20. století najdeme u kóty 914 jen označení "Petr", na Vilímkově z roku 1931 pak vidíme název U Marxe

Repro Zone 9 Kol. IX. Schüttenhofen und Winterberg, 1:75 000, K. u. k. militärgeographisches Institut (1894), Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 34: Kašperské Hory - Volyně - Vimperk, 1:75 000 a Politický okres prachatický, 1:100 000, Nákladem Jos. R. Vilímka v Praze (1931)
(Digitální knihovna JVK)

Na pomníku padlých v 1. světové válce v Nicově najdeme tři zástupce Simlova roduNa pomníku padlých v 1. světové válce v Nicově najdeme tři zástupce Simlova rodu

Na pomníku padlých v 1. světové válce v Nicově najdeme tři zástupce Simlova rodu

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist