logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS LEO SITTAUER

Jeho text "Kousek Německa" vyšel za války v budějovickém kalendáři listu Dorfbote na rok 1942

Repro Dorfboten Kalender für das Jahr 1942, s. 58-59

V knihovně z pozůstalosti Anny Seghersové je i záznam o této Sittauerové knize s jeho věnováním

V knihovně z pozůstalosti Anny Seghersové je i záznam o této Sittauerové knize s jeho věnováním

Repro www stránky Anna Seghers

Obálka (1983) jedné z jeho knih pro děti v berlínském nakladatelství Kinderbuchverlag s ilustracemi Dietera Heidenreicha, pojednávající o vynálezci výroby papíru z dřevěné drtě F.G. Kellerovi

Obálka (1983) jedné z jeho knih pro děti v berlínském nakladatelství Kinderbuchverlag s ilustracemi Dietera Heidenreicha, pojednávající o vynálezci výroby papíru z dřevěné drtě F.G. Kellerovi

Znak durynského města Altenburg, kde v prosinci roku 1998 zemřel

Znak durynského města Altenburg, kde v prosinci roku 1998 zemřel

Repro Wikipedia

Obálka vlastním nákladem vydané knihy (1986) s jeho básní o hradu Přimda

Obálka vlastním nákladem vydané knihy (1986) s jeho básní o hradu Přimda

Recenze knihy o "Mlýnci na Šumavě", kterou má ve svém regionálním fondu i Jihočeská vědecká knihovna, na stránkách přílohy ústředního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2014, č. 10, s. 13 (příloha Heimatbote für den kreis Bischofteintz)

Mlýnec na staré dělené pohlednici

Mlýnec na staré dělené pohlednici

Repro Unser Heimatkreis Bischofteinitz (1967), s. 249

Johann Sittauer, selský syn z Mileva (Mühlhofen) čp. 3 na někdejším panství Kladruby (Kladrau), nyní c.k. okresní úřad Stříbro (Mies), kraj Plzeň, manželský syn Johanna Sittauera, sedláka ve vsi Milevo (Profous ve svém díle Místní jména v Čechách preferuje namísto Milevo tvar Milívo) čp. 3 a Marie, roz. Schwandové, pachtýřovy dcery ze Zálezel (Salesl) na někdejším kladrubském panství (dnes jsou Zálezly částí obce Skapce v okrese Tachov), si tu podle záznamu oddací matriky farní obce Pozorka (Gibacht), dnes jen části města Stříbro, bere za ženu Magdalenu, nemanželskou dceru Kathariny Friedlové ze Lhoty u Stříbra (Elhotten) čp. 38 (dnes je Lhota u Stříbra rovněž pouhou částí města Stříbro)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Kaplička Nejsvětější Trojice v Mlýnci na snímku z roku 2006

Kaplička Nejsvětější Trojice v Mlýnci na snímku z roku 2006

Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese :
po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 127

Mlýnec pod Přimdou na leteckých snímcích z let 1958 a 2008,
které už ovšem nezachycují těsně "poválečný" stav

Mlýnec pod Přimdou na leteckých snímcích z let 1958 a 2008,
které už ovšem nezachycují těsně "poválečný" stav

Mlýnec pod Přimdou na leteckých snímcích z let 1958 a 2008,
které už ovšem nezachycují těsně "poválečný" stav

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hrad Přimda od jihozápadu a od severovýchodu na dvou rytinách
podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Hrad Přimda od jihozápadu a od severovýchodu na dvou rytinách
podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Hrad Přimda od jihozápadu a od severovýchodu na dvou rytinách
podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Repro z knihy F.A. Hebera České hrady, zámky a tvrze

Půdorys hradu Přimda na rytině podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Půdorys hradu Přimda na rytině podle předlohy Franze Alexandra Hebera

Repro z knihy F.A. Hebera České hrady, zámky a tvrze

Městečko Přimda na pohlednici z doby kolem roku 1945 a letecký snímek po útoku hloubkaře 20. dubna 1945 - šlo o nahodilý útok, mířící na nákladní auto v ulici u náměstí a vedoucí k požáru, který zničil celé historické jádro obce kromě kostela

Městečko Přimda na pohlednici z doby kolem roku 1945 a letecký snímek po útoku hloubkaře 20. dubna 1945 - šlo o nahodilý útok, mířící na nákladní auto v ulici u náměstí a vedoucí k požáru, který zničil celé historické jádro obce kromě kostela

Městečko Přimda na pohlednici z doby kolem roku 1945 a letecký snímek po útoku hloubkaře 20. dubna 1945 - šlo o nahodilý útok, mířící na nákladní auto v ulici u náměstí a vedoucí k požáru, který zničil celé historické jádro obce kromě kostela

Repro Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko : osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot (2011), s. 24

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist