logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS LEO SITTAUER

Jeho text "Kousek Německa" vyšel za války v budějovickém kalendáři listu Dorfbote na rok 1942

Repro Dorfboten Kalender für das Jahr 1942, s. 58-59

V knihovně z pozůstalosti Anny Seghersové je i záznam o této Sittauerové knize s jeho věnováním

V knihovně z pozůstalosti Anny Seghersové je i záznam o této Sittauerové knize s jeho věnováním

Repro www stránky Anna Seghers

Obálka (1983) jedné z jeho knih pro děti v berlínském nakladatelství Kinderbuchverlag s ilustracemi Dietera Heidenreicha, pojednávající o vynálezci výroby papíru z dřevěné drtě F.G. Kellerovi

Obálka (1983) jedné z jeho knih pro děti v berlínském nakladatelství Kinderbuchverlag s ilustracemi Dietera Heidenreicha, pojednávající o vynálezci výroby papíru z dřevěné drtě F.G. Kellerovi

Znak durynského města Altenburg, kde v prosinci roku 1998 zemřel

Znak durynského města Altenburg, kde v prosinci roku 1998 zemřel

Repro Wikipedia

Obálka vlastním nákladem vydané knihy (1986) s jeho básní o hradu Přimda

Obálka vlastním nákladem vydané knihy (1986) s jeho básní o hradu Přimda

Recenze knihy o "Mlýnci na Šumavě", kterou má ve svém regionálním fondu i Jihočeská vědecká knihovna, na stránkách přílohy ústředního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2014, č. 10, s. 13 (příloha Heimatbote für den kreis Bischofteintz)

Johann Sittauer, selský syn z Mileva (Mühlhofen) čp. 3 na někdejším panství Kladruby (Kladrau), nyní c.k. okresní úřad Stříbro (Mies), kraj Plzeň, manželský syn Johanna Sittauera, sedláka ve vsi Milevo (Profous ve svém díle Místní jména v Čechách preferuje namísto Milevo tvar Milívo) čp. 3 a Marie, roz. Schwandové, pachtýřovy dcery ze Zálezel (Salesl) na někdejším kladrubském panství (dnes jsou Zálezly částí obce Skapce v okrese Tachov), si tu podle záznamu oddací matriky farní obce Pozorka (Gibacht), dnes jen části města Stříbro, bere za ženu Magdalenu, nemanželskou dceru Kathariny Friedlové ze Lhoty u Stříbra (Elhotten) čp. 38 (dnes je Lhota u Stříbra rovněž pouhou částí města Stříbro)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Kaplička Nejsvětější Trojice v Mlýnci na snímku z roku 2006

Kaplička Nejsvětější Trojice v Mlýnci na snímku z roku 2006

Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese :
po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 127

Mlýnec pod Přimdou na leteckých snímcích z let 1958 a 2008,
které už ovšem nezachycují těsně "poválečný" stav

Mlýnec pod Přimdou na leteckých snímcích z let 1958 a 2008,
které už ovšem nezachycují těsně "poválečný" stav

Mlýnec pod Přimdou na leteckých snímcích z let 1958 a 2008,
které už ovšem nezachycují těsně "poválečný" stav

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hrad Přimda od jihozápadu a od severovýchodu na dvou rytinách
podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Hrad Přimda od jihozápadu a od severovýchodu na dvou rytinách
podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Hrad Přimda od jihozápadu a od severovýchodu na dvou rytinách
podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Repro z knihy F.A. Hebera České hrady, zámky a tvrze

Půdorys hradu Přimda na rytině podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Půdorys hradu Přimda na rytině podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Repro z knihy F.A. Hebera České hrady, zámky a tvrze

Městečko Přimda na pohlednici z doby kolem roku 1945 a letecký snímek po útoku hloubkaře 20. dubna 1945 - šlo o nahodilý útok, mířící na nákladní auto v ulici u náměstí a vedoucí k požáru, který zničil celé historické jádro obce kromě kostela

Městečko Přimda na pohlednici z doby kolem roku 1945 a letecký snímek po útoku hloubkaře 20. dubna 1945 - šlo o nahodilý útok, mířící na nákladní auto v ulici u náměstí a vedoucí k požáru, který zničil celé historické jádro obce kromě kostela

Městečko Přimda na pohlednici z doby kolem roku 1945 a letecký snímek po útoku hloubkaře 20. dubna 1945 - šlo o nahodilý útok, mířící na nákladní auto v ulici u náměstí a vedoucí k požáru, který zničil celé historické jádro obce kromě kostela

Repro Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko : osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot (2011), s. 24

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist