logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILHELM FRANZ SITTER

... já měl vždycky sen, že jednou budu hospodařit opravdu na velkém

"Víte, když jsem jezdil občas za komunismu do Čech, co mě tady, a zvlášť na Šumavě, fascinovalo, byla ta obrovská rozloha nerozdělené zemědělské půdy. Protože jsme v Bavorsku neměli komunismus, půda zůstává rozdělená mezi drobné sedláky. Koupit další hektary je prakticky nemožné. Jenže já měl vždycky sen, že jednou budu hospodařit opravdu na velkém."

V deníku Lidové noviny ze 4. února roku 2007 má ten článek s předchozími v originále jistě německými vyjádřeními název "Největší statkář u Lipna? Němec". Podle Marka Kerlese jde v případě Wilhelma Sittera o vimperského rodáka. Text Ing. Františka Záhory, vlastně samostatná publikace ke čtvrtstoletému jubileu šumavské rodinné firmy Sitter, s nímž jsem si kdysi korespondoval ohledně jím vřele a opětovně oceňovaného Kohoutího kříže, však počíná celou historii a rodinný příběh Sitterových dnešní vimperskou místní částí Lipka, jejíž německé jméno znělo Freiung. Tam měli rodiče Wilhelma Franze Sittera v domě čp. 25 (dnes Penzion Lipka naproti železničnímu nádraží) obchod smíšeným zbožím a povoznictví s koňmi. Ve vimperské oddací matrice najdeme záznam o jejich svatbě ve Vimperku dne 10. dubna roku 1937 (oddával je český kaplan Augustin Malý, v letech 1968-1972 generální vikář českobudějovické diecéze, blíže o něm viz Wikipedia). Ženich Wilhelm Sitter (*4. prosince 1913 v Borových Ladách /Ferchenhaid/), povoláním "Kaufmann in Freiung N. 25" byl synem obchodníka ve vsi Ferchenhaid (Borová Lada je místní jméno platné až od 5. února 1948) čp. 41 (dnes Penzion Kavalier) Franze Sittera a Marie, roz. Winkelbauerové z Ferchenhaidu čp. 25, nevěsta Maria (*21. července 1914 v Lipce) byla dcerou hostinského v Lipce čp. 25 Augustina Sellnera a Marie, roz. Roblové z Lipky čp. 21 (i tento dům v dnešní Lipce dosud stojí). V roce 1951 koupili Wilhelm a Maria Sitterovi statek Riedelsbach v Bavorském lese, místní část obce Neureichenau. Po 12 letech statek roku 1963 předali do správy svému synovi Wilhelmu Franzi Sitterovi a jeho manželce Margaret. Ti mají spolu tři syny Wilhelma, Bernharda a Markuse, kteří zůstali na statku a později zemědělské podnikání na farmě Naturland-Hof Riedelsbach a také Landhotel Bayerischer Wald s hostinským pivovarem úplně převzali. Jejich otec mohl započít příhraniční projekt založením společnosti Sitter, rodinné ekologické farmy i s českou účastí, která dnes alespoň podle zprávy z Lidových novin vlastní 1200 hektarů zemědělských pozemků, na nichž chová kolem tisíce krav a telat. V opraveném statku Valtrov (dříve německy Waltersgrün) funguje i penzion a v Hůrce podnik pro třídění a kompletaci poštovních známek (většina peněz, které tu na Šumavě investoval, pochází podle Sitterových slov právě ze známek). Široko daleko největší "hornoplánský" a "lipenský" statkář a podnikatel má ovšem vlastně jako bavorský navrátilec šumavské kořeny a tak to má být: strom bez kořenů si sotva lze představit.

- - - - -
* Lipka, Vimperk / Zvonková / Valtrov, Horní Planá / Račín / Hůrka, Horní Planá

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Text článku Marka Kerlese v Lidových novinách
Záznam vimperské oddací matriky o svatbě jeho rodičů
Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 25 v Lipce s rodinou Sellnerovou (u dcery Marie je uveden na rozdíl od oddací matriky letopočet narození 1915)
Dům čp. 25 v Lipce dnes (2018)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist